ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΣ ΤΟ 2018 ΜΕ ΣΚΕΨΕΙΣ ΥΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟ 2019 ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ 31 Δεκεμβρίου 2018

1.Στὸν χρόνο ποὺ φεύγει, κυριάρχησε στὶς εἰδήσεις καὶ τριγύριζε στοὺς βαθεῖς προβληματισμούς μας ἡ συρρίκνωση τῶν συνόρων μας  κυρίως τὸ Μακεδονικό, τὸ ὁποῖο τὸ ἔχουν τελεσίδικα προδώσει οἱ ἐξωμότες οὐσιαστικὰ ἤδη ἀπὸ τὸ Φθινόπωρο τοῦ 2017, ὅπως ὁ κ. Κοντζιὰς ἀναγκάσθηκε νὰ μᾶς ἐπιβεβαιώσει καὶ τὸν κυρίαρχο λαὸ τὸν ἔχουν γράψει στὰ παλαιά των ὑποδήματα οἱ ἐξωμότες, διότι εἶναι πειθήνια ὄργανα τῶν σιωνιστικῶν καὶ μαρξιστικῶν  κύκλων.

Ἐμεῖς εἴχαμε κακίσει σφόδρα, τὸν Γέροντα Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φλωρίνης, διότι ἐγκατέλειψε τὴν Ἀττική,  ὅπου διαβιεῖ ἄνω τοῦ 50% τῶν Ἑλλήνων.

Τώρα ὅμως βλέπομε, ὅτι τὸν ἀδικούσαμε σφόδρα καὶ πιστεύομε ὅτι ἦταν ὄργανο τῆς Θείας Προνοίας νὰ σωθῇ ἡ Ἑλληνικὴ Μακεδονία. Διότι ἐκεῖ ὀργίαζαν οἱ σλαβόφωνοι καὶ ἐὰν δὲν θηριομαχοῦσε ὁ θρυλικὸς Γέρων κυρὸς Αὐγουστῖνος,  διὰ 43 περίπου χρόνια,  ὄχι μόνον τὴν Κεντρικὴ Μακεδονία μας, ἀλλὰ καὶ τὴν Χαλκιδικὴ μέχρι τὸν Ἀξιὸ ποταμό, θὰ τὰ εἴχαμε χάσει. Καὶ ἀνατολικότερα τοῦ Ἀξιοῦ θὰ ὀργιάζαν, οἱ ἕτεροι σλαβόφωνοι, οἱ Βουλγαρόφωνοι Ἕλληνες, οι Βούλγαροι τοῦ Πυρῆνος. Καὶ ἡ Ἀνατολικὴ Θράκη μας θὰ εἶχε ἑνωθῆ μὲ τὴν Δυτικὴ Θράκη, ὁπότε τὰ ἀνθελληνικὰ σχέδια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων θὰ εἶχαν ὑλοποιηθῆ πρὸ πολλῶν δεκαετιῶν. Τώρα, ἔχουν ἐπικρατήσει ὅλες αὐτὲς οἱ ἀποφάσεις τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ καὶ Μαρξισμοῦ, ὅπως μᾶς τὶς προεῖπε λίαν ἐξωραϊσμένα καὶ διπλωματικά, ἡ τότε πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, κυρία Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη τὸν Μάρτιο τοῦ 2006 κατὰ τὴν ὁρκομωσία τοῦ τότε Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας σοσιαλ-ληστοῦ Καρόλου Παπούλια καὶ ἔκανε  πλύση ἐγκεφάλου στοὺς πάντες. Δηλαδή, ὅτι ὅλες οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις καὶ ὁριοθετήσεις συνόρων, διὰ τὶς ὁποῖες ἐχύθησαν ποταμοὶ αἱμάτων διὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος, πᾶνε οὐσιαστικὰ χαμένες. Πειθήνια ὄργανα καὶ γενίτσαροι τοῦ πνεύματος τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἐξωμοτοῦν συνεχῶς!!!….

2.Φθάσαμε μέχρι τοῦ σημείου νὰ κυκλοφοροῦν καὶ χάρτες συρρικνώσεως τῶν συνόρων τῆς Ἑλλάδος, δυτικὰ ὑπὲρ τῶν φανατισμένων ἀλβανῶν τοῦ Χότζα καὶ τῶν ουτσεκάδων ὑπὲρ τῆς «μεγάλης» Ἀλβανίας μέχρι κάτω ἀπὸ τὸν Ἀμβρακικὸ Κόλπο, στὴν δυτική/κεντρικὴ Μακεδονία μας τὸ συνονθύλευμα τῶν Σκοπίων μέχρι καὶ τὴν Θεσσαλονίκη μας, τὸν Ἀξιὸ ποταμό καὶ τὴν Χαλκιδική, καὶ νὰ ἐμφανίζουν ἑνωμένη τὴν Ἀνατολικὴ μὲ τὴν Δυτικὴ Θράκη μας ὑπὲρ τῶν «ἀδελφῶν»,  «φίλων» καὶ «κουμπάρων» Τούρκων. Τὰ Ἑλληνικὰ νησιὰ ἀκόμη καὶ ἡ Κρήτη νὰ ἔχουν ἐξαφανισθῆ.

Ἀλλὰ τὶ περιμένεις ὅμως, ὅταν ὁ μεγάλος καλλιτέχνης Νταλάρας καὶ ὁ μέγας Γεώργιος Ἀνδρέα Παπανδρέου ὁμιλοῦν ὅτι τὸ Αἰγαῖο μας ἀνήκει στὰ ψαράκια του καὶ παντοιοτρόπως πασχίζουν νὰ συρρικνωθῆ ἡ ὡραία Ἑλλάδα μας καὶ οἱ Ἕλληνες νὰ ἐξουθενωθοῦν !

Ἀφοῦ οἱ πάντες ἐξώπλιζαν τοὺς πάντες γιὰ νὰ ἐξουθενωθῆ ριζικὰ ἡ Συρία, ἡ κοιτὶς τοῦ Χριστιανισμοῦ, καὶ νὰ ἐξουθενωθοῦν ὅλοι οἱ ὁμόδοξοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ Σύριοι, τολμοῦν τώρα οἱ  σιωνιστὲς τῆς Ἀμερικῆς νὰ τὸ παίζουν ὅτι δὲν θέλουν νὰ εἶναι περαιτέρω «χωροφύλακες» τῆς ὑφηλίου, διότι προφανῶς ἔχουν ἄλλα καταχθόνια σχέδια. Νὰ γίνει ὁ σχιζοφρενὴς καὶ γενίτσαρος Ἐρντογάν ρυθμιστὴς τῆς Ἐγγὺς καὶ Μέσης Ἀνατολῆς  καὶ τοῦ Αἰγαίου καὶ καθημερινῶς ὁ διάδοχος τοῦ Χίτλερ Ἐρντογκάν μᾶς ἀπειλεῖ μὲ τὶς γεωτρήσεις του καὶ στὸ Αἰγαῖο.

Μακάρι οἱ Ἀμερικανοὶ σιωνιστὲς ἀλλὰ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι νὰ βάλουν μυαλὸ καὶ νὰ μὴ συνασπίζωνται οἱ ἀπαίσιοι αὐτοὶ «χωροφύλακες» ἐναντίον τῶν μικρῶν καὶ ἀδυνάτων χωρῶν τῆς ὑφηλίου καὶ νὰ μὴ ὑποστηρίζουν εἰδεχθέστατα φασιστικὰ καθεστῶτα ντόπιων.

Εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, δυστυχῶς, ἔχουν ἐξασφαλίσει τὴν ὑπερψήφιση παραδόσεως τῆς Μακεδονίας μας μὲ ἀναγνώριση τοῦ ἐκτρώματος τῆς γλώσσας τῶν σλαβοφώνων καὶ τὴν «λύτρωση» καὶ τῶν ὑπολοίπων σλαβοφώνων.

Στὴν Μακεδονία μας γιόρτασαν πανηγυρικὰ μὲ τραγούδια καὶ συνθήματα οἱ «μακεδόνες» τὴν ἀλλαγὴ τοῦ χρόνου!

Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ θὰ ψηφίσουν τὴν κατάπτυστον συνθήκη τῶν Πρεσπῶν δὲν πρέπει νὰ πάρουν οὔτε ἕνα σταυρὸ κατὰ τὶς ἑπόμενες ἐκλογές, ἐθνικές, εὐρωεκλογὲς καὶ τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως.

3. Ὁ δικτάτωρ Μεταξᾶς κατήργησε τὴν λίαν ἐξοντωτικὴ ἐργασία γιὰ τοὺς ἐργαζομένους ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου μέχρι καὶ δύσεως του, καὶ οἱ σοσιαλ-ληστὲς καὶ οἱ δῆθεν ἐθνικόφρονες σιωνιστὲς τὸ ἐπανέφεραν, ὑποχρεώνοντας τοὺς ἐργαζομένους, νὰ ὑπογράφουν ὅτι δῆθεν ἐργάζονται τετράωρον, ἐνῷ στὴν οὐσία ἐργάζονται ἐπάνω ἀπὸ δεκάωρο, πληρωνόμενοι ὅμως οὐσιαστικὰ μόνο γιὰ τὸ τετράωρο!!!… Ἐπίσης ὁ δικτάτωρ Μεταξᾶς ἐθέσπισε τὸ σωτήριο Ι.Κ.Α. ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐλάμβαναν οἱ ἐργαζόμενοι κάποιες συντάξεις τῆς προκοπῆς καὶ ἐκαλύπτοντο ὅλες οἱ ἰατροαφαρμακευτικὲς τῶν  ἀσφαλισμένων ἀνάγκες. Τώρα οἱ σοσιάλ-ληστὲς καὶ οἱ δῆθεν δεξιοὶ διέλυσαν τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα καὶ οἱ ἐργαζόμενοι λαμβάνουν φιλοδωρήματα καὶ ἐλάχιστες ἰατροφαρμακευτικὲς περιθάλψεις!!!…

Ἀπὸ τὴν ἄκρα ἀσφάλεια πέσαμε στὴν ἄκρα παρανομία, ἀναρχία, ἀνασφάλεια καὶ ἄγχος. Ξεκινᾶς τὸ πρωϊ γιὰ τὶς διάφορες ἐργασίες σου καὶ πρέπει νὰ κάνῃς ἑκατομμύρια φορὲς τὸ Σταυρό σου, μήπως ὁ Θεὸς σὲ σώσει ἀπὸ τοὺς ἀναρχικούς, ποὺ ἔφθασαν νὰ τρομοκρατοῦν ὅσους ἀντιστέκονται στὰ σχέδια τους, καὶ νὰ βάζουν βόμβες καὶ στὶς εἰσόδους τῶν Ἐκκλησιῶν. Δηλαδὴ ἀργότερα θὰ τὶς βάζουν κάτω ἀπὸ τὰ Δεσποτικὰ ἤ Ψαλτήρια, γιὰ νὰ ἔχουμε ἑκατοντάδες νεκροὺς καὶ τραυματίες ἀπὸ εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὺς τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος; Οἱ ἀστυνομικοὶ κατήντησαν ὡς ἀγάλματα καὶ σημάδια ἐξασκήσεως εἰς τὴν σκοποβολὴ τῶν ἀναρχικῶν.  O tempora o mores ποῦ καταντήσαμε;;;…

4.  Καταντήσαμε στὴν ἐποχὴ καὶ τὶς συμπεριφορὲς τῆς Πομπήϊας, ὅπου ὀργίαζαν οἱ  ἄνθρωποι, ἡμίγυμνοι ἢ γυμνοὶ στὰ κέντρα πλατειῶν ἢ κεντρικοτάτων ὁδῶν εἰς θέα πάντων. Ὅταν περνοῦσε κανένας εὐσεβὴς καὶ σεμνὸς πολίτης καὶ τολμοῦσε νὰ πῆ στοὺς ἀσχημονοῦντες: «ρὲ παιδιὰ δὲν πηγαίνετε πιὸ πέρα, σὲ κάποιο ἀπόμερο μέρος;;;;…  Θὰ τὸ ἀπολαύσετε καλύτερα!!!…», τότε ἐφορμοῦσε ἡ ἀστυνομία καὶ ἔσπαγε στὸ ξύλο ὄχι τοὺς ἀσχημονοῦντες ἀλλὰ τοὺς ἀνακαλοῦντες τοὺς ἀναίσχυντους εἰς τὴν τάξη καὶ τὴν εὐπρέπεια!!!…

5. Τὸ 2019 εἶναι ἔτος ἐκλογῶν. Καὶ ἄρχισαν τὰ ὄργια τῆς ὑποσχέσεως καὶ τῶν παροχῶν τῶν πάντων χάριν ψηφοθηρίας. Δεκάδες ἀφισοκολλητὲς καὶ συνδικαλιστὲς τῆς κυβερνώσης κλίκας βολεύονται μὲ κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο μέσον, χωρὶς ὑποδομὲς καὶ βιώσιμες οἰκονομοτεχνικὲς μελέτες, ἀλλὰ μὲ ἡμίμετρα ὑπερφορολογήσεως τῆς μεσαίας καὶ ἀνωτέρας τάξεως. Ἀντὶ νὰ βοηθοῦν τὴν μαστιζομένη κατώτερη τάξη νὰ ἐξυψωθῆ μὲ τὴν μεσαία, προσπαθοῦν νὰ κάνουν καὶ τὶς ἄλλες τάξεις πτωχότερες.

Ἐφαρμόζουν  πιστὰ τὸ δόγμα τῆς δημοσιονομίας: «Ἅπαξ ἐπιβληθέντες φόροι οὐδέποτε καταργοῦνται, καὶ ἄν καταργηθοῦν, ἐπανέρχονται ὑπὸ ἀγριοτέρα μορφή».

6.Παραδείγματος χάριν ὁ ἀναίσχυντος καὶ ἀντικοινωνικὸς καὶ ἀπάνθρωπος ΕΝΦΙΑ, τὸν ὁποῖον ἐπέβαλε ὁ κ. Σαμαρὰς καὶ ὁ κ. Τσίπρας ἐξαπατοῦσε τὸν ἑλληνικὸ λαό, ὡρυόμενος ὅτι θὰ καταρηγθῆ ἀμέσως, ὅταν γίνει Πρωθυπουργός. Ὅταν ἔγινε Πρωθυποουργός, ὄχι μόνον δὲν τὸν κατήργησε ἀλλὰ διατήρησε τὶς ἀντικειμενικὲς ἀξίες πολὺ ὑψηλά, παρ’ὅλον τὸ ὅτι ἡ ἀγοραία τιμὴ τῶν ἀκινήτων εἶχε φθάσει μέχρι καὶ 5 – 6 φορὲς χαμηλότερα τῆς ἀντικειμενικῆς ἀξίας. Διότι τοιουτοτρόπως ὑφάρπαζε τὶς ἰδιοκτησίες τῶν βιοπαλαιστῶν, πολλοὶ τῶν ὁποίων εἶχαν στερήσει ἀκόμη καὶ τὸ κουλούρι τῶν παιδιῶν των γιὰ νὰ μπορέσουν μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις νὰ δημιουργήσουν μία ἰδιοκτησία καὶ ἀκόμη πληρώνουν τὰ θαλάσσοδάνεια τους καὶ τώρα τοὺς τὰ παίρνουν στὴ σημερινὴ ἀγοραία κατάσταση.

Τοιουτοτρόπως ὁδηγοῦν τοὺς δυστυχεῖς ἰδοκτῆτες σὲ πορεῖες, ὁδομαχίες, ἀκόμη καὶ αὐτοκτονίες!!!…

7.Ἂς σκεφτοῦμε πολὺ πρὶν βάλουμε τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ δίπλα σὲ αὐτοὺς ποὺ θὰ ἀποφασίσουμε.

Τονίζουμε ἐπανειλημμένως ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ ξυπνήσουν ἐπιτέλους καὶ νὰ σταματήσουν νὰ βεβηλώνουν τὸ σχῆμα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, θέτοντας αὐτὸν μπροστὰ σὲ ὀνόματα ἄθεων, ἀντιχρίστων, ἀνθελλήνων καὶ ἀπανθρώπων!!!….

Γιὰ νὰ μὴ ὠρύονται, μετά, ὅτι θὰ γίνουν  κοψοχέρηδες.

Ἔπρεπε καὶ πρέπει οἱ Ἕλληνες νὰ βάζουν σταυροὺς μόνο σὲ ἀνθρώπους ποὺ πιστεύουν καὶ ἀγωνίζονται γιὰ τὰ ἰδανικὰ τῆς φυλῆς μας καὶ εἶναι ἑλληνόψυχοι. Αὐτὸ τὸ μήνυμα ἀγωνιζόμεθα νὰ περάσουμε καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες ἱστοσελίδες καὶ ἔντυπα!!!…

8. Χρόνια ὁλόκληρα ἀγωνιζόμεθα ἄνω τῶν 20 ὡρῶν ἡμερησίως νὰ διευκρινίζωμε ὅτι τὸ μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖο μνημεῖο εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, λατρείας καὶ εὐχαριστίας εἰς τὸν ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ εἶναι τὸ μόνο μέσον, τὸ ὁποῖο θὰ τονώσῃ καὶ θὰ ἐνθαρρύνῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων!!!….

Ἐὰν συνειδητοποιήσουμε ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη ἐπιστροφῆς πρὸς τὶς ρίζες μας καὶ ἐπικαλεσθοῦμε τὸ Θεῖον Ἔλεος, ὄχι μόνο θὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸν καταποντισμὸ εἰς τὸ βάραθρον τῆς ἀβύσσου ὅπου μᾶς ὁδήγησαν καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις τῶν ντόπιων φορέων του, ἀλλὰ καὶ θὰ μᾶς βοηθήσῃ ὁ Θεὸς νὰ ἀναγεννηθοῦμε πνευματικά. Ἡ αἰώνια καὶ ἀθάνατη Ἑλληνικὴ γλῶσσα, ὁ ἀθάνατος ἑλληνορθόδοξος πολιτισμός, ἡ ἀλώβητος Ὀρθοδοξία, ἡ ἀδιάφθορος ἑλληνικὴ Οἰκογένεια καὶ τὸ ἀθάνατο Ἑλληνικὸ πνεῦμα εἶναι ἀκαταμάχητα ὅπλα καὶ συνδράμουν τοὺς Νεοέλληνες νὰ ἀναγεννηθοῦν πνευματικὰ καὶ νὰ συνεχίσουν νὰ ἀγωνίζωνται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν. Ὑπὲρ τῶν αἰωνίων συνδετικῶν κρίκων τῆς φυλῆς μας, χάριν τῶν ὁποίων κατορθώσαμε νὰ διατηρήσουμε τὸ ὅμαιμο, τὸ ὁμότροπο, τὸ ὁμόθρησκο καὶ τὸ ὁμόγλωσσο!!!…

Διαφορετικὰ θὰ εἴχαμε καὶ ἐμεῖς πολτοποιηθῆ!!!…

Τοιουτοτρόπως θὰ δυνηθοῦμε διὰ τοῦ παραδείγματος, ὄχι μόνο νὰ ἐκχριστιανίσουμε τοὺς ἑαυτοὺς μας ἀλλὰ καὶ τοὺς παλιμβαρβάρους τῶν ἀδυνάτων καὶ τῶν ἰσχυρῶν χωρῶν τῆς ὑφηλίου!!!….

Ἔτσι θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη: «Ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καἰ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!…

Και δὲν θὰ ἐφαρμόζεται ὁ ἀκροστιθαῖος στίχος τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Σουρή, λὲς και τὰ ἔγραψε ἐχθὲς γιὰ τὴν σημερινὴ τρισαθλία κατάσταση: « Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα;;;…».

Ἐπειδὴ δυστυχέστατα ὑπάρχουν καὶ σήμερα ἄνθρωποι καὶ μάλιστα, δυστυχῶς, καὶ τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δὲν ἀνέρχονται διὰ τῆς ἀξιοκρατίας ἀλλὰ διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας, τῆς φαυλοκρατίας, ἕρποντας, γλείφοντας καί «μὲ τὰ κερατάκια των», καὶ εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἀναφωνήσουν: «Ὄχι μόνο πετάει ὁ γάϊδαρος, ἀλλὰ και ὅποιος τολμήσει νὰ ἔχῃ τὸ σθένος νὰ τονίσῃ ὅτι δὲν πετάει, εἶναι ἕνας γάϊδαρος»!!!…

9. Κάθε τόσο καὶ λιγάκι ψηφίζονται ἀναίσχυντοι, ἀπάνθρωποι, ἀντιχριστιανικοὶ καὶ ἀντεθνικοὶ νόμοι, ὅπως παραδείγματος χάριν ὁ τρομονόμος. Μέχρι καὶ τὸ δεκανίκι, ὁ στυλοβάτης καὶ φερέφωνο τοῦ Μακαριωτάτου διετυμπάνιζε: «οὐδὲν τρωτὸ εὑρίσκει ἡ Ἐκκλησία εἰς τὸν τρομονόμο»,  πρᾶγμα ποὺ σημαίνει: «μὴ τολμήσεις ἄγριο-καλόγερε ἢ ἄγριο-χρίστιανε, ἢ ἡγούμενε, ἢ δεσπότη, ἤ ἁπλὲ πολίτη, νὰ πεῖς κάτι τὸ ἀντίθετον, ἡ δαμόκλειος σπάθη αἰωρεῖται πάνω ἀπὸ τοὺς ὤμους σου!!!…». Καὶ γίνεται ἔτσι: «γιατὶ τὰ σκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά» (Δόξα τῇ μακροθυμία σου Κύριε)!!!….

10. Ὁ Κύριος μᾶς ἔχει σαφέστατα προειδοποιήσει:

α) « ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» (Ἔφ. στ, 12).

β) « τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἳνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι καὶ ἰάσομαι αὐτοὺς » (Ἰωάννης ιβ, 40). 

γ) «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰωάν. ιδ, 6).

δ) «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, η, 32).

ε) «ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ·» (Ἰωάν. ε, 39).

11.Ἐξ ὅλων αὐτῶν συμπεραίνεται ὅτι ἡ ἀπόκρυψιητῆς ἀληθείας, ἡ παράλειψη τῆς ἀληθείας, ἡ ἐπιμέρους προβολὴ τῆς ἀληθείας καὶ ὄχι τῆς ὅλης ἀληθείας εἶναι μία Θεομαχία. Θὰ εἴμαστε ἄκρως ἀναπολόγητοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.

Ὁ καθένας μας, ἄς πράξει τὸ καθῆκον του. Διὰ νὰ μὴ ἀκούσωμε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα: «κατασυκοφαντούμενος  κατατρεχόμενος, διασυρόμενος καὶ βαναύσως τυραννούμενος ὑπῆρξα καὶ δὲν μὲ ὑπερασπισθήκατε καὶ ἀδιαφορούσατε παντελῶς.  Ἀποκρύπτατε τὴν ἀλήθεια ἢ τὴν διεστρεβλώνατε, ἢ τὴν περικόπτατε και δὲν ἐφαρμόζατε οὔτε αὐτά,  ποὺ σᾶς ἔλεγαν οἱ σοφοὶ προγονοί σας, δηλαδὴ τὀ  «Μηδενὶ δίκην δικάσῃς, πρὶν ἄν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσῃς» (Πλάτων), ἀπὸ τὴν κουτοπονηριά, τὴν τρισάθλια διπλωματία καὶ τὴν αἰσχρότατη συμπεριφορὰ τῶν πολιτικάντηδων καὶ ἀπὸ ἰδιοτέλεια σταματήσατε εἰς τὴν ἀδράνεια, δηλαδὴ μέχρι τό: «δικάσῃς». Καὶ ἀδιαφορήσατε διὰ τὴν οὐσία τό: «πρὶν ἄν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσῃς».  «Πορεύεσθε ἀπ΄ἐμοῦ, οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν»!!!…

12. Καταδικάζομε τὴν συμπεριφορὰ τῶν κληρικῶν καὶ γραμματέων καὶ φαρισαίων, ἐπαινόντας τὸν φιλεύσπλαχνο Σαμαρείτη:

α)  Λοιπόν, «ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας»  (Β’ Προς Κορινθίους, 2), – τὸ ὁποῖο ἰδιωποιήθηκε ὁ μέγας σοσιαλ-ληστὴς καὶ τὸ ἔκανε «ἐδῶ καὶ τώρα».

Καὶ προσεπάθησε νὰ τὸ ἰδιωποιηθῇ ὁ μέγας λάγνος τῆς ἐφαμάρτου ἡδονῆς, ὁ ὁποῖος κατήργησε καὶ τὴν μαθητικὴ ποδιὰ καὶ προήγαγε ὅλες τὶς κοπελίτσες νὰ ἀνταγωνίζονται, ὄχι νὰ γίνουν ἀθλήτριες καὶ πρωταθλήτριες τοῦ πνεύματος, τῆς ἐνσυνειδήτου συμπεριφορᾶς,  τῆς εὐπρέπειας,  τοῦ ἀλτρουϊσμοῦ καὶ τῆς εὐποιϊας, ἀλλὰ νὰ χαζεύουν τὶς βιτρίνες, νὰ μαγεύωνται ἀπὸ τὴν λάμψη (στὴν πραγματικότητα ἀπὸ τὸ σκότος)  τῆς ἁμαρτίας, νὰ γίνωνται βορὰ  νέων ἀλλά, κυρίως, καὶ γέρων πόρνων. Ἔτσι ἀντὶ πρωταθλήτριες τοῦ πνεύματος καταντοῦν τὰ περισσότερα δυστυχισμένα κοριτσάκια σὲ πορνοστάρ…

13. Διὰ αὐτὸ οἱ νέοι ἄνθρωποι σήμερα κατήντησαν νὰ μὴ γνωρίζουν τίποτε, οὔτε τὴν μητρική τους γλῶσσα, ἀκόμη καὶ ἐὰν ἔχουν σπουδάσει γλωσσολογία : ὀρθογραφία μηδέν, συντακτικὸ μηδέν, παρουσίαση ἐγγράφου μηδέν.

14. Βλέποντας αὐτὸ τὸ τρισάθλιο κατάντημα καὶ οἱ Ὑπουργοὶ Παιδείας καταργοῦν τὴν πνευματικὴ ἅμιλλα καὶ ἀμέσως ἢ ἐμμέσως καταντοῦν τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, σὲ Α-παιδείας γινόμενοι πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Αὐτοὶ οἱ γενίτσαροι τοῦ πνεύματος ποὺ ἰσοπεδώνουν τὰ πάντα!!!…

15. Περὶ αὐτῶν ὅμως, πρέπει νὰ ἔχει κανένας χρόνο, χῶρο καὶ χρῆμα καὶ μὲ τὰ μελανότερα γράμματα νὰ γραφτοῦν πολλοὶ τόμοι διὰ τὴν ἐπερχομένη συμφορὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους!!!….

Ἂν ζοῦσε ὁ  ποιητής μας Γεώργιος Σουρὴς, τὶ θὰ ἔγραφε γιὰ τὸ σημερινὸ κατάντημα;;;;;……

16. Πρέπει νὰ εἴμεθα ἀκριβοδίκαιοι και νὰ μὴ εἴμαστε λήσμονες τῆς ἱστορίας μας καὶ νὰ ἐνθυμούμεθα, τὶ ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος Εὐάγγελος Ἀβέρωφ: « τὶ καυχᾶτε τὸ ΠΑΣΟΚ, διὰ τὰ αὐτόματα διαζύγια, συναινετικὰ διαζύγια, μοιχεία, ἐκτρώσεις, οἰκογενειακὸ δίκαιο καὶ λοιπά;  Ὅλα αὐτὰ ἦταν σχέδιο δικό μας – σχέδιο Γαζή (Ἀνδρέας Γαζὴς 1909-2000, καθηγητής Ἀστικοῦ Δικαίου Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μεγαλοδικηγόρος κλπ. κλπ, δηλαδὴ πιὸ θηριώδης ἀπὸ τὸν Ἡρώδη. Διότι ὁ Ἡρώδης ἐφόνευσε ἅπαξ 12.000 νήπια, ἐνῷ αὐτοὶ ψηφίζουν εἰδεχθέστατους, ἀπάνθρωπους, ἀντιχριστιανικοὺς καὶ ἀνθελληνικοὺς νόμους καὶ βάσει αὐτῶν δολοφονοῦνται κάθε ἔτος περίπου στὶς 600.000  ἀθώα ἔμβρυα (ἴδ. βιογραφικό του ἀπὸ τὴν ἐπίκουρο καθηγήτρια, κυρία Ἰωάννα Κονδύλη ὅταν ἐβραβεύθη ὁ ἀείμνηστος Γαζής ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Ὠνάση, https://www.onassis.org/enim_deltio/14_00/p8_1.html).

Καὶ συνέχιζε  ὁ ἀείμνηστος Εὐάγγελος Ἀβέρωφ «δὲν προλάβαμε νὰ τὸ ὑλοποιήσουμε και τώρα τὸ ὑλοποιεῖ τὸ ΠΑΣΟΚ ».

17. Ἄρα πολὺ σωστὰ μᾶς λέγει ἡ Ἁγία Γραφή, τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ :   « μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία» (Ψαλμός 145,3) καί «Ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος, ὅστις ἐλπίζει ἐπὶ ἄνθρωπον καὶ κάμνει σάρκα βραχίονα αὐτοῦ καὶ τοῦ ὁποίου ἡ καρδία ἀπομακρύνεται ἀπὸ τοῦ Κυρίου » (Ἱερεμ. 5).

Δυστυχῶς, ὅμως οἱ δῆθεν ἐθνικόφρονες ἀλλὰ καὶ σοσιαλ-ληστὲς ἑνώνονται καὶ ἀπὸ κοινοῦ κατατρέχουν ἐνσυνειδήτους καὶ ταπεινοὺς Ὀρθοδόξους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν θάρρος καὶ παρρησία νὰ πηγαίνουν κόντρα πρὸς τὰ ρεύματα τῆς ἐποχῆς, τὰ ὁποῖα ἀκολουθοῦν οἱ φελλοί, οἱ ἀνώμαλοι, τὰ πτώματα καὶ περιττώματα.

 Ὁ Θεάνθρωπος μᾶς προειδοποιεῖ καὶ μὲ τό:

«…οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσι» (Λουκ. 16, 8).

Μὴ γένοιτο, νὰ παραμείνωμε ἀναπολόγητοι ἐν ἐκείνῃ τῇ       ἡμέρα.

Μὲ τὸ ἀναλυτικὸ αὐτὸ ἄρθρο (σὰν ἀπολογισμὸ τοῦ 2018) εὐχόμαστε          ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ

ΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ 12 ΗΜΕΡΟ ΚΑΙ  ΤΟ 2019

ΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΟΛΩΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

                                           ΦΩΤΕΙΝΗ   ΓΡΑΜΜΗ τηλ.  210 – 3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *