ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ – ΠΟΡΝΟΒΟΣΚΟΥΣ 14.2.2018

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0
  1. Δυστυχῶς τό « Τάμα τοῦ Ἔθνους » καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν εἴμεθα καταδικασμένοι νὰ ἐπανέλθωμε καὶ νὰ τονίσωμε  μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας ὅτι εἶναι  ἡ κατεξοχὴν ἀνηθικότης καὶ ἀσυγχώρητος θρασύτης καὶ ἀναίδεια μερικὰ  θρασύτατα γύναια καὶ μερικὰ ἐλεεινότατα «παπαγαλάκια», κρατώντας ἕνα μικροφωνάκι στὸ χέρι νὰ  ὑποδαυλίζουν καὶ νὰ προτρέπουν τοὺς πάντας, μικροὺς καὶ μεγάλους, εἰς τὴν λατρεία τοῦ ὑπογαστρίου καὶ νὰ τὸ ἔχουν ὥς κεντρομόλο δύναμι εἰς τὸν βίον τους. Ἐπιμένουν νὰ ἀμαυρώνουν καὶ νὰ βλασφημοῦν καπηλικότατα ἕνα Ἅγιο καὶ μάλιστα Ἑλληνικῆς καταγωγῆς, ποὺ ἐμαρτύρησε  εἰς τὴν Ρώμη τὸ 268 ἢ 269 μ.Χ.

2.Ὅπως γράψαμε εἰς τὶς ἀναρτήσεις μας :

1. Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ «ΠΟΡΝΟΒΟΣΚΟΣ» ;;;

ΒΑΒΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ! ΛΙΑΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟ. (6.2.2012)

https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%83-%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%83-%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%bd%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%83-%ce%b2/

2.  ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΓΙΟ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΩΣ « ΠΟΡΝΟΒΟΣΚΟ » ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟ ΑΝΕΧΩΜΕΘΑ ΚΑΙ ΦΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΙ, ΑΠΛΗΣΤΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ ΝΑ ΕΚΜΑΥΛΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΟΥΝ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ;;; (11.2.2013)

https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%85%cf%81%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf/

3. ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/918-11215—-   (11.2.15)

ἀλλὰ καὶ στὸ περιοδικό μας « Φωτεινὴ Γραμμή » τεῦχος 50

( Ἰανουάριος,Φεβρουάριος, Μάρτιος 2012) (σελ.27-33) :

«Λίαν ἐπίκαιρον: Ὁ Ἅγιος Βαλεντίνος = Πορνοβοσκός;;»

ὁ Ἅγιος Βαλεντίνος, πέραν τῶν ἐντατικότατων πνευματικῶν του δραστηριοτήτων, ἐφήρμοζε καὶ τὸ Παύλειον:

« ἀλλ᾽ ὑποπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ  δουλαγωγῶ, μήπως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι….» ( Α’ Κορίνθ. θ, 27).

3. Καλλιεργοῦσε λοιπὸν καὶ ἕνα χωράφι του, γιὰ νὰ δαμάζῃ τὸ σῶμα του καὶ νὰ μὴ εἶναι ἀχαλίνωτο πρὸς τὴν ἐφάμαρτο  ἡδονὴ καὶ ἔκανε καὶ μὲ τὰ ὀπωροκηπευτικό του ἐλεημοσύνες.

4. Ἕνα ἀνδρόγυνο, ὅταμ περνοῦσε μπροστὰ στὸ χωράφι του, διαπληκτιζόταν, ὁ ἕνας κτυποῦσε τὸν ἄλλο καὶ τὸν ἔβριζε.

Ὁ Ἅγιος Βαλεντίνος, γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ ἐπέμβῃ καὶ νὰ τοὺς εἰρηνεύσῃ, τοὺς προσέφερε ἀπὸ ἕνα τριαντάφυλλο καὶ ἐπέτυχε νὰ τοὺς μονοιάσῃ καὶ νὰ τοὺς κάνῃ ἀγαπημένους.

5. Αὐτὸν τὸν πανάξιο ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου καὶ μάρτυρα ἐφεύραν οἱ ἄπληστοι ἔμποροι, ἐν μέσῳ τοῦ καρναβαλιοῦ, γιὰ νὰ τὰ οἰκονομοῦν, νὰ διαδίδουν τὴν αἰσχροτάτη αὐτὴ διαστροφὴ τῆς ἀληθείας, ὅτι εὐλόγησε τὴν κεντρομόλο δύναμη τοὺ ὑπογαστρίου, ὅπως καὶ πολλοὶ Ἀρχιερεῖς, Ἐπίσκοποι καὶ Πατριάρχες καὶ σήμερον υἱοθετοῦν καὶ χαριεντίζονται μεταξὺ αὐτῶν τῶν φαύλων καὶ λάγνων διαστροφέων τῆς ἀληθείας.

6. Βέβαια καὶ ὁ Χριστὸς ἦτο φίλος τῶν πορνῶν, τελωνῶν καὶ ληστῶν. Ὅμως, ὄχι μόνον δὲν τοὺς παραπλανοῦσε μὲ σατανικὰ φιλήματα τοῦ Ἰοῦδα, τῶν Ἰησουητῶν, τῶν Γραμματέων καὶ Φαρισαίων ὑποκριτῶν, ἀλλὰ ἀπεναντίας μὲ γλυκύτητα καὶ μὲ ἁγνή – ἰδανικὴ ἀγάπη τοὺς ἐτόνιζε κατηγορηματικῶς τό :

 «οὐδεὶς σε κατέκρινεν, οὐδὲ ἐγὼ σὲ κατακρίνω˙ πορεύου καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε» (Ἰωάν. η, 10 -11).

7.Τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα φρίττει καὶ λυπεῖται θανάσιμα, ὅταν ἀκούει, ὄχι μόνο γιὰ τούς «πορνοβοσκούς», δημοσιογραφίσκους καὶ ἄλλους ἀμοραλιστὲς μεγίστου βεληνεκοῦς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ κυρίως, ὅταν κληρικοὶ  τῆς ἀνωτάτης βαθμίδος χαριεντίζονται μὲ πρόστυχα γύναια, τὰ ὁποῖα δὲν τὰ προτρέπουν εἰς μετάνοια, ὅπως ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, ἀλλὰ ἀπεναντίας τὰ ἐπαινοῦν καὶ τὰ χειροκροτοῦν, δηλαδὴ τὰ προτρέπουν νὰ συνεχίσουν τὸν κολασμένο βίο τους, μάλιστα ἀκόμη καὶ ἀν ὁμιλοῦν καὶ πράττουν τοιαῦτα ἀνοσιουργήματα, ἐνώπιον ἐνίων δεσποτάδων. Δὲν θέλομε νὰ ἀναφέρωμε ἐπὶ τοῦ παρόντος τὰ ὀνόματα τέτοιων τρισάθλιων κληρικῶν. Ὁ κόσμος – τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα ἐνῷ «τὸ ἔχει τούμπανο», αὐτοί, δυστυχῶς, βαυκαλίζονται ὅτι τὸ «ἔχουν κρυφὸ καμάρι!!!!!…..».

«Τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι᾽ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι». (Ρωμ. β, 24).

8. Παρακαλοῦμε τοὺς σεβαστούς, εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου νὰ διαφωτίσουν τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ νὰ ἀντιστέκωνται ἐναντίον τοῦ αἰσχροτάτου αὐτοῦ ἐθίμου.           

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *