ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ

ΔΙΕΘΝΕΣ (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΝ) ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΔΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

(13 – 14 Νοεμβρίου 2020)

Εὑρισκόμεθα εἰς τὴν λίαν εὐχάριστη θέσιν νὰ ἀνακοινώσωμε τὸν σύνδεσμον τῆς ζωντανῆς μεταδόσεως τοῦ συνεδρίου :

*Synedrio.petheol.gr <http://Synedrio.petheol.gr>*

τὸ ὁποῖον διοργανώνει ἡ δραστήρια Πανελλήνια Ἕνωσις Θεολόγων (ΠΕΘ).

Ἡ ἐν λόγῳ ἐκδήλωσις, δυστυχέστατα, γίνεται (λόγῳ τῶν γνωστῶν προβλημάτων ἐκ τοῦ Covid 19) μόνον διαδικτυακῶς  καὶ τοιουτοτρόπως ἀδυνατοῦν οἱ κοινοὶ θνητοὶ νὰ παρευρεθοῦν σὲ ἕνα φυσικὸν χῶρον, νὰ ἀλληλογνωρίζωνται οἱ ἀδελφοὶ διὰ προσωπικῆς ἐπαφῆς (τηροῦντες πάντοτε τὶς ἐπιβεβλημένες προφυλάξεις ἀπὸ τὴν ἐπάρατον νόσον τοῦ Covid-19 καὶ πληθώρα ἄλλων μεταλλάξεων).

Ἄς προσευχηθοῦμε θερμά εἰς τὸν θαυματουργὸν Ἅγιον τῶν ἡμερῶν μας, τὸν  Ἅγιον Νεκτάριον, ὁ ὁποῖος ἔχει σώσει πλῆθος ἀνθρώπων, νὰ μᾶς βοθήσῃ καὶ τώρα, μεσιτεύων εἰς τὸν Θεόν, νὰ μᾶς λυπηθῇ, νὰ μᾶς ἀπαλλάξῃ ἀπὸ τὸν νέο αὐτὸ πόλεμον ποὺ μαστίζει τὴν γενεά μας καὶ νὰ ἐπανέλθουμε στὴν φυσιολογική μας ζωή.

Ὅμως ὁ καθένας ἄς ὑποσχεθῇ εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τὸν Ἅγιον Νεκτάριον, ὅτι, όταν μᾶς ἐπαναφέρουν στὴν φυσιολογική ζωή, καὶ ἐμεῖς θὰ ἐπανέλθουμε στὶς θεῖες ἐντολές.

Εἴθε ἡ «πληγή» αὐτὴ νὰ γίνῃ ἀφορμὴ ἐπανευαγγελισμοῦ καὶ ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες μας γιὰ τὴν πατρίδα μας καὶ τὴν ἀνθρωπότητα.

Ἀπολυτίκιον Ἁγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως – 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Σηλυβρίας τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα ἀρετῆς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ, ἀναβλύζει γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς

τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι.

Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ,

δόξα τῷ σὲ θαυματώσαντι,

δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321      

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *