ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΠΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΔΥΝΑΤΑ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ ΕΣΤΙΝ (Λουκᾶ ιη΄, 27).

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

Ἐπιστολὴ 77/8.4.2011

Τὸ λυκαυγὲς τοῦ καθαρμοῦ ὁδηγεῖ ἀπὸ τὸ τέλμα τῆς πνευματικῆς πτωχείας πρὸς τὴν μεταρσίωσι καὶ τὴν οἰκονομικὴ τόνωσι.

1. Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ἐργάσθησαν τὴν τελευταία πεντηκονταετία τόσο συστηματικὰ γιὰ τὴν ἠθικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωσι τοῦ πτωχοῦ, ἀλλὰ ὑπερήφανου ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ εὕρισκαν ἀπόλυτη ἐφαρμογὴ οἱ στίχοι τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου :

«Ἄργιε νὰ ‘λθῃ ἐκείνη ἡ ‘μέρα,

καὶ ἦταν ὅλα σιωπηλά,

γιατὶ τἄσκιαζε ἡ φοβέρα

καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.»

2. Ὄχι μόνο ἡ οἰκονομικὴ ὀλιγαρχία ἐργαζόταν συστηματικὰ γιὰ τὴν παντοειδῆ ἄγρια ἐκμετάλλευσι-ἐξαθλίωσι, ἰδίως τὴν οἰκονομική, τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἀλλὰ καὶ ἡ πολιτικὴ ἡγεσία, ὡς πειθήνια ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἔγιναν «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως» καὶ «παπικώτεροι τοῦ πάπα» καὶ ἐπάσχιζαν στὴν πιστὴ ἐφαρμογὴ τῶν καταχθονίων σχεδίων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.

3. Οἱ «ψευδοδιανοούμενοι», ὄργανα καὶ αὐτοὶ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, γελοιοποιοῦσαν τὰ πάντα καὶ ἐργάζονταν συστηματικὰ γιὰ τὴν ἐπικράτησι τῆς ἀθεΐας, τῆς διαφθορᾶς καὶ τὴν περιφρόνησι τῶν ἠθικῶν αἰωνίων ἀρχῶν τῆς φυλῆς μας, ποὺ εἶναι ἡ Θρησκεία, ἡ Πατρίδα καὶ ἡ Οἰκογένεια. Μπροστὰ σ΄ αὐτὴ τὴν «κατρακύλα» ἐλάχιστοι ἦταν οἱ πνευματικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ ἡγέτες, ποὺ ἠγωνίζοντο νὰ πᾶν «ἀντίθετα καὶ ἐνάντια» πρὸς τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς καὶ αὐτὲς οἱ ἐξαιρέσεις διεσύροντο συστηματικὰ καὶ ὁμαδικὰ ἀπὸ τὸ ἄριστα ὠργανωμένο κακό.

4.Ὅμως, «οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις» (Ρωμ. 5, 20). Εὐτυχῶς, ποὺ ὁ εὐγενὴς ἑλληνικὸς λαός, «ποτισμένος» ἀπὸ τὰ νάματα τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, δὲν ὑπέκυψε πλήρως καὶ ἀνέμενε τὴν ἀνάκρουσι πρύμνης, γιὰ νὰ ἀφυπνισθῇ καὶ νὰ συστρατευθῇ γιὰ τὴν προάσπισι τῶν αἰωνίων ἀρχῶν τῆς φυλῆς μας.

5. Μέχρι πρό τινος σχεδὸν κανεὶς καὶ ἀπὸ τὴν πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία δὲν ἐτολμοῦσε νὰ ταχθῇ ἀνοικτὰ ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Δόξα τῷ Θεῷ ὅμως, ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου.

6. Μετὰ ἀπὸ τὴ δημοσίευσι σχετικῆς ἐπιστολῆς τοῦ ταπεινοῦ καὶ εὐλαβοῦς Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας στὸν «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ» καὶ τὴν δημοσίευσι στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ στὸ περιοδικό μας «Φωτεινή Γραμμή» τεῦχος 46, σελ. 27-40 τῶν ἐννέα (9) πρώτων Μητροπολιτῶν (Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, Ἠλείας, Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς, Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, Κυθήρων  καἈντικυθήρων, Σταγῶν καὶ Μετεώρων, Ατωλίας κα καρνανίας, Θεσσαλιώτιδος κα Φαναριοφαρσάλων, Μυτιλήνης) , εἴχαμε καὶ τὴ συνηγορία καὶ ἀπὸ πληθώρα ἁγνῶν ἰδεολόγων καὶ ἱστοσελίδων.

Π.χ. ὁ γνωστὸς ἀνὰ τὸ πανελλήνιο κ. Παναγιώτης Τελεβάντος, τοῦ ὁποίου κατωτέρω δημοσιεύομε τὴν βιβλιοκριτική του γιὰ τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή», καθὼς καὶ τὴν ἀναδημοσίευσί του ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα ΑΜΗΝ τοῦ δημοσιογράφου Νικολάου Παπαχρήστου, τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ὁποίου ἐπίσης δημοσιεύουμε.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ           27.3.2011

Φωτεινή Γραμμή, Πανηγυρική έκδοσις επί τη ελεύσει του νέου ενιαυτού 2011, Τριμηνιαίον περιοδικόν ιστορικού, πολιτιστικού, οικολογικού και κοινωνικού περιεχομένου – Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, Πνευματικός σηματοφόρος του Ιδρύματος προασπίσεως ηθικών και πνευματικών αξιών, του Διορθοδόξου Συνδέσμου “Ο Απόστολος Παύλος” και του σωματείου “Οι φίλοι του τάματος του έθνους”, Τεύχος 45ον, Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2010, σσ. 224.

Του Παναγιώτη Τελεβάντου

Πολυσέλιδη έκδοση, με ποικίλο περιεχόμενο, που κοσμείται με πολλές έγχρωμες φωτογραφίες και με πολλά άρθρα από καταξιωμένους ανά το πανελλήνιο αρθρογράφους γνωστούς για την εθνική και πνευματική τους δράση.

Κινητήρια δύναμη για το θαυμαστό έργο που επιτελεί το Ιδρυμα αποτελεί το ζεύγος Ιωάννη και Αικατερίνης Αναγνωστοπούλου που διαθέτει την περιουσία του για την ανέγερση του τάματος του Εθνους του ναού προς τιμήν του Σωτήρος Χριστού. Ενα τάμα που έκανε ο Αρχιστράτηγος του εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, για να ευοδωθεί η ελευθερία της πατρίδας μας.

Το τάμα του έθνους για την ανέγερση του ναού του Σωτήρος στο Αττικό άλσος μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν ο Μακαριότατος και η Ιερά Σύνοδος αναλάβουν το θέμα ζεστά.

Το ζεύγος Αναγνωστοπούλου υπεσχέθη ήδη την κάλυψη των δαπανών του πολυέξοδου εγχειρήματος.

Πολλοί ιεράρχες μας – μεταξύ των οποίων ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος – δήλωσαν υποστήριξη στην ιδέα.

Τι αναμένει ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος για να αναλάβει προσωπικά το θέμα ώστε να τελεσφορήσει;

Μόνον τεμένη υπάρχει ενδιαφέρον να ανεγερθούν με χρήματα μάλιστα των φορολογουμένων σε μια εποχή που μεγάλες μάζες του Ελληνικού λαού υποφέρουν κυριολεκτικά από την πενία και την ανεργία; Σκέφτηκε κανένας ότι τουλάχιστον χίλιοι άνθρωποι θα χρειαστεί να δουλέψουν, για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε πολλών ειδών επαγγέλματα, για να κτιστεί το τάμα του έθνους;

Ας ελπίσουμε ότι σύντομα ο ευγενής αυτός στόχος θα γίνει πραγματικότητα.

ΠΗΓΗ: http://panayiotistelevantos.blogspot.com/search/label/%CE%92%CE%99%CE%92%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%95%CE%A3

***

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ “ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ”               

                                                                         6.4.201     Του Παναγιώτη Τελεβάντου

Πλειάδα αρχιερέων – εν οις και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος – απέστειλε προς το ευσεβές και φιλάνθρωπο ζεύγος Ιωάννη και Αικατερίνη Αναγνωστοπούλου επιστολές με τις οποίες εκφράζουν τη συμπαράστασή τους για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν για την εκπλήρωση του “τάματος του έθνους”.

Ο Σεβασμιότατος Σπάρτης κ. Ευστάθιος, όχι μόνον υποστήριζει την προσπάθεια, αλλά πηγαίνει ένα βήμα παρά κάτω και παρεμβαίνει δημόσια για να πειστεί ο Μακαριότατος να δεχθεί σε ακρόαση τον κ. Αναγνωστόπουλο, για να τον παρακαλέσει να αναλάβει την εκστρατεία για την εκπλήρωση του “τάματος του έθνους”.

Ο Αγιος Σπάρτης, με την επιστολή του στο Μακαριότατο, εξηγεί ότι το έθνος μας έχει αναλάβει την υποχρέωση έναντι του Αγίου Θεού για την απελευθέρωσή του από τους Αγαρηνούς. Το τάμα αυτό δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί.

Μια μόνον επιφύλαξη για την – κατά τα άλλα άξια – κάθε επαίνου παρέμβαση του Μητροπολίτη Σπάρτης. Ο Σεβασμιότατος φαίνεται να νομίζει ότι ίσως η οικονομική ανέχεια των ημερών να μη βοηθεί στην ανάληψη εκστρατείας για την εκπλήρωση του τάματος. Αδυνατώ να αντιληφθώ την αξία του επιχειρήματος το οποίο πληροφορούμαι συμμερίζονται και άλλοι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες.

Ζούμε αναμφίλεκτα σε εποχή πρωτοφανούς οικονομικής δυσπραγίας, ανεργίας και ανέχειας αλλά αυτό συνηγορεί υπέρ της ανάληψης εκστρατείας για τη διεκπεραίωση του τάματος, επειδή – με τους μετριότερους υπολογισμούς – η ανοικοδόμηση του τεράστιου ναού του Σωτήρος Χριστού θα χρειαστεί την εργοδότηση περισσότερων των χιλίων ατόμων πολλών ειδικοτήτων για να αποπερατωθεί.

Γνωρίζει κανείς καλύτερο τρόπο από την επένδυση μεγάλων κεφαλαίων, που απαιτούν την εργοδότηση τόσων πολλών ανθρώπων, για να αντιμετωπιστεί η ανεργία και να βοηθηθεί η οικονομία;

Ας ελπίσουμε, λοιπόν, ότι η επιστολή του Σεβασμιότατου Σπάρτης θα τύχει της ανάλογης ανταπόκρισης εκ μέρους του Μακαριότατου.

Παραθέτουμε στη συνέχεια την επιστολή που μας έδωσε την αφορμή για το πιο πάνω σχόλιο.

……………………………

ΠΗΓΗ:

Πυλώνας Εκκλησιαστικών Ειδήσεων ΑΜΗΝ

                                                                       ***

Πύλη Εκκλησιαστικών Ειδήσεων

Tην εκπλήρωση του «Τάματος του Έθνους» ζητά επί της ουσίας, με επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, ο Μητροπολίτης Σπάρτης Ευστάθιος.  «Δεν μπορώ, όμως, να δικαιολογήσω την Εκκλησία της Ελλάδος και την Πολιτεία, γιατί μέχρι σήμερα δεν έδειξαν ενδιαφέρον για ένα τόσο σπουδαίο κεφαλαιώδους σημασίας θέμα, που μας εκθέτει παγκοσμίως, που μας προσβάλλει διεθνώς και μας ζημιώνει ως ορθοδόξους, ενώ δημιουργεί και θέμα συνείδησης στον κάθε Έλληνα πολίτη» επισημαίνει ο Μητροπολίτης Σπάρτης.

Ζητά δε από τον Αρχιεπίσκοπο αφενός να συζητηθεί το θέμα στην έκτακτη Ιεραρχία του Μαΐου και αφετέρου να δεχθεί τον Πρόεδρο του Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ο Απόστολος Παύλος» κ.Ι.Αναγνωστόπουλο, ο οποίος καταβάλει προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού.

Ακολουθεί η επιστολή του Μητροπολίτη Σπάρτης Ευσταθίου όπως αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως

      7. Δόξα τῷ Θεῷ ἐν τῷ μεταξὺ τάχτηκαν ὑπὲρ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου ἔργου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες :

Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος,

Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιος,

Καρπενησίου κ. Νικόλαος,

Λαρίσης κ. Ἰγνάτιος,

Γλυφάδας κ. Παῦλος,

τῶν ὁποίων τὶς ἐπιστολὲς δημοσιεύουμε κατωτέρω αὐτούσιες.

8. Δεκάδες ἄλλοι Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες μᾶς ἔχουν ὑποσχεθῆ, ὅτι θὰ γράψουν στὴν Ἱερὰ Σύνοδο συνηγοροῦντες.

9. Πληθώρα Ἱερῶν Μονῶν ἐπίσης τάσσονται ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τῆς ἱερᾶς ὑποσχέσεως τῶν ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, νὰ οἰκοδομηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους στὸ Ἀττικὸ ῎Αλσος, ὅπου ἔχουν δαπανηθῆ τεράστια ποσὰ ἀπὸ τὴν προσπάθεια, ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1970, γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

10. Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων ἀπέστειλε πρὸς ὅλους τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες τὴν κατωτέρω δημοσιευομένη ἐπιστολή.

             4ῃ Ἀπριλίου 2011

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Σεβασμιώτατε, ἐξαιτούμεθα τὰς Ὑμετέρας ἁγίας εὐχάς, εὐχόμενοι καὶ ἡμεῖς ἀπὸ ψυχῆς εὐλογημένον, χαρούμενον καὶ εἰρηνικὸν Ἅγιον Πάσχα !

Πολλοὶ λόγοι ἐπιβάλλουν τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου ἔργου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Μέρος αὐτῶν ἔχει ἤδη ἀναφερθῆ εἰς τὰς ἐπιστολὰς τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (Ι.Π.Η.Π.Α.) καὶ τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, αἱ ὁποῖαι ἔχουν κοινοποιηθῆ καὶ εἰς ὅλους τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἔχουν δημοσιευθῆ, ὡς γνωστόν, εἰς διάφορα τεύχη τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινή Γραμμή».

Ἐπιπροσθέτως καὶ ἐπικαίρως προσετέθη καὶ τὸ νέον ἄριστα ὠργανωμένον κίνημα τοῦ «μοντέρνου ἀθεϊσμοῦ» ἐν Ἑλλάδι, τὸ ὁποῖον εἰς τὰς ἡμέρας μας διαστρέφει βαναύσως τὸν ρόλον καὶ τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ τὸ 1821, καὶ τὸ ὁποῖον ἐπιβάλλει εἰς ὅλους μας νὰ δώσωμεν ἐμπράκτως τὴν δέουσαν ἀπάντησιν εἰς τοὺς ἰδιοτελεῖς- διαστροφεῖς πλαστογράφους τῆς ἱστορίας μας.

Ἡ ὑλοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἤτοι ἡ ἀνέγερσις μεγαλοπρεποῦς Ἱ. Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἰς τὸ κλεινὸν ἄστυ τῶν Ἀθηνῶν, πιστεύομεν ὅτι θὰ εἶναι ἡ πλέον ἀποστωμοτικὴ ἀπάντησις διὰ τὸ Πανεθνικὸν Εἰκοσιένα !  Θὰ εἶναι ἡ καλυτέρα ὡσαύτως ἀπάντησις εἰς τὴν ἐπιχειρηθεῖσαν συστηματικὴν προσβολὴν τῶν ἡρώων τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος μας, τὰ κόκαλα τῶν ὁποίων τρίζουν διὰ τὴν ἀπαξίωσιν τῶν ἀξιῶν, ἠθικῶν τε καὶ πνευματικῶν, ὀλίγας καὶ μόνον δεκαετίας μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν ἀπὸ τὴν μακροχρόνιον βαρυτάτην τουρκικὴν αἰχμαλωσίαν.

Σεβασμιώτατε, κλίνοντες τὸ γόνυ, παρακαλοῦμεν νὰ μὴ ἀδιαφορήσητε, ἀλλὰ νὰ συναινέσητε διὰ Γράμματος πρὸς τὴν πρὸ τοῦ Ἁγίου Πάσχα συγκληθησομένην Ἱ. Σύνοδον, ὥστε νὰ εὐλογηθῇ καὶ εὐωδωθῇ ἡ ἀναληφθεῖσα σχετικὴ πρωτοβουλία τοῦ Σωματείου Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (Ι.Π.Η.Π.Α.). Ἤδη, μέχρι σήμερον, ἄνω τῶν 15 Ἀρχιερέων ἔχουν διατυπώσει διὰ Γραμμάτων τὴν συμπαράστασίν των˙ αἱ ἐπιστολαὶ τῶν πρώτων ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὸ τεῦχος 46 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς». Ἐν τῷ μεταξὺ ἔγραψαν καὶ πολλοὶ ἄλλοι Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται, ὡς π.χ. οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος καὶ ὁ Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιος, ὡς συνημμένως αἱ ἐπιστολαί των.

Μὴ γνωρίζοντες, ἐὰν καὶ Ὑμεῖς ἀπεστείλατε ἔγγραφον εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνηγοροῦντες εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου ἔργου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀποστέλλομεν καὶ Ὑμῖν τὸ παρὸν Ὑπόμνημα. Ἐὰν ἤδη ἔχετε γράψει, παρακαλοῦμεν, θεωρήσατε τὸ παρὸν ὡς ἄκυρον καὶ εἰ δυνατὸν ἀποστείλατέ μας ἀντίγραφον, εἰς τὴν διεύθυνσιν τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους:

Μουσῶν 14, 15452 Ψυχικόν

Τηλ. 210-3254321-2, Φαξ 210-3236978.

Ὄντως εἶναι ἀναγκαία καὶ ἡ ἰδική Σας συμμετοχή, προκειμένου νὰ ἔχωμεν ἄμεσον θετικὸν ἀποτέλεσμα˙ οἱ καιροὶ οὐ μενετοί, δεδομένου, ὅτι ἤδη ἔχει ἀποφασισθῆ ἡ κατασκευὴ Μωαμεθανικοῦ Τεμένους μὲ 80.000.000 € ἀπὸ τὸν ἐλλειπῆ (πτωχότατον καὶ μὲ «θαλασσοδάνεια» καὶ ἀγρίας φορολογίας ἀκόμη καὶ τῶν ἐνδεῶν Ἑλλήνων) κρατικὸν προϋπολογισμὸν καὶ εἰς δημοσίαν κρατικὴν ἔκτασιν δίπλα ἀπὸ τὴν στάσιν ΜΕΤΡΟ !

Θεωροῦμεν βέβαιον, ὅτι, ὅσον θὰ ἀνεγείρεται ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τόσον θὰ ἀνυψώνεται καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ οὐσιαστικὴ ἀναγέννησις τοῦ Ἑλληνορθοδόξου κόσμου, διότι κτίζοντες ὅλοι μαζὶ τὸ μέγα σύμβολον δι᾿ αὐτὸν τὸν τόπον, τοῦτο θὰ ἀποτελέσῃ καὶ τὸ τέλος τοῦ Σισυφείου μύθου.

Προκειμένου νὰ συζητηθῇ τὸ θέμα τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ εἰς τὴν προσεχῆ Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, παρακαλοῦμεν, νὰ λάβητε τὴν προβλεπομένην πρωτοβουλίαν, ὥστε νὰ τεθῇ τοῦτο εἰς τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως, νὰ διεξαχθῇ διεξοδικὴ συζήτησις καὶ νὰ ὑπάρξουν ἀποφάσεις. Εἴμεθα βέβαιοι, ἐξ αἰτίας τῶν μηνυμάτων, ποὺ λαμβάνομεν, ὅτι ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι τοῦ κόσμου θὰ συμβάλλουν, μὲ ὁποιονδήποτε τρόπον τοὺς εἶναι δυνατόν, διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ ἔργου αὐτοῦ.

Ἀσπαζόμενοι τὴν ἁγίαν Σας δεξιάν, διατελοῦμεν

τὸ μέλος τοῦ

Σωματείου Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους

Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης

(Νικολόπουλος)

11. Κατόπιν τούτων δυνάμεθα νὰ συνοψίσωμεν : «εἷς οἰωνός ἄριστος, συναγωνίζεσθαι ὑπὲρ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

Ἡ ἀντίστροφη μέτρησι γιὰ ἀναχαίτισι τοῦ κακοῦ ἄρχισε. Ἔφθασε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου νὰ κατατροπωθῇ ὁ ἀντικείμενος ἡμῖν Σατανᾶς καὶ τὰ ὄργανα αὐτοῦ καὶ νὰ ἀναπτερωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ λάμψῃ ἡ Ὀρθοδοξία.

12. Εὐελπιστοῦμε, λοιπόν, νὰ φθάσουν καὶ δεκάδες ἄλλες θερμὲς ἐπιστολὲς τῶν ὑπολοίπων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν πρὸς τὴν Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδο, διὰ νὰ θέσῃ τὸ θέμα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, βάσει τοῦ κανονισμοῦ, στὴ σύγκλησι τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς πρῶτο θέμα τῆς Συνόδου, μέσα Μαΐου.

13. Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνέθεσε στὸν Συνοδικὸ Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ νὰ ἔλθῃ εἰς ἐπικοινωνία μαζί μας καὶ νὰ ἔκθέσῃ στὴν Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδο, πῶς ἀκριβῶς ἔχει τὸ θέμα.

14. Ἄς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε, κλῆρος καὶ λαός, νὰ φωτίσῃ ὁ Θεὸς ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τοὺς ἰθύνοντες, νὰ μὴ ἐναντιωθοῦν περαιτέρω στὴν καθολικὴ ἐπιθυμία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Δὲν τοὺς ζητᾶμε χρήματα, ἄς τὰ δώσουν, ὅ,τι περισσεύει ἀπὸ τὶς ἁρπαγιές τους, νὰ πραγματοποιήσουν τὴν ἐντολὴ ἀπὸ τὰ ἀφεντικά τους, δηλαδὴ τὴν νάρκη, τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος, διαθέτοντες οἱ ἀναίσχυντοι ἀπὸ τὸν μὲ δεκανίκια τῶν θαλασσοδανείων καὶ βαρύτατες, συνεχεῖς φορολογίες, ἐλλιπέστατο κρατικὸ προϋπολογισμὸ 80.000.000 Εὐρὼ  καὶ μάλιστα σὲ δημοσία κρατικὴ ἔκτασι τοῦ Ναυτικοῦ μας, δίπλα ἀπὸ στάσι ΜΕΤΡΟ. Τὰ ἀφεντικὰ τῶν Ἑλλήνων ἰθυνόντων ἔχουν βαλθῆ νὰ καταργήσουν τὸ ὅμαιμο, τὸ ὁμόδοξο, τὸ ὁμόθρησκο καὶ τὸ ὁμότροπο καὶ νὰ μετατρέψουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα σὲ πολυπληθυσμική-πολυεθνικὴ καὶ πολυπολιτισμικὴ χώρα καὶ νὰ τὴν κάνουν μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἕνα συνονθύλευμα σὲ μία πανσπερμία θρησκειῶν, ὅπου θὰ κυριαρχῇ τὸ μωαμεθανικὸ στοιχεῖο καὶ τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος θὰ εἶναι μία τεράστια βιομηχανία καμικάζι.

15. Αὐτὰ εἶναι τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ εἶναι ὁ ἀφελληνισμὸς καὶ ἡ ἀποχριστιανοποίησι τῶν Ἑλλήνων, καὶ τὰ ὁποῖα ἐκπροσωποῦνται ἀπὸ τὸν Henry Kissinger, τὸν Georg Soros καὶ λοιποὺς σιωνιστές.

16. Ἐμεῖς δὲν ἔχουμε ἀνάγκη τῶν χρημάτων τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀντίχριστου κατεστημένου. Ἐὰν τὴν μικρὴ «μαγιά», δηλαδὴ τὰ ἐλάχιστα οἰκονομικά μας μέσα τὰ διαχειρισθῇ μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια μία ἀδέκαστη ἐπιτροπὴ ἰδεολόγων καὶ ὄχι «ἡμετέρων» τρωκτικῶν, τότε οἱ ἀπανταχοῦ Ἕλληνες καὶ φιλέλληνες θὰ σπεύσουν νὰ συνδράμουν. Οἱ Ἕλληνες εἶναι οἱ κατ᾿ εξοχὴν φιλότιμοι ἄνθρωποι τῆς ὑφηλίου, ἀλλὰ εἶναι δυστυχῶς ἐπανειλημμένως ἐξαπατημένοι σχεδὸν ἀπὸ τοὺς πάντες καὶ μὲ τὸ δίκαιό τους εἶναι, καὶ πρέπει νὰ εἶναι, λίαν ἐπιφυλακτικοὶ καὶ νὰ δίδουν μόνον, ὅταν ὑπάρχῃ μέχρι καὶ τὴν τελευταία δεκάρα ἀπόλυτη διαφάνεια.

17. Πορευόμενοι τοιουτοτρόπως, τολμῶμε νὰ ἐλπίζωμε, ὅτι κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἐπανάστασι τοῦ 1821, τὴν 25ην Μαρτίου 2021, θὰ πραγματοποηθοῦν τὰ ἐγκαίνια τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μετὰ τῶν προσκισμάτων του.

Ἀμήν γένοιτο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *