ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ)

 

Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα διὰ μέσου τῶν αἰώνων παραμένει ἀναλλοίωτος, ἀποδεικνύουσα τὴν ἱστορικὴν συνέχειαν τοῦ Ἔθνους μας – τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους!!!!….
Ἐκφράσεις, τὰς ὁποίας χρησιμοποιοῦμεν μέχρι σήμερον εἰς τὴν καθημερινὴν ὁμιλίαν μας, ἀποδεικνύουν τὴν συνέχειαν αὐτήν.
Κατωτέρω ἀναλύομε μερικάς:

Αἰδὼς Ἀργεῖοι : ἐκφράζει αἰσθήματα ντροπῆς διὰ
ἀσχημονούντας.
(Στέντωρ πρὸς τοὺς Ἀργείους κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ
Τρωικοῦ πολέμου διὰ νὰ τοὺς ἐμψυχώσῃ /
Ὁμήρου Ἰλιάς – Ε 787).

Ἀντίπαλον δέος : ἀναφορὰ εἰς ἰσχυρὸν ἀντίπαλον.
(Θουκυδίδης – Γ 11).

Ἀπὸ μηχανῆς Θεός : ἀπρόβλεπτος βοήθεια εἰς δύσκολον
τινὰ κατάστασιν.

Ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσι : ὅταν αἱ πράξεις εἰς τὴν ἀρχηγίαν/διοίκησιν χαρακτηρίζουν ἕνα ἄνθρωπον.
(Βίας ὁ Πριηνεύς – Σοφοκλέους Ἀντιγόνη 62).

Ἀσκοὶ τοῦ Αἰόλου : ὅταν ἐπίκεινται καταστροφαί.
(Ὁ Αἴολος ἔδωσε ἕνα ἀσκὸν μὲ ἀνέμους εἰς τὸν
Ὀδυσσέα. Ὅταν οἱ σύντροφοι τοῦ Ὀδυσσέως ἄνοιξαν τὸν
ἀσκόν, ἀπελευθερώθησαν οἱ ἄνεμοι καὶ παρέσυραν τὸ
πλοῖον εἰς τὴν νῆσον τῶν Λαιστρυγόνων
(Ὁμήρου Ὀδύσσεια Κ 1-56).

Ἀχίλλειος πτέρνα: ἀδύνατον σημεῖον.
Ἡ φράσις προέρχεται ἀπὸ τὸν μύθον τοῦ Ἀχιλλέως, συμφώνως πρὸς τὸν ὁποῖον, ὅταν τὸν ἐβύθιζε ἡ μητέρα του εἰς τό «ἀθάνατο νερό», ἐπειδὴ τὸν ἐκρατοῦσε ἀπὸ τὴν πτέρνα, εἰς τὴν πτέρνα παρέμεινε θνητός.
Βίος ἀβίωτος : ζωὴ ἀνυπόφορος.
(Χίλων Ὁ Λακεδαιμόνιος).

Γαία πυρί μειχθήτω : εἰς περιπτώσεις καταστροφῆς.

Γὴ καὶ ὕδωρ : σημαίνει παράδοσιν ἄνευ ὅρων.
(Οἱ Πέρσαι ἐζήτησαν ἀπὸ τοὺς Σπαρτιάτας γὴ καὶ ὕδωρ
εἰς ἔνδειξιν ὑποταγῆς (Ἡροδότου Ἱστορία V 17-18).

Γόρδιος δεσμός : διὰ τὴν λύσιν δυσκόλων προβλημάτων.
(Διὰ τὴν ἀποφασιστικὴν λύσιν δυσκόλων προβλημάτων.
Ὅπως, ὅταν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος δὲν ἠδυνήθη νὰ κόψῃ
τόν «γόρδιο δεσμό», τὸν ἀπέκοψεν /Ἀρριαννοῦ 11, 3).

Δαμόκλειος σπάθη : ἀπειλή (ἐπίδειξις ἀπὸ τὸν τύραννον τῶν Συρακουσῶν Διονύσιον εἰς τὸν αὐλικὸν κόλακα του, Δαμοκλή, τοῦ ἐπικινδύνου τοῦ ἀξιώματος τοῦ τυράννου, τοποθετών αὐτὸν εἰς τὸν θρόνον μὲ ἕνα ξίφος νὰ ἐπικρεμᾶται ἐπάνω του).

Διέβην τὸν Ρουβίκωνα : εἰς τολμηρὰν ἀπόφασιν.
(Ὁ Ἰούλιος Καίσαρ τὸ 49 π.Χ. ἀποφασίσας νὰ κηρύξῃ
ἐμφύλιον πόλεμον εἰς τὴν Ἰταλίαν, διέβη τὸν ποταμὸν
Ρουβίκωνα κατευθυνόμενος πρὸς τὴν Ρώμην.

Δούρειος Ίππος : διὰ δῶρα, τὰ ὁποῖα ὑποκρύπτουν
δόλον.
(Ὁμήρου Ὀδύσσεια λ 529 : Oἱ Ἕλληνες ἐχάρισαν εἰς τοὺς
Τρῶες ξύλινον ἄλογον, εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ὁποίου ἦτο
κρυμμένος ὁ Ὀδυσσεὺς μὲ τοὺς συντρόφους του, οἱ ὁποῖοι
ἄνοιξαν τὰς πύλας τῆς Τροίας καὶ εἰς τοὺς ὑπολοίπους
Ἕλληνας.

Δρακόντεια μέτρα : αὐστηρά – σκληρὰ μέτρα.
(Ὁ Δράκων / 7ος αἰὼν π.Χ., νομοθέτης τῶν Ἀθηνῶν, ὁ
ὁποῖος ἐπέβαλε σκληροὺς νόμους).

(Συνεχίζεται)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *