Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΩΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ IQ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ KAI ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΟΖ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ Ο ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

αναρτήθηκε σε: Διάφορα, Τεχνολογία | 0

Δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε ἕνας Ἕλληνας νὰ μὴ προσυπογράψει

http://www.ipetitions.com/petition/elliniki_aoz/ …………………………………………………………………………

ὥστε νὰ συγκεντρωθοῦν πολλὰ ἑκατομμύρια ὑπογραφῶν καὶ νὰ  ἀξιοποιηθοῦν σὲ πληθώρα διεθνῶν ὀργανισμῶν καὶ οἰκονομικὲς ἑνώσεις  καὶ δραστηριότητες, οὕτως   ὥστε νὰ ἀγωνισθῆ γιὰ τὴν δικαίωση καὶ προβολὴ τῶν ἑλληνικῶν δικαιωμάτων.

Πρὸ ἄνω τοῦ μισοῦ αἰῶνος , πολλοὶ εἶχαν ταχθῆ διὰ τὸν ὑπέργειο καὶ ὑπόγειο ὀρυκτὸ πλοῦτο τῆς Ἑλλάδος πλὴν  ὅμως διάφοροι   ὅπως π.χ. οἱ ἀδελφοὶ Σοφιανόπουλοι τῶν Χρωματουργείων Πειραιῶς, οἱ ὁποῖοι, ἐπειδὴ ἐνόμιζαν ὅτι ἔχουν νὰ κάνουν μὲ Χριστὸν Κράτος δικαίου, πέραν τῶν φαρμάκων ἤθελαν νὰ ἀξιοποιοῦν καὶ τὰ ἑλληνικὰ πετρέλαια, τὴν δημιουργία βαρείας βιομηχανίας κατασκευῆς ὅπλων, ὄχι μόνο γιὰ τὸν ἐξοπλισμὸ τῶν Ἑλληνικῶν πολεμικῶν μονάδων (στρατοῦ ξηρᾶς, ναυτικοῦ καὶ ἀεροπορίας) καὶ διὰ νὰ μὴ ἐξάγεται πολυτιμότατο συνάλλαγμα, ἀλλὰ ἀπεναντίας νὰ εἰσάγεται συνάλλαγμα μέσῳ ἐξαγωγῶν  τοῦ πολεμικοῦ ὑλικοῦ .

Ἐπίσης ἠγωνίζοντο  διὰ τὴν ἐξόρυξη καὶ ἀξιοποίηση  τῶν πολυτιμότατων ὀρυκτῶν της χώρας μας.

Τότε το αἰσχρότατο κατεστημένο  τοὺς ἔκλεισε ὅλους τοὺς ἀγωγοὺς τῶν χρηματοδοτήσεων  τους καὶ τοὺς  ἀνάγκαζαν νὰ πληρώνουν  πολλαπλάσιους τόκους , ἀπ’ ὅ,τι  ἰσχύει στὶς τρισάθλιες τράπεζες καὶ ὁ ἀθέμιτος ἀνταγωνισμὸς ἦτο πολλαπλάσιος τῶν μεγάλων καὶ ἰσχυρῶν  κρατῶν της γῆς.

Τοιουτοτρόπως ὄχι μόνον τὰ μεγαλεπήβολα σχέδια τους δὲν πραγματοποιήθηκαν ἀλλὰ καὶ αὐτό τὸ σπουδαιότατο ἐργοστάσιο φαρμάκων (ΧΡΩΠΕΙ) μὲ τὸ σπουδαιότατον καὶ περίφημο παυσίπονο  ALGON  ἔκλεισαν καὶ ἐξουθένωσαν πάρα πολλὰ ἐπενδυτικὰ ἔργα!!!!!……

Ἀφοῦ ἔσπασαν τὴν σπονδυλικὴν στήλη τέτοιων σοβαρῶν ἐπιχειρηματιῶν, οὐδεὶς ἐχέφρων ἐπιχειρηματίας τολμᾶ νὰ  κάνῃ τέτοιες  λαμπρὲς προσπάθειες .

Διότι εἶναι βεβαιότατον ὅτι αὐτοὶ θὰ εὕρουν ὅλη τὴν κρατικὴ μηχανὴ μὲ κλειστὲς θύρες καὶ θὰ διαβάλλωνται παντοιοτρόπως παντοῦ.

Μόνο οἱ ἔχοντες λίαν εὔκαμπτο τὴν σπονδυλικὴ στήλη τῆς ἠθικῆς εἶναι πανέτοιμοι νὰ προσφέρουν γῆ καὶ ὕδωρ εἰς τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις (χοντρὰ λαδώματα καὶ γερὲς μίζες) ὅπως παραδείγματος χάριν οἱ μεγαλοεκδότες, μεγαλοκαναλάρχες καὶ λοιποὶ καὶ λοιποί.  Νὰ παίρνουν ὅλα τὰ δημόσια ἔργα, νὰ ἐπιβάλλουν τοὺς ἀχυρανθρώπους τους ὡς Διοικητὰς τοῦ Ἁγίου Ὄρους!!!!…. κτλ.

Ἀντιθέτως ἠθικοί, ἐνάρετοι, ἱκανότατοι, εὐσυνείδητοι νὰ παραγκωνίζονται συστηματικότατα  O tempora o mores !

Ὅλες αὐτὲς οἱ διάνοιες ἀναγκάζονται νὰ παίρνουν τὶς οἰκογένειες τους καὶ νὰ πηγαίνουν σὲ ξένους τόπους γιὰ τὸν Ἐπιούσιον Ἄρτο καὶ νὰ τρώγουν τὸ ἁλμυρὸ ψωμὶ τῆς ξενιτιᾶς.

Ἐμπρὸς λοιπὸν ὅσοι πιστεύομε ἀκόμη στὰ ἰδανικὰ τῆς φυλῆς μας, στήν ἀκεραία πατρίδα   ἂς προσυπογράψουμε δίπλα στὸν μεγάλο Ἕλληνα πατριώτη Νικόλαον Λυγερὸν νὰ συγκεντρωθοῦν χιλιάδες ὑπογραφές , διὰ νὰ δύναται νὰ ἀγωνισθῆ λίαν ἐπιτυχῶς ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν. , πρὶν  νὰ εἶναι πολὺ ἀργὰ αὔριο καὶ θὰ εἶναι «Ζήτω ποὺ καήκαμε».

Ἐμεῖς ὁ ὅμιλος των φορέων μας ..

α.Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,

β. Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

γ. Διορθόδοξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,

Πρέπει νὰ παραμείνουμε σταθεροὶ καὶ νὰ ἀγωνιζώμεθα διὰ νὰ διατηρηθοῦν οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις καὶ νὰ παραμείνῃ ἡ ὡραία Ἑλλάδα μας ἀκεραία. Διαφωνοῦμε ἐκ διαμέτρου πρὸς αὐτὰ ποὺ διεμήνυσε τόσον διὰ τὴν ἀκέραια πατρίδα ὅσο καὶ διὰ τὶς λαϊκὲς κατακτήσεις (γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχουν χυθῆ ἀμέτρητοι ποταμοὶ αἱμάτων) τὴν 12η  Μαρτίου 2006 ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κα Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη πρὸς τὸν Κάρολον Παπούλια, ὁ ὁποῖος ὡρκίζετο γιὰ πρώτη φορὰ ὡς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. Ἀνέφερε ἕνα ἐλαχιστότατον ἀπὸ ὅσα γίνονται ἐν κρυπτῶ καὶ παραβύστω ἀλλὰ δὲν λέγονται δημοσίως, ἐνῶ συνήθως γίνονται αὐτὰ ποὺ δὲν λέγονται  (https://www.youtube.com/watch?v=fhMxXhrzQ4c).

                                                                      ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

                                                                    τηλέφωνο      210 – 3254321

*Νῆσος Μεγίστη (ή Καστελλόριζο) (492)

Δήμος Μεγίστης (έδρα Μεγίστη) περιλαμβάνει καί :

Μετὰ τὴν τουρκικὴ κατοχὴ περιῆλθε εἰς τὴν Γαλλία, ἐν συνεχείᾳ εἰς τὴν Ἰταλία καὶ τὶς συμμαχικὲς δυνάμεις καὶ τελικῶς ἐπεστράφη εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ 1948.

https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%cf%89%cf%83-%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%83-%cf%89%cf%83-%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%b8%cf%81/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *