Διάφορα

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ – ΓΝΩΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

10.5.2020

ΠΡΩΤΟΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διευκρινίζομε καὶ πάλι ὅτι ἐμεῖς ὄχι μόνον δὲν εἴμεθα κατὰ τῶν αὐστηρῶν σοβαρῶν, ἐπιστημονικῶν μέτρων προστασίας ὑγιεινῆς τῶν συνανθρώπων μας, ἀλλὰ καὶ ὑπερθεματίζομε γιὰ ὑπερ-αυστηρὰ μέτρα προστασίας τῆς κοινωνίας, ὄχι μόνον αὐτὰ ποὺ λέγει ἡ Πολιτεία, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ ἐπιβάλῃ αὐστηρότατα μέτρα προστασίας τῶν συνανθρώπων μας. Ἐπειδὴ ὅμως καὶ εἰς τὸ ἐκκλησίασμα ὑπάρχουν δυστυχῶς «παρτσακλά» – ἀνεύθυνα πρόσωπα ὀφείλει ἡ Ἐκκλησία νὰ τὰ τιθασεύῃ καὶ ἄν αὐτὰ δὲν θέλουν νὰ συμμορφωθοῦν, τότε αὐστηρότατα ὄργανα τῆς Ἐκκλησίας νὰ τοὺς ἐπιβάλλουν νὰ συμμορφοῦνται, διαφορετικὰ νὰ τοὺς παραδίδῃ εἰς τὴν ἀστυνομία γιὰ τὰ περαιτέρω!!!!!….

Πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γενέσθο!!!!!…..

Οἱ ἐξουσίες εἶναι τεταγμένες ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ νὰ ἐπαινοῦν τοὺς ἀγαθοποιοὺς καὶ νὰ ἀνακαλοῦν τοὺς ἄτακτους εἰς τὴν τάξιν!!!!!…..

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ

Προσπαθήσαμε εἰς τὸ παρὸν ἄρθρον νὰ σταχυολογήσωμε ΓΝΩΜΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ  ἀλλὰ καὶ πνευματικῶν ταγῶν!!!!!…..

Ἀρχίζοντες ἀπὸ τὸν Γέροντα Γαβριὴλ τοῦ Ἁγ. Ὄρους, μεγάλο πνευματικὸ ἀνάστημα καὶ χαρισματοῦχο τοῦ ἀπείρου δωρεοδότου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας Αὐτοῦ Μητρὸς Ἀειπαρθένου Μαρίας, ποὺ μᾶς ἐμψυχώνει καὶ παρηγορεῖ μὲ τὶς τοποθετήσεις του στὶς διάφορες σατανικὲς ἀντιξοότητες ποὺ μᾶς δημιουργεῖ ὁ ἀντικείμενος ἡμῶν Διάβολος!!!!!….

Γέροντας Γαβριήλ, Άγιον Όρος.

Βίντεο από τον ευσεβή προσκυνητή Κορμά Γεώργιο (25-Απρ-2020) μέρος (1)

{σχετικό 1}.

καὶ κλείνοντας μὲ τὸ «βαρὺ πυροβολικό»,

τὸ συνταρακτικὸ ἄρθρο τοῦ Σεβασμιωτάτου μας, πρώην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. κ. Ἀμβροσίου. Ἐμνήσθημεν ἡμερῶν ἀρχαίων, διότι γιὰ πολὺ μεγάλον χρονικὸν διάστημα εἶχε ἀποσυρθῆ ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ δρώμενα καὶ οἱ ἁπανταχοῦ ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξοι εἶχαν στερηθῆ τὸν μαχητικόν του λόγον στὸ διαδίκτυον – καὶ τὰ συνθήματά του!!!!!….

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ!

ΞΑΝΑΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΟΧΥΡΟ ΜΑΣ,

δηλ. στο BLOG mkka.blogspot.com!

http://mkka.blogspot.com/2020/04/blog-post_55.html

 {σχετικὸν 2}.

Τοῦ εὐχόμεθα, γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἐκ μέσης καρδίας, μακροζωία καὶ νὰ εἶναι ὑγιὴς καὶ νὰ μᾶς ἐμψυχώνῃ ὅλους. Τὸν ἔχομε πολὺ μεγάλη ἀνάγκη, νὰ μᾶς ποδηγετῇ εἰς τὰς νομὰς τοῦ Κυρίου, διότι παγκοσμίως δὲν πᾶμε καθόλου καλά, ὡς τὰ γεγονότα δυστυχῶς βοοῦν!!!!!….

Μεγίστη τιμή μας εἶναι, διότι ὁ Σεβασμιώτατός μας εἶναι Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Θηριομάχησε πλεῖστες φορὲς ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους!!!!!…..

Ἄπειρη εὐγνωμοσύνη ἐπίσης τοῦ ὀφείλομε διότι ἐπὶ 25 ἔτη μᾶς συμπαρίσταται εἰς τὰ ἔργα Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων!!!!!…..

καὶ

τὴν συνταρακτικὴ καὶ ἐμπεριστατωμένη συνέντευξιν τοῦ καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., κ. Ἀποστόλου Χατζητόλιου, ἐπιστήμονος παγκοσμίου ἐμβελείας ἀλλὰ κυρίως ΑΝΘΡΩΠΟΥ, Διευθυντοῦ τῆς Α΄ Προπαιδευτικῆς Παθολογικῆς Κλινικῆς τοῦ ΑΧΕΠΑ, Ἀντιπροέδρου Ἑταιρείας Παθολογίας Ἑλλάδος καὶ Ἐπαγγελματικῆς Ἑνώσεως Παθολόγων Ἑλλάδος, τὴν ὁποία ἔδωσε εἰς τὴν νεανικὴ ὁμάδα τῶν τέκνων τῶν Ἁγίων Δημητρίου καὶ Πορφυρίου Θεσσαλονίκης:

Μεταλαμβάνουμε «εἰς ἴασιν ψυχῆς καὶ σώματος»

http://trelogiannis.blogspot.com/2020/05/blog-post_29.html

{σχετικό 3}.

Μεγίστη τιμὴ ἒπίσης γιὰ μᾶς ὁ κ. Καθηγητὴς νὰ εἶναι ἀδελφικὸς φίλος καὶ Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους!!!!!…..

ΤΡΙΤΟΝ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

1.Συνταρακτικὸ video μὲ στατιστικὰ στοιχεῖα γιὰ τοὺς θανάτους ἀπὸ τὴν γρίπη εἰς τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ 2013 ἕως τὸ 2019 μέσῳ τῶν ἐπισήμων ἐπιδημιολογικῶν στοιχείων τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Δημόσιας Ὑγείας

2.Covid19: ένα παγκοσμιοποιητικό πραξικόπημα που βασίζεται στο φόβο του θανάτου. Περνάμε από την δημοκρατία στην βιοκρατία. Πάμε σ΄υποχρεωτικό εμβολιασμό (Nicolas Bonnal, Πολιτειολόγος).

3. Γκέιτς και Πάπας: Η κοινή τους απαίτηση για καθολικό εμβολιασμό κατά covid19….

4. Αποκαλύψεις για την απάτη του κορωνοϊού, τα εμβόλια και το τσιπάρισμα όλων μας κάνει ο διεθνούς φήμης Δόκτωρ Ρασίντ Μπουτάρ (Dr. Rashid Buttar).

5.Ὅπως ἔχομε ἀναφέρει ἐπανειλημμένως ἐκτενέστατα καὶ λεπτομερέστατα, ὁ παγκόσμιος χωροφύλαξ – πλανητάρχης ὑπακούων εἰς τὰ κελεύσματα τῶν ἀπάνθρωπων σκοτεινῶν δυνάμεων εἶχε ἀτυχέστατο σύμπτωμα νά «ἐκραγοῦν» τὰ χημικά του καὶ νὰ φονευθοῦν ὅλοι οἱ ὑπηρετοῦντες στρατιῶτες του καὶ ὑπάλληλοί του στὸ Βόρειο Ἀφγανιστάν, πλησίον τῆς μεγαλουπόλεως τῶν Κινέζων Γιουχάν. Μεταβαίνοντας ἐκεῖ διὰ κατασκοπία καὶ δολιοφθορὰ ἐπρόλαβαν καὶ τὰ δύο καὶ τοιουτοτρόπως ἐφηρμόσθη ἡ προφητεία ἀλλὰ καὶ ἡ πρόβλεψις τοῦ ἀνεπανάληπτου ἰδανικοῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης κυροῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη, ὁ ὁποῖος μὲ στεντορία φωνὴ βροντοφωνοῦσε ἐδῶ καὶ 30 ἔτη:

«ρχεται ἔρχεται λαίλαπα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς Ἀσίας ποὺ θὰ δημιουργήσῃ ὄλεθρο καὶ συμφορά, ποὺ θὰ σαρώσῃ τὰ πάντα»:

https://www.fotgrammi.gr/το-τάμα-του-έθνους/θα-ερθει-επιδημια-14-3-2020/ {σχετικὸν 4}

{σχετικὸν 5}

https://www.fotgrammi.gr/ uncategorized/ταμα-του-εθνουσ-πολυ-βαρεια-εφετοσ-η-με/

{σχετικὸν 6}.

6.Φρονοῦμε ὅτι ὁ ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστίνος Καντιώτης, πρέπει νὰ ὑποστηριχθῇ ἀπὸ ὅλους τοὺς νοῦν ἔχοντας ἁπανταχοῦ Ἕλληνες, Φιλέλληνες καὶ ὁμοδόξους Χριστιανοὺς τῆς Ὑφηλίου γιὰ τὸ Βραβεῖον Νόμπελ, γιὰ τὰ ἔργα του εὐποιΐας, Ὀρθοδόξου φρονήματος, προόδου, εὐημερίας, εἰρηνικῆς συνυπάρξεως, ἀγάπης καὶ συμφιλιώσεως τῶν λαῶν!!!!!……

Ὡς γνωστόν, εἶναι ὁ μοναδικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ ὁποῖος ἐργάσθηκε ἐντατικότατα ἀκόμη καὶ διὰ τοὺς συμπαθέστατους ΡΟΜΑ, τοὺς ὁποίους καὶ ἐγαλούχησε καὶ ἀνέθρεψε μὲ τὰ νάματα τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας καὶ τοὺς ἔκανε ΠΡΟΤΥΠΑ πειθαρχίας, καθαριότητος, τάξεως, ἤθους, χαρακτῆρος, νομιμότητος!!!!!!…..

Ἀκόμη καὶ σήμερον Ἕλληνες συμπεριφέρονται πολὺ πιὸ τριασάθλια ἀπὸ τοὺς συμπαθεῖς Ρομά. Ἐπ’ αὐτοῦ θὰ ἐπανέλθωμε μὲ λεπτομέρειες!!!!!!…..

Ἀντιθέτως, ὄχι μόνον ἄλλοι κληρικοὶ δὲν τὸν ἐμιμήθησαν καὶ δὲν τοῦ συμπαραστάθηκαν, ἀλλὰ ἀπεναντίας τὸν κατέτρεχον!!!!!…..

Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ κουτοπόνηροι καὶ ἀνεγκέφαλοι δοκησίσοφοι ἐθεωροῦσαν τὸν νοῦν ἔχοντα κατὰ Σωκράτη Αὐγουστίνον, ὡς μαινόμενον καὶ τὸν εἰρωνεύοντο σφόδρα, «γελᾶ δ’ ὁ μωρός, κὰν τὶ μὴ γελοῖον εἶ» καὶ «ἔλεγξον σοφὸν καὶ ὁ σοφὸς θὰ γίνῃ σοφώτερος καὶ ὁ συνετὸς συνετώτερος, ὁ δὲ μιαρὸς θέλει σὲ μισήσει»  (Παροιμίες Σολομῶντος Κεφ. 8, 9)!!!!!!……

7.Στὴν σύγχρονη ἐποχὴ τῶν «παρτσακλῶν» ἀντεστράφησαν οἱ ὅροι καὶ ἀντὶ διαιρέσεως γίνεται πολλαπλασιασμὸς στὴν ἀνηθικότητα καὶ καταχειροκροτοῦνται τά «παρτσακλά», διότι τά «ἄλαλα» καὶ τὰ «μπάλαλα» ἔχουν κάνει τὸ μυαλὸ τῶν ἀνθρώπων «κουρκούτι». Ὄχι μόνον παρεισφρέουν τά «παρτσακλά» ἀλλὰ καὶ καταχειροκροτοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀνεγκέφαλους. Μὲ τά «ἄλαλα» καὶ τὰ «μπάλαλα» κατάμεστα ἀπὸ ἀφθονώτατα καὶ αἴσχιστα ἀκροάματα καὶ θεάματα καὶ τρισάθλια τραγούδια ἐξυμνοῦντα τὴν σῆψιν καὶ τὴν διαφθορὰ ἀλλὰ καὶ καταχειροκροτοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀνεγκέφαλους μοντέρνους ἀνθρώπους καὶ εἶναι λίαν δυσχερὲς νὰ εὕρῃ κανένας ἄκρη!!!!……

Καὶ αὐτὰ τά «παρτσακλά» εἶναι τὰ διεφθαρμένα μέχρι μυελοῦ καὶ ὀστέων, «μπουμπούκια» τῶν ἐφήβων καὶ τῶν νέων τῆς ὑπερκαταναλωτικῆς μας κοινωνίας, ἡ ὁποία ἔχει ἀφηνιάσει καὶ ὄχι μόνον παρωπίδες, ἀλλὰ οὔτε «γκέμια» δὲν ἐπαρκοῦν καὶ δὲν εἶναι ἱκανὰ νὰ τοὺς τιθασεύσουν!!!!!……

8.Μόνον ἐλάχιστοι ἀπὸ παιδιόθεν ἀνατρέφονται μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ σοβαρεύονται καὶ εἶναι εὔπλαστοι διὰ νὰ γίνωνται ἀθλητὲς καὶ πρωταθλητὲς τοῦ πνεύματος.

Καὶ τέτοιους νέους πρέπει παντοιοτρόπως νὰ τοὺς ἀναγνωρίζωμε καὶ νὰ τοὺς τιμῶμε!!!!!…..

9.Παρ΄ὅλα ταῦτα ἐμεῖς τολμῶμε νὰ θηριομαχοῦμε καὶ νὰ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸν διὰ διαύγεια πνεύματος καὶ φώτισιν, διὰ νὰ συνεχίσωμε νὰ ἐπαινῶμε τὸ καλὸν καὶ νὰ στηλιτεύωμε τὸ κακὸν ἀπ’ ὁπουδήποτε καὶ ἂν προέρχονται, χωρὶς νὰ λασπολογοῦμε. Νὰ ἀντιστεκόμεθα καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνωμε καὶ νὰ μιμούμεθα τοὺς Ἁγίους Πατέρας τῆς ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδοξίας μας, τονίζοντες κατηγορηματικῶς τὰ σταχυολογήματα: «οὐκ ἔξεστι σοι πρεσβεύειν,  λατρεύειν, ἐφαρμόζειν, νομοθετεῖν, κυβερνᾶν ἀπάνθρωπα, ἀνήθικα, σατανικὰ καὶ διαβολοπαρμένα πράγματα ἐναντίον τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ φιλοπατρίας, ὅπως τὸν ἀντίχριστο νόμον τὸν ἐπονομαζόμενον ὡς τρομονόμον»!!!!!……

10. Συμβαίνει, ὡσὰν μὲ τὸν Μπίσμαρκ ποὺ ἐγνωστοποιοῦσε τὶς προθέσεις του, τονίζοντας ὁ ἰδικός μας Μπίσμαρκ μὲ τοὺς στυλοβάτες του καὶ μὲ τά «ξεφτέρια» ἑξαπτέρυγά του: «οὐδὲν τρωτὸν ὑπάρχει εἰς τὸν τρομονόμον»!!!!!……

11.Στὴν ἐποχὴ τοῦ Μπίσμαρκ ὑπῆρχον καὶ ἄνθρωποι νοῦν ἔχοντες. Ἄς μὴ ἦσαν Ἕλληνες καὶ συμπατριῶτες τοῦ Μεγάλου Σωκράτους, εἶχαν κάποιο ἴχνος εὐαισθησίας καὶ ἐφήρμοζον τὰ τοῦ πρὸ Χριστοῦ Σωκράτους, διαμαρτυρόμενοι!!!!!……

Σήμερα, εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῶν καθολικότατα διαμαρτυρομένων, ὅπου συνήθως δουλεύουν τὰ ἄλογα νὰ τρώγουν τὰ ξεσαμάρωτα γαϊδούρια {τὰ ὁποῖα εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαιροῦν, εἰ μὴ μόνον νὰ λακτίζουν (κλωτσοῦν)}, ὅλα τὰ ἀδύνατα καθίστανται δυνατὰ καὶ ὅλα τὰ δυνατὰ ἀδύνατα καὶ κάθε παλαιὸς ἄνθρωπος, τὸ κάθε δέρμα κοινῶς τομάρι, κάνει τοῦ κεφαλιοῦ του νομιμοφανῶς καὶ δὲν προβληματίζεται καὶ δὲν σκέπτεται!!!!!…..

Καὶ τοῦτο συμβαίνει, δυστυχῶς, παρ’ὅτι ΠΛΗΘΟΣ διαπρεπεστάτων ἐπιστημόνων διεθνοῦς κύρους, Ἕλληνες, Φιλέλληνες καὶ ξένοι, μᾶς διαφωτίζουν ἀντικειμενικὰ καὶ ἐπιστημονικὰ καθημερινῶς, καταρρίπτοντας ὅλα αὐτά, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀναλάβει μερικοὶ μερικοὶ ἐργολαβικῶς ἀπὸ ἄκρα ἰδιοτέλεια!!!!!…..

12. Ἄς παρακολουθήσωμε μερικούς, κατὰ τυχαία σειρά, ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ νέφος τῶν ἰδεολόγων, ἀγωνιστῶν, ὀρθῶς σκεπτομένων ἐπιστημόνων, ἀπὸ ὅσα ἀνευρίσκομε εἰς τὴν διεθνῆ εἰδησεογραφία!!!!!…..

ΣΧΕΤΙΚΟ 12.1

Έλληνας Καθηγητής Του Χάρβαρντ ογκολογίας και γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ -Διευθυντής κλινικής στο Massachusetts  General Hospital, Όθων Ηλιόπουλος για Κoρoνoϊo:

Δεν Πιστεύω Ότι Υπάρχει Ούτε Ένα Επιβεβαιωμένο Περιστατικό Επαναλοίμωξης

Παρακάτω η συνέντευξη :

https://www.ksipnistere.com/2020/04/oooo.html

ΣΧΕΤΙΚΟ  12.2

Αντιπρύτανης ΑΠΘ: Ο κορωνοϊός είναι κατασκευασμένος (Βίντεο)

Την άποψη ότι ο νέος κορωνοϊός είναι κατασκευασμένος εξέφρασε ο αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων του ΑΠΘ, Ανδρέας Γιαννακουδάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Τα Λόγια της Πόλης», στην TV100.

https://ellaniapili.blogspot.com/2020/03/blog-post.html

ΣΧΕΤΙΚΟ  12.3

Νομπελίστας Λουκ Μοντανιέ που έχει τιμηθεί με το Νόμπελ Ιατρικής το 2008 ισχυρίζεται ότι ο SARSCoV-2 είναι ένας επεξεργασμένος ιός που ξέφυγε κατά λάθος από εργαστήριο στην Ουχάν της Κίνας.

https://www.voria.gr/article/gallos-nompelistas-proion-ergastiriou-mpori-na-ine-o-koronoios

ΣΧΕΤΙΚΟ  12.4

ΒΙΝΤΕΟ_ΑΠΟΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΝ! “ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ” – ΤΟ “ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ” ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΘΡΑΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ! “ΜΟΝΟ 25 ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ, ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΦΑ, ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ…!” (ΒΙΝΤΕΟ)

https://www.makeleio.gr/%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf/trashed-10/

ΣΧΕΤΙΚΟ  12.5

Η ΨΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ; | Η ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ | Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ

https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2020/05/blog-post_330.html

ΣΧΕΤΙΚΟ  12.6

 Φαιδων Βοβολης: Για τους δημοσιογράφους που “απειλούν” τον Ελληνικό λαό

Ο κορυφαίος γιατρός Φαίδων Βόβολης έγραψε στην ανάρτησή του για τους δημοσιογράφους που “απειλούν” τον Ελληνικό λαό για το εμβόλιο. Διαβάστε την ανάρτησή του:

ΕΜΒΟΛΙΑ,ΘΕΡΑΠΕΙΑ,ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.

http://trelogiannis.blogspot.com/2020/05/blog-post_41.html

ΣΧΕΤΙΚΟ  12.7

Την άποψη ότι δεν είναι όλοι οι θάνατοι που παρουσιάζουν στην Ελλάδα από κορωνοϊού εξέφρασε ο καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής και Στρατιωτικών Επιστημών, Θεόδωρος Λιόλιος, μιλώντας στην εκπομπή  «Κοινωνία Ώρα MEGA».: «Στην Ελλάδα δεν είναι όλοι οι θάνατοι από τον ιό – Είναι λάθος τα στοιχεία».

http://www.oparlapipas.gr/2020/04/ka8igitis-liolios.html

ΣΧΕΤΙΚΟ  12.8

ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Σ.5 ΕΠ.19 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

 ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

ΣΧΕΤΙΚΟ  12.9

Ο Ελβετός JeanDominique Michel ο παγκοσμίως διακεκριμένος Aνθρωπολόγος της Ιατρικής και δημόσιας υγείας παραχώρησε μια συνέντευξη σε ATHLE.ch et PHUSIS.ch Philosophie που μπορεί να σοκάρει που δημοσιεύθηκε σήμερα. Ο JeanDominique Michel εδώ και 30 χρόνια είναι από τους πιο μεγάλους ειδήμονες παγκοσμίως στην δημόσια υγεία.

Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ …o covid δεν είναι πιο επικίνδυνος από τις τρέχουσες επιδημίες. Οι θάνατοι από Covid είναι πολιτικοί θάνατοι.

ΣΧΕΤΙΚΟ  12.10

ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΝΔΗΜΙΑ» ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΙΔΙΚΟ (Γιώργος Ρωμανός MSc, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Συγγραφέας, ιστορικός ερευνητής)

https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2020/04/blog-post_8261.html

ΣΧΕΤΙΚΟ  12.11

5 Μαΐ 2020

Ὁ ἀποπροσανατολισμός μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό! Μία συγκεντρωτική εἰκόνα καί δύο βίντεο-ἀποκάλυψη!

Ὁ ἀποπροσανατολισμός μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό!

Μία συγκεντρωτική εἰκόνα καί δύο βίντεο-ἀποκάλυψη!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό μᾶς ἐπιβάλλουν ἀπολυταρχικούς νόμους:

http://aktines.blogspot.com/2020/05/blog-post_61.html#more

ΣΧΕΤΙΚΟ  12.12

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ  12.13

21η Απριλίου: Από τη χούντα των συνταγματαρχών στη «χούντα» της πανδημίας…

https://resaltomag.blogspot.com/2020/04/21.html

ΣΧΕΤΙΚΟ   12.14

Αεροψεκασμοί & «Κορωνοϊός»

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020

https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2020/03/blog-post_8162.html

ΣΧΕΤΙΚΟ   12.15

Ἀλέξανδρος Παναγιώτου: «Παραβίαση τοῦ ὅρκου τοῦ Ἱπποκράτη, ὁ ὑποχρεωτικὸς ἐμβολιασμός!»

ΑΠΟΨΕΙΣ. – 23 Απρ 2020 – 21:20

ΣΧΕΤΙΚΟ   12.16

Κύπριοι γιατροί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: Ανοίξτε τις Εκκλησίες

24 Απριλίου, 2020 – 20:51

Πηγη

ΣΧΟΛΙΟ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ – ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΤΡΟΠΗ  ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

ποὺ δὲν ἀπαιτοῦν νὰ ἀνοίξουν οἱ Ἐκκλησίες καὶ νὰ σωθοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὰ Ψυχιατρεῖα καὶ τὰ Δρομοκαΐτια, ὅπου ὁδηγεῖ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια καὶ γεωμετρκὴ πρόοδο τοὺς εὐλαβεῖς χριστιανοὺς ἡ παντοειδὴς ἀπομόνωσις.

ΣΧΕΤΙΚΟ  12.17

Κορυφαίος τενίστας Τζόκοβιτς: “Δεν θα κάνω εμβόλιο”

ΣΧΕΤΙΚΟ    12.18

Πανδημία ἤ ἀπάτη ὁ κορωνοϊός;

Από την εκπομπή του εκδότου Διονυσίου Μακρή

ΣΧΕΤΙΚΟ    12.19

Corona World Order‘ / ‘Η Παγκόσμια Τάξη του …κορονοϊού’ !

https://odysseiatv.blogspot.com/2020/04/corona-world-order.html

ΣΧΕΤΙΚΟ   12.20  ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κορωνοϊός: Εδιναν λάθος στοιχεία για τα κρούσματα Μέρκελ και υπουργός Υγείας της Γερμανίας

https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2020/05/blog-post119.html

ΣΧΕΤΙΚΟ   12.21  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ

Livestream Berlin: Demo gegen Notstand

ΣΧΕΤΙΚΟ    12.22  ΧΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΒΟΥΛΗ!

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020

ΧΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΒΟΥΛΗ! ΤΟ 96,3% ΔΕΝ ΠΕΘΑΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ!

http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2020/05/963.html#more

ΣΧΕΤΙΚΟ   12.23  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ ΕΣΤΗΣΕ ΠΑΓΙΔΑ ΣΤΟΝ Π.Ο.Υ.

Ο ευφυέστατος Πρόεδρος της Τανζανίας Magufuli έστησε μια πολύ χονδροειδή παγίδα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) η οποία όμως ξεσκέπασε την απάτη που ονομάζεται κορωναϊός SARSCOV2.

13.Ἀκόμη καὶ ὁ κατ’ἀποκοπὴν ἐγκατεστημένος νὰ κάνῃ πλύσεις ἐγκεφάλων ποὺ εἶναι ἄριστον πειθήνιο ὄργανον πρὸς τοῦτο καὶ ὄχι μόνον θὰ τὸν ἀμείψουν μὲ κάποιο ὑπουργικὸν θῶκον, ἀλλὰ θὰ κάνουν τὸ πᾶν νὰ λάβῃ καὶ τὸ βραβεῖον Νόμπελ!!!!!…..

α) «…Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διωχθήσονται· πονηροὶ δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι…» (ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β, 3, 12-13)!!!!!!…

β) «Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὃτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποὶ· ἒσονται γὰρ οἱ ἂνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἒχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνήμενοι· καὶ τούτους ἀποτρέπου»  (Β’ Τιμόθεον 3, 1-5)!!!!!!……

παραδέχεται ὅτι οἱ θάνατοι δὲν ἦσαν ἀπὸ τὸν κορωνοϊοό, ἀλλά: «ἀπὸ ἤ μὲ κορωνοϊό, ἀλλὰ τοὺς κατέγραφε σὰν ἀπὸ»!!!!!……

ΣΧΕΤΙΚΟ   13.1

Τσιόδρας: «Στους θανάτους καταγράφουμε όσους πεθαίνουν από ή με Covid-19» | 04/05/2020 | ΕΡΤ

ΣΧΕΤΙΚΟ   13.2

Ο Τσιόδρας έχει προϊστορία στην επιβολή εμβολίων. Από το 2009 μέχρι σήμερα προωθεί κατασκευή ιών και εμβολιασμούς!

Όπως εξηγεί ο ίδιος στο παρακάτω βίντεο συνεργάζεται παγκοσμίως με  «100 εργαστήρια με τα οποία θα κατασκευάσουμε ιούς για να δημιουργηθούν εμβόλια!!»

http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2020/04/2009.html

ΣΧΕΤΙΚΟ    13.3

Δημοσιογράφος:
”Γιατί υπολογίσαμε ως θανόντες από Κορωνοϊό όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα, τη στιγμή που (εσείς λέτε) ότι έναν άνθρωπο ο οποίος μπαίνει στο νοσοκομείο με καρκίνο αλλά μπορεί να πεθάνει από έμφραγμα ή λοίμωξη, τον καταγράφουμε ότι πέθανε από καρκίνο κι όχι από έμφραγμα ή λοίμωξη;”…
Απάντηση Καθηγητή Επιδημιολογίας/Μέλους Επιτροπής Υγείας, Γκίκα Μαγιορκίνη:
”Γιατί θα καταλήγαμε να μην έχουμε κανέναν θάνατο από Κορωνοϊό”…

ΣΧΕΤΙΚΟ    13.4

Δ. Κούβελας: Ἐπινόηση Τσιόδρα ὁ ὑπολογισμὸς τῶν θανάτων- Ψευδὴς ἡ εἰκόνα τῆς θνητότητας τοῦ κορωνοϊοῦ

Τὴ μέθοδο ὑπολογισμοῦ τῶν θανάτων ἀπὸ τὸν COVID-19, τὴν ὁποία ἀκολουθεῖ ὁ κ.Σωτήρης Τσιόδρας, ἀμφισβήτησε μιλώντας στὸν FOCUS FM 103.6, ὁ Καθηγητὴς καὶ Διευθυντὴς τοῦ Ἐργαστηρίου Κλινικῆς Φαρμακολογίας τοῦ ΑΠΘ, Δημήτρης Κούβελας, κάνοντας λόγο γιὰ μέθοδο, ποὺ ἀποτελεῖ «ἐπινόηση» τοῦ κ.Τσιόδρα καὶ ἡ ὁποία δίνει «ψευδῆ εἰκόνα θνητότητας» τοῦ κορωνοϊοῦ.

Σὲ συνέντευξή του στὴν ἐκπομπὴ «Διπλὸς Ἑλληνικὸς» μὲ τὸ Στέφανο Δαμιανίδη καὶ τὸν Ἀντώνη Ὀραήλογλου, ὁ κ. Κούβελας ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ πὼς «Ὁ κ.Τσιόδρας, ὅπως κάθε ἐπιστήμονας, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσει τὴν κανονικὴ ἐπιστημονικὴ μέθοδο καὶ νὰ μὴν ἀκολουθεῖ μία ἐπινόηση. Δὲ θὰ ἔπρεπε νὰ συμβαίνει αὐτό. Γιατί ὑπῆρξαν πολλοὶ ἄνθρωποι, ποὺ πέθαναν καὶ χαρακτηρίστηκαν ἀπὸ COVID. Οὐσιαστικά μας δίνει μία ψευδῆ εἰκόνα τῆς θνητότητας, κάτι, ποὺ πολλοὶ προσπάθησαν νὰ τὸ κάνουν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὰ σκληρὰ μέτρα».

«Ο ΕΟΔΥ ἔχει ἀνακοινώσει καὶ τοὺς θανάτους ἀπὸ τὴν κοινὴ ἐποχικὴ γρίπη καὶ θὰ δεῖτε, ὅτι εἶναι πάνω ἀπὸ 100 ἐπίσης, δλδ σὲ τάξη μεγέθους, δὲν διαφέρει τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο. Ἄρα πῶς δικαιολογεῖ κάποιος αὐτὰ τὰ σκληρὰ μέτρα μὲ τὴν…
ἀναγκαία οἰκονομικὴ ἐπίπτωση;», σημείωσε ὁ κ.Κούβελας καὶ πρόσθεσε πὼς ὁ ἴδιος δὲν εἶναι κατὰ τῶν σκληρῶν μέτρων, ἀλλὰ ὅπως εἶπε, «ὅπου χρειάζεται, θὰ ἔπαιρνα σκληρὰ μέτρα, ἀλλὰ ὄχι γιὰ τόσο μεγάλο διάστημα». 

«Ἀπὸ τοὺς Ἀϊνστάιν τῆς ἐπιδημιολογίας ὁ καθηγητὴς Ἰωαννίδης» 

Ἀναφερόμενος στὴν ἀμφισβήτηση, ποὺ δέχθηκε ὁ καθηγητὴς Ἰωαννίδης, τόνισε πὼς «εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους ἐπιδημιολόγους στὸν κόσμο, εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἀϊνστάιν τῆς ἐπιδημιολογίας, ποὺ ἡ γνώμη του θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι σεβαστὴ ἀξιωματικά». Πρόσθεσε μάλιστα πὼς «ὁ κ.Ἰωαννίδης εἶχε γίνει καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων καὶ ἔτσι τοῦ εἶχαν συμπεριφερθεῖ ἀπὸ πάντα, γιατί ἔχει κάποιες θέσεις οἱ ὁποῖες φαίνονται ἀκραῖες ἀλλὰ δὲν εἶναι».

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/05/blog-post_20.html

ΣΧΕΤΙΚΟ   13.5

Ο οικονομολόγος κ. Παναγιώτης Θεοδωρίδης θεωρεί πως η πανδημία είναι μία καλοστημένη απάτη και προκαλεί τον κ. Τσιόδρα να τον μηνύσει.

Ο ίδιος επιστήμονας καταγγέλει τον κ. Τσιόδρα –ηχητικό : « Είναι απατεώνας και τον προκαλώ να με μηνύσει. Δεν υπάρχει πανδημία. Τα κάνουν όλα για να θησαυρίσουν από τα εμβόλια, αλλά και να γεμίσουν τη χώρα με 80 πόλεις λαθροεισβολέων, ενώ θα έχουν εγκλωβίσει τον κόσμο στα σπίτια του».

http://greeknewsondemand.com/ 2020/04/28/επιστημονασ-καταγγελλει-τον-τσιοδρα/

14. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομε ἐκτενέστατα ἀναπτύξει, οἱ πραγματικὰ προσβαλλόμενοι ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, διαθέτουν τεράστια ποσὰ καὶ εἰσάγονται σὲ πανάκριβα ἰδιωτικὰ νοσοκομεῖα καὶ κλινικές, ὅπως καὶ αὐτοὶ ποὺ εἶναι διάσημοι, καὶ θεραπεύονται.

Ἀντιθέτως οἱ ἄλλοι, οἱ φουκαράδες διακομίζονται εἰς κοινὰ νοσοκομεῖα, χωρὶς τὴν παραμικρὰ ἰδαιτέρα φροντίδα, στιβάζονται σὲ δωμάτια ἤ τεράστιες αἴθουσες ὅλοι μαζί!!!!!…..

Ὡς γνωστόν, εἰσέρχεσαι εἰς τὸ νοσοκομεῖο μὲ μίαν πάθησιν καὶ ἐξέρχεσαι καὶ ἀναχωρεῖς, εἴτε μιὰ καὶ ἔξω διὰ τὰς αἰωνίους μονὰς ἤ σὰν σκέτο φυτὸ γιὰ νὰ παιδεύεται ὁλόκληρη ἡ οἰκογένεια, ὅπου εἰς τὴν Ἑλλάδα μας βασιλεύει ἡ πατριαρχικὴ οἰκογένεια καὶ ὅλοι θυσιάζονται γιὰ τὸν ἕνα!!!!!…..

15.Ὅταν δὲ ὁλόκληρα κτήρια ἤ ὁλόκληρες κλινικὲς τῶν κρατικῶν νοσοκομείων διατίθενται μόνον γιὰ ἕνα πλούσιο, διάσημο ἤ ἰθύνοντα τῆς κοινωνίας, ὅπως π.χ. εἰς τὸ Γενικὸν Κρατικόν – Γεννηματᾶ διὰ τὸν μεγάλο Ἀνδρέα καὶ τὰ προσφιλῆ του πρόσωπα, τότε ἀσφαλῶς καὶ τὰ κρατικὰ νοσοκομεῖα λειτουργοῦν πολὺ καλύτερα τῶν ἰδιωτικῶν, διότι ὁ ἰδιώτης μὲ τὸ ἀζημίωτον ἐκμεταλλεύεται ἄγρια τέτοιες εὐκαιρίες, ἐνῷ ἀντιθέτως εἰς τὰ κρατικὰ νοσοκομεῖα, χωρὶς τὴν παραμικρὰ φειδὼ δαπανᾶται ὁ ἱδρῶτας τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὰ ἰδάλματα  τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας!!!!!……

16. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Δὲν ἔχομε διασταυρώσει πλήρη στοιχεῖα γιὰ τὸ θέμα τῶν ἐμβολιασμῶν κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ κλπ.!!!!!…..

Ὅμως εἰς τὸν σκεπτόμενον ἑλληνικὸν λαὸν ὑπάρχει ἔντονη ἡ ὑποψία ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν πίεσιν νὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμό, ὑπάρχουν σκόπιμα καὶ ἀντιχριστιανικὰ σχέδια καὶ συμφέροντα καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἀλλὰ καὶ οἰκονομικὰ συμφέροντα!!!!!……

Παραθέτομε μόνον ἐνδεικτικῶς:

ΣΧΕΤΙΚΟ   16.1

Η πρώην Υπουργός Υγείας της Φινλανδίας μιλά για τα Εμβόλια, την μείωση του πληθυσμού κατά 2/3, την πλύση εγκεφάλου από τα ΜΜΕ και πολλά άλλα. ΚΑΙ αυτή συνομωσιολόγος;

ΣΧΕΤΙΚΟ    16.2

 ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ BILL GATES ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. | WHOLE TRUTH ABOUT BILL GATES AND VACCINES.

Εδώ γίνεται λόγος και για τη μείωση πληθυσμού από τον εν λόγω κύριο.

ΣΧΕΤΙΚΟ  16.3

Γ. Τράγκας: Χορός δισεκατομμυρίων γύρω από την καραντίνα

https://www.pentapostagma.gr/ethnika-themata/6937362_g-tragkas-horos-disekatommyrion-gyro-apo-tin-karantina

ΙΔΑΤΕ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΚΠΑ

Αρ. Πρωτ. : 39775/2019 Αθήνα, 27/11/2019

42η συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ. 24/10/2018

48η συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.

28/11/2018

80η συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.

05/06/2019

17.Δυστυχῶς ὅμως εἰς τὸ Ἑλλαδιστάν ἔχουν γίνει οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων παχύδερμα καὶ ἀρκοῦνται εἰς τὸ νὰ γεμίζουν τὴν γαστέρα καὶ νὰ ἔχουν τὴν κεντρομόλον δύναμιν τῆς ἐνασχόλησεώς των εἰς τὸ ὑπογάστριον καὶ οἱ ἰθύνοντες ἀγνόησαν αὐτὲς τὶς μεμονωμένες καὶ ἐλάχιστες διαμαρτυρίες!!!!!……

Ὅταν δὲ οἱ ἀντιδράσεις φουντώνουν καὶ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ἀρχίζει νὰ ἀντιδρᾶ παντοιοτρόπως καὶ ποικιλοτρόπως, ἰδοῦ καὶ ὁ πρῶτος τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας νὰ παίζῃ τόν «κάργα». Μέχρι καὶ ἐπιστήθιοι ὁμοϊδεάτες του, ὅπως ὁ περίφημος Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος Σαββάτος, ἀναγκάσθηκε νὰ ξεσκεπάσῃ στὸ Πρῶτο Θέμα (27/4/2020) τὴν ὑπόθεσιν, ὁπότε καὶ ὁ Μακαριώτατός μας ἵδρωσε νὰ γράψῃ πρῶτος ἐπιστολὴ στὸν πρωθυπουργὸ καὶ νὰ τὸν κάνῃ «ντα»!!!!!……

18.Ὅμως, ὅταν σὲ ἔχουν πάρει πρὸ πολλοῦ «χαμπάρι» ὡσάν τὰ γαλιὰ μὲ τὸ καλάμι καὶ καταλαβαίνουν ὅτι εἶσαι «φούσκα», οὐδόλως σὲ ὑπολογίζουν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ ἔχῃς θετικὰ ἀλλὰ μᾶλλον ἀρνητικότατα ἀποτελέσματα!!!!!……

19.Δὲν ἀποκλείεται ὁ διεθνὴς χωροφύλαξ καὶ πλανητάρχης νὰ ἐξαναγκάσῃ ἀκόμη καὶ τὴν Κίνα νὰ τοῦ δώσῃ μερικὰ ἑκατομμύρια δολάρια ὡς ἀποζημίωσιν, διὰ νὰ δυνηθῇ νὰ ἀνορθωθῇ καὶ νὰ μονοπωλήσῃ, ὁπότε καὶ οἱ Κινέζοι θὰ μᾶς τὰ πάρουν πολλαπλάσια!!!!!……

20.Δυστυχῶς δὲν ἔχομε διασταυρώσει ἀκόμη τὰ στοιχεῖα διὰ δεξιώσεις καὶ ἐγκληματικὲς συμπεριφορὲς πολιτικῶν, δημάρχων, ἐφοπλιστῶν καὶ κληρικῶν διὰ σατανικὲς τελετές, παρ’ ὅλον ὅτι ἑκατοντάδες ΜΜΕ ἔχουν δημοσιεύσει ἐπανειλημμένως φωτογραφίες μὲ μασωνικές – σιωνιστικὲς τελετὲς καὶ ἐξομώσεις. Ἐμεῖς θέλομε νὰ εἴμεθα πιὸ προσεκτικοὶ καὶ πιὸ σίγουροι καὶ πασχίζομε νὰ τὰ διασταυρώνωμε καὶ ἐπαληθεύωμε τὰ πάντα καὶ μετὰ νὰ ἀναφερώμεθα καὶ μεῖς σὲ αὐτὰ τὰ ὄργια καὶ τὶς ἀντιχριστιανικὲς κινήσεις πολιτικῆς, πολιτειακῆς, οἰκονομικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας!!!!!…..

Ἀκολουθοῦμε τὸν ἀετὸ τῆς ἀντικειμενικότητος Ἰωάννη Χρυσόστομο: «τὰ δημοσίως γενόμενα ταῦτα καὶ ἐλέγχομε» ἤ τὸν μιμητὴ αὐτοῦ σύγχρονο Γέροντα πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης, ἰδανικὸ ἐργάτη τοὺ Εὐαγγελίου κυρὸν Αὐγουστίνου Καντιώτη, ὁ ὁποῖος ἐπαναλάμβανε τὰ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου θέτοντας κάποιον περιορισμόν:«ἐλεγκταὶ μὲν ἀλλὰ ὄχι ἐκπωματισταί», διότι ἀπὸ τὶς ἄπειρες ταλαιπωρίες καὶ γελοιοποιήσεις ποὺ ὑφίστατο ὁ ἐν λόγῳ ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας εἶχε τρομερώτατες καταπογοητεύσεις!!!!!……

21.Ὅποια πλάκα καὶ ἂν σηκώσῃς σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας ἰδίως τῆς θρησκευτικῆς θὰ νοιώσῃς τοιαύτην πνευματικὴ πτωμαΐνη ὥστε κινδυνεύεις νὰ λιποθυμήσῃς ἀπὸ τὶς τρισάθλιες συμπεριφορὲς τῶν διαφόρων φατριῶν ποὺ ἐπεκράτησαν εἰς τὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, οἱ ὁποῖες ἀποφθέγγοντο ὡς ἀπὸ καθέδρας: Μόνον οἱ δικές μας παρατάξεις καὶ φατρίες νὰ διαιωνίζωνται καὶ νὰ ποδοπατοῦν καὶ νὰ σφαγιάζουν δικαιώματα ὅλων τῶν ἐντίμων καὶ ἠθικῶν καὶ ἐναρέτων καὶ ἱκανοτάτων ἰδεολόγων καὶ ἀνιδιοτελῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου!!!!!……

22. Ὡς γνωστὸν εἰς το περισπούδαστον πόνημά του «Βασιλεύει τὸ ἀγκάθι» (1994) ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης δημοσιεύει καὶ τὸ ὑπ’ ἀριθ. 386 (1977) τεῦχος τῆς Χριστιανικῆς Σπίθας, ὅπου τονίζει κατηγορηματικότατα «καλύτερα φτωχοὶ μὲ τὸν Θεὸν παρὰ πλούσιοι μὲ τὸ διάβολον» (σχετικὸ 17)!!!!!…..

23. Ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν θέλομε νὰ δημοσιεύσωμε καὶ τὰ ὅσα τελικῶς ἀναγκάσθηκε νὰ πῆ ὁ Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης εἰς τὸ θέατρον «Ἀκροπόλ», ὅπου εἶχαν «σαρδελοποιηθῆ» ἀπὸ τὴν κεντρικὴ εἴσοδο τοῦ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας μέχρι τὴν ὁδὸ Κοραῆ, ἔμπροσθεν τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης μέχρι καὶ Ἀκαδημίας –  στὸ ἄνω μέρος ἐπὶ τῆς Ἱπποκράτους πολλὲς δεκάδες ιλιάδες ἀκρατῶν!!!!!……

24. Δὲν θέλομε νὰ ρίχνωμε λάδι στὴ φωτιὰ καὶ νὰ τὰ ἐκμεταλλεύωνται ὁ συρφετὸς τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων ποὺ συνεργάζονται στενώτατα μετὰ τῆς Ἐκκλησίας, διότι ἀργὰ ἤ γρήγορα ἡ Ἐκκλησια θὰ ἀρχίσῃ νὰ ἐξυγιαίνεται καὶ θὰ ἀπομακρύνωνται αὐτὰ τὰ τρισάθλια ὑποκείμενα ποὺ ἀνήκουν σὲ ἐκκλησιαστικὲς φατρίες καὶ θὰ δοξασθῇ οὐσιαστικὰ ἡ Ὀρθοδοξία μας!!!!!……

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ     τηλ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *