ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

Διὰ νὰ ἀποφευχθῇ ἡ διχόνοια μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ νὰ μὴ προστεθῇ ἄλλο ἕν πρόβλημα εἰς τὰς μέχρι τώρα διαμάχας πέριξ τοῦ Ἱδρύματος Προμπονᾶ, ἐκάναμε ὑστάτην ἔκκλησιν πρὸς τὸν δυναμικὸν Σεβασμιώτατον Μεσογαίας κ. Νικόλαον μὲ τὸ κατωτέρω ἔγγραφόν μας:

Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Μεσογαίας κ. Νικόλαον
ΕΠΕΙΓΟΝ

Ἐπιστολὴ ὑπ’ ἀριθμ. 763-19.6.2018 Ν.Π.

Σεβασμιώτατέ μας, Εὐλογεῖτε.

Ὄχι μόνον ἐγὼ καὶ ἡ Γενικὴ Γραμματεὺς ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ μέλη, φίλοι, συνεργάτες καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας :
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
Σωματεῖον Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
Διορθόδοξος Σύνδεσμος Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
καὶ τοῦ περιοδικοῦ μας Φωτεινή Γραμμή,

σᾶς θεωροῦμε ὡς τὸν πλέον ἔνθερμον φίλον καὶ πρέσβυν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ θὰ ἐχαιρόμεθα ἀφαντάστως, ἐάν εἴχαμε τὴν τιμὴν νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα εἰς περιοχὴν τῆς Ὑμετέρας δικαιοδοσίας.

Ὑμεῖς δὲ νὰ εἶσθε ὁ Πρόεδρος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς καὶ νὰ σᾶς συμπαρίστανται καὶ ἀπὸ ἕξ (6) Συνοδικοὶ κάθε ἔτος, ἐκλεγόμενοι δημοκρατικώτατα, διὰ κλήρου καὶ χωρὶς ὑστεροβουλίες καὶ ἰδιοτέλειες.

Φρονοῦμεν ὅτι δὲν εἶναι ἠθικὸν ἐκ μέρους μας νὰ Σᾶς ἀπαριθμοῦμεν τὴν ὅλην ἰδεολογίαν μας, ὅτι δηλαδὴ καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ μὴ σπαταλᾶται τῇδε κἀκεῖσε, ἀλλὰ νὰ ἀξιοποιεῖται διὰ τὸν κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Ἐπιβάλλεται ὅμως νὰ ἐπαναλάβουμε ὅτι οὐδαμοῦ νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μας οὔτε καὶ μετὰ θάνατον ἀλλὰ νὰ κλείσωμε τοὺς ὀφθαλμούς μας ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον καὶ νὰ ἀπέλθωμεν ὡς ἄγνωστοι στρατιῶτες.

Ὑμεῖς Σεβασμιώτατέ μας, ὁ ὁποῖος ἐτολμήσατε καὶ ἐτονίσατε μέσα σὲ ἐλάχιστες γραμμὲς τά «… Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικώτερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες καὶ πιστοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας. Ταυτόχρονα ὁμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο ἀπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσίν του…».
πρέπει νὰ δοξασθεῖτε, διότι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν σας θὰ γίνῃ πράξις καὶ θὰ «ριζώσετε» εἰς τὶς συνειδήσεις τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος καὶ τῶν ἑλληνοψύχων ὡς Ἀρχιεπίσκοπος, Πατριάρχης καὶ Ἡγέτης.

Τότε θὰ σᾶς συμπαρασταθοῦν ὅλοι οἱ ἀνιδιοτελεῖς καὶ ἁγνοὶ ἐκ τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος καὶ τῶν Ἑλληνοψύχων, διὰ νὰ ἐνθαρυνθῇ καὶ νὰ ἀναγεννηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἐθνικὸν καὶ ἠθικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων, νὰ ἐπιστρέψωμε εἰς τὰς ρίζας μας, νὰ ἐπανευαγγελισθῶμε, διὰ νὰ δυνάμεθα νὰ εὐαγγελίσωμε καὶ τοὺς παλιμβαρβάρους τῆς Ὑφηλίου, μέσῳ τῆς ἀθανάτου ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ τοῦ αἰωνίου ἑλλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ.

 

Τότε θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ χριστιανοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη:
«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!…

Σεβασμιώτατέ μας, ὁ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Καμμένος μὲ τὸ Προεδρικὸν Διὰταγμα τῆς 30.5.2018 / ΦΕΚ 654 Γ / 7.6.2018 σᾶς ἀνεκήρυξεν ὡς ἔφεδρον Ὑποστράτηγον.

Πρέπει νὰ τοῦ δώσετε νὰ ἐννοήσῃ ὅτι αὐτὸ δὲν ἔχει ἀξία, ἐνῷ θὰ εἶχε τρισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων φορὲς ἀξία, ἐὰν ἔδινε τὸ ἀνενεργὸν στρατόπεδο ἐπὶ τῆς Λεωφόρου Λαυρίου διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ ὅλοι οἱ ἑλληνόψυχοι θὰ τοῦ τὸ ἀναγνώριζαν ἐμπράκτως καὶ θὰ εἰσήρχετο πάλι εἰς τὸ ἑλληνικόν κοινοβούλιον.

Τολμήσατε Σεβασμιώτατέ μας, διαφορετικὰ μὲ τὸ τίποτα δὲν ἐπιτυγχάνει κανένας ἀπολύτως τίποτε.

Δι΄ἔμπρακτον κατανόησίν σας, θερμότατα εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων,
Ἐν ἀναμονῆ,

Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν Δεξιὰν
μεθ’ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ
τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *