Ο ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΠΡΕΨΑΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

27.8.2018

Τὴν 28η Αὐγούστου 2018 συμπληρώνονται 8 ἔτη ἀπὸ τὴν εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ θρυλικοῦ Γέροντα Αὐγουστίνου Καντιώτη.

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΩΝ ΚΑΤΗΝΤΗΣΕ ΘΥΡΙΟΜΑΧΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΣΛΑΒΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1.Ὅπως καὶ ἄλλοτε ἔχουμε ἐκτενέστατα τονίσει ὡς π.χ. εἰς τὶς ἀναρτήσεις μας:

;

ὁ θρυλικὸς Γέροντας Αὐγουστῖνος ἐγκατέλειψε τὴν Ἀττική, ὅπου κατοικεῖ περίπου τὸ 55% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος καὶ ὅπου ἦταν εἰς τὶς καρδιὲς τῶν ταπεινῶν, εὐλαβῶν καὶ ἑλληνοψύχων τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Πατριάρχης καὶ Ἐθνάρχης.

2.Αὐτὴ τὴν ἀπόφασή του τὴν ἐκακίσαμε ἐπανειλημμένως εἰς τὶς διάφορες ἀναρτήσεις καὶ ἄρθρα μας εἰς τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τώρα ὅμως εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἐπανορθώσουμε αὐτὴ τὴν ἄποψή μας ποὺ ἴσως ἦταν στὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ, νὰ λυτρωθῇ ἡ  βορειοδυτικὴ Μακεδονία μας.

3.Ἐκεῖ ἐβασίλευαν οἱ σλαβόφωνοι καὶ ἦσαν λίαν φανατικοί, ὁπότε, ἄν δὲν μετέβαινε ἐκεῖ ὁ θρυλικὸς Γέροντας Αὐγουστῖνος, τὰ πράγματα θὰ ἦσαν τελείως δυσμενῆ γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας. Θὰ ἐπικρατοῦσαν παντοῦ οἱ σλαβόφωνοι καὶ τώρα ἐπισήμως θὰ εἶχαν τὸ θράσος νὰ «ἀπελευθερώσουν» καὶ τὴν νότιον-κεντροανατολικὴ Μακεδονία μας.

Τό «μόρφωμα» τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων δὲν θὰ ἦταν μόνον γύρω ἀπὸ τὰ Σκόπια καὶ οἱ φίλοι μας δυτικοὶ σύμμαχοι καὶ ἑταῖροι θὰ μᾶς ἐπέβαλαν νὰ τοὺς δώσουμε καὶ τὴν Θεσσαλονίκη μας, τὴν Χαλκιδικὴν καὶ θὰ ἄνοιγε καὶ ἡ ὄρεξις τῶν «φίλων» μας καὶ ἑταίρων μας Βουλγάρων νὰ τοὺς παραχωρούσαμε τὴν ἔξοδο εἰς  τὸ Αἰγαῖον μὲ ἐπίνειο τὴν Καβάλα μας.

4. Διὰ τοῦτο ἀναρτήσαμε καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας https://www.fotgrammi.gr/ καὶ γράψαμε καὶ εἰς τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» ὅτι σὲ κάθε κόμβο ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς Φλώρινα, Ἀμύνταιο, Πτολεμαΐδα καὶ ἀλλοῦ νὰ στηθοῦν ἀνδριάντες τοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτου μὲ τὴν ἐπιγραφή:

«Ὁ τελευταῖος Μακεδονομάχος, σωτὴρ τῆς βορειοδυτικῆς Μακεδονίας γιὰ νὰ τὸν τιμοῦν Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι καὶ ξένοι ἐπισκέπτες τῶν ἀξιοθεάτων».

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

1.Ἀκόμη καὶ οἱ στρατιωτικοὶ ὡμολογοῦσαν δημοσίως ὅτι παντοῦ κατώρθωσαν νὰ ἐπιβληθοῦν ἐκτὸς Φλωρίνης καὶ τῶν γύρω περιοχῶν πού «βασιλεύει» ὁ Αὐγουστῖνος.

2.Παρ’ὅλον ὅτι ἡ Φλώρινα καὶ οἱ γύρω περιοχὲς εἶναι ἀπὸ τὶς πλέον πτωχὲς ἀκριτικὲς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος, ἐν τούτοις ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος κατώρθωσε καὶ ἔκανε ἐκεῖ σπουδαιότατα ἔργα καὶ μεγίστη κοινωνικὴ πρόνοια.

3.Ἀκόμη καὶ τοὺς τρωγλοδύτες ἀθίγγανους ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος τοὺς κατήχησε, τοὺς ἐβάπτισε τὴν 5.5.1968, τοὺς ἐνέταξε μέσα εἰς τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ τοὺς ἔκανε ὡς πρότυπα πειθαρχίας, καθαριότητας, ἡσυχίας, τάξεως, ἁρμονικῆς συμβιώσεως, νομοταγεῖς καὶ φιλέλληνες.

Ὁ Γέρων Αὐγουστῖνος ἀπαγόρευε εἰς τοὺς πάντας νὰ ὀνομάζουν αὐτοὺς τοὺς ρομὰ μὲ τὰ διάφορα γνωστὰ καὶ λίαν ταπεινωτικὰ καὶ χυδαῖα παρατσούκλια περὶ τὴν καταγωγὴ καὶ τοὺς ἔδωσε τὸ θαυμάσιον ὄνομα: «Νεοφώτιστοι».

Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΠΟΥ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΓΙΝΕ Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΩΝ

Video ἀπὸ τὰ Θεοφάνεια εἰς τὴν ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Φλώρινας εἰς τὸν ποταμὸ Σακουλέβα (6 Ἰανουαρίου 2017)

http://neaflorina.gr/2017/01/ta-theofania-stin-enoria-agiou-nikolaou-video/

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΤΑΜΟ ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

3.Οἱ συνταγματάρχες ἐναντιώθησαν τόσο πολὺ ἐναντίον τοῦ θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου καὶ ἐμπόδισαν τὴν πρόσβαση ἑκατοντάδων λεωφορείων ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ποὺ μετέβαιναν εἰς τὴν  Φλώρινα, γιὰ νὰ θαυμάσουν τὸ ἐξαίσιο θέαμα τῆς ὁμαδικῆς βαπτίσεως τῶν ἀθιγγάνων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ)

4. Ὁ Γέρων Αὐγουστῖνος ἐπιθυμοῦσε νὰ δωρίσῃ κατοικίες νὰ μένουν οἱ «Νεοφώτιστοι». Ὅμως οἱ ἀρχὲς τὸν ἔσυραν στά Δικαστήρια, μὲ τὴν δικαιολογία, ὅτι βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας οἱ μὴ ἑλληνικῆς ἰθαγένειας κάτοικοι δὲν δικαιοῦνται δωρεῶν. Τότε ὁ Αὐγουστῖνος ἐφήρμοσε τὴν λαϊκὴν ρῆσιν τοῦ θυμόσοφου ἑλληνικοῦ λαοῦ:

«Τὸ καλὸ τὸ παλικάρι ξέρει καὶ ἄλλα μονοπάτια».

 Τοὺς νοίκιαζε τὰ σπιτάκια ποὺ ἔκτισε, εἰσπράττοντας ἕνα εἰκονικὸ ἐνοίκιο, τὸ ὁποῖο ἔδιδε στὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης καὶ τὸ ἴδιο ποσὸ τὸ χαρακτήρισε ὡς ἔσοδο.

5.Δυστυχῶς ὅμως ἡ διάδοχος κατάσταση δὲν ἐμφορεῖται ἀπὸ τὸ ἴδιο πνεῦμα ἀγωνιστικότητας, μαχητικότητας καὶ λόγῳ ἀβελτηρίας, νωχέλειας, ἐλλείψεως θάρρους καὶ παρρησίας δὲν συνεχίσθηκε καὶ δὲν διευρύνθη τὸ ἐν λόγῳ θεάρεστον ἔργον τοῦ Αὐγουστίνου.

6.Πολλὲς δεκάδες ἄλλοι Μητροπολῖτες ποὺ ἔχουν πλουσιότατες μητροπόλεις καὶ πακτωλὸν χρημάτων ὄχι μόνον γιὰ τοὺς δυστυχισμένους ρομὰ δὲν ἐνδιαφέρθησαν νὰ τοὺς κάνουν «Νεοφώτιστους» καὶ νὰ τοὺς ἐντάξουν καὶ αὐτοὺς εἰς τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ πάρα πολλοὶ Ἕλληνες ἰθαγενεῖς βιώνουν καὶ συμπεριφέρονται πολὺ χειρότερα ἀπὸ τοὺς «τουρκόγυφτους», «γύφτους» καὶ λοιπὰ παρόμοια εὐτελέστατα παρατσούκλια.

ΑΝΤΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΘΝΩΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΥΓΟΣΥΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΗ, ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ ΚΑΙ ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΠΕΙΘΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1.Ὄχι μόνο ἡ Ἐκκλησία ἀλλὰ καὶ ἡ Πολιτεία θὰ ἔπρεπε τὸν εἰς πάντα διαπρέψαντα ἰδανικὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου κυρὸν Αὐγουστῖνον ἀκόμη ἐν ζωῇ νὰ τὸν προβάλλουν διεθνῶς ὡς παράδειγμα πρὸς μίμηση καὶ νὰ ἀπαιτήσουν νὰ τοῦ χορηγηθοῦν τὰ ἑξῆς βραβεῖα:

Α) Εἰρήνης,

Β) Φιλανθρωπίας

Γ) Ἀνθρωπισμοῦ

Δ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΥΦΗΛΙΟΥ

Ε) ΝΟΜΠΕΛ

ΣΤ) ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ζ) ΟΥΝΕΣΚΟ

Η) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

2.Ὅμως λόγῳ τοῦ ἄμετρου ἐγωϊσμοῦ, τῆς φιλαυτίας, τῆς ζήλιας, τοῦ φθόνου, ὄχι μόνον δὲν τὸν προέβαλαν ὡς διεθνὲς πρότυπο καὶ παράδειγμα, ἀλλὰ ἀπεναντίας τὸν κατέτρεχαν οἱ πάντες μὲ ἄπειρες λασπολογίες, συκοφαντίες, διασυρμοὺς καὶ τὸν ἔσερναν στὰ Δικαστήρια μὲ ἀπίθανες δολοπλοκίες. Ὁ μόνος ποὺ δὲν τὸν κατέτρεξε, ἀλλὰ τὸν ἀνεγνώριζε καὶ τὸν ὑποστήριζε, ἦταν ὁ ἐξ Ἰωαννίνων Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Σπυρίδων Βλάχος.

3.Ὅταν ἡ «κοπροκρατία» (ἀριστοκρατία!!!!) ἔκανε εἰς τὸν Κῆπο τῶν Ἀνακτόρων κάποια δεξίωση, παρεκάλεσαν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Σπυρίδωνα Βλάχο νὰ πάρῃ μαζὶ του καὶ τὸν ἱεροκήρυκά του Αὐγουστῖνο. Ἐκεῖ ἡ «ἀφρόκρεμα» τῶν κυριῶν τοῦ προσέφερε τσιγάρο καὶ ὅταν αὐτὸς ἀρνήθηκε, τὸν ἐρώτησαν:

« Πανοσιολογιώτατε, εἶναι ἁμαρτία τὸ τσιγάρο;».

Τότε ὁ λίαν ἑτοιμόλογος καὶ θαρραλέος Αὐγουστῖνος τοὺς ἀπήντησε:

«Ἂν σᾶς ὁμιλήσω τὴν γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου θὰ ἁμαρτήσω διότι ὁ Θεάνθρωπος μοῦ τονίζει:

‘’Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν  αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ρήξωσιν ὑμᾶς…,, (Ματθ. 7, 6) 

Ὅμως θὰ σᾶς ἀπαντήσω μὲ τὴν γλῶσσα τοῦ Σωκράτους:

 ‘’Ὅσας ὀλιγοτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερον πρὸς τὸ Θεῖον ἐστί, τό γὰρ Θεῖον ἀνενδεές ἐστί,,. 

Εἶμαι βέβαιος ὅτι κανένας δὲν θὰ ἔχῃ τὸ θράσος νὰ καταφερθῇ ἐναντίον τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας, πατέρα ὅλων τῶν φιλοσόφων τῆς ὑφηλίου».

Ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Σπυρίδων Βλάχος δὲν ἐταπείνωνε τοὺς ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως ὁ σημερινὸς, ἀλλὰ ἀπεναντίας τοὺς εἶπε:

«Πάρτε την ρε, εἴδατε τί «μαντρόσκυλο» ἔχω ἐγὼ;

Ἂν τολμᾶτε θέστε του καὶ ἄλλες ἐρωτήσεις καὶ θὰ σᾶς κολλήση τὸ κεφάλι στὸν τοῖχο».

               
4. Ὁ γράφων αὐτὲς τὶς πτωχότατες γραμμὲς εἶχε ἐγκαταλείψει τὶς δουλειὲς του καὶ τὸ ἔτος 1992,γιορτὲς καὶ καθημερινές, ἐπικοινωνοῦσε μὲ ὅλους τοὺς Ἀκαδημαϊκοὺς διαφωτίζων αὐτοὺς νὰ βραβευθῇ ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Ὅλοι ἐξεπλήτοντο διὰ τὸ ἀνεπανάληπτο κοινωνικό, ἀνθρωπιστικὸ καὶ ἐθνικό του ἔργον.
Ἐπίσης ὅλοι ἐξεπλήτοντο γιὰ τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησία ποὺ εἶχα νὰ τοὺς ἐνημερώνω λεπτομερῶς πρὸς τοῦτο:

ἄλλοι μὲν ὑλιστικῆς, μαρξιστικῆς, σιωνιστικῆς καὶ ἀντεθνικῆς νοοτροπίας, ἀντεπιχειροῦσαν ἄλλοι δὲ μοῦ τὸ ἀπεκλειον, μὲ τὸ ἐπιχείρημα, ὅτι δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ βραβευθῇ ὁ Αὐγουστῖνος, ἐὰν δὲν ἔχει προηγουμένως βραβευθῇ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ.  Τοὺς ἐτόνιζα ὅτι ὁ Αὐγουστῖνος δὲν θὰ ἐβραβεύετο  γιὰ τὸ θρησκευτικὸ ἔργο του ἀλλὰ γιὰ τὸ ἀνθρωπιστικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικὸ καὶ ἐθνικὸ ἔργον του. Ἄς ἔπραττε καὶ ὁ Μακαριώτατος παρόμοια ἔργα καὶ ἄς εβραβεύετο  καὶ αὐτός. Κυρία, σύζυγος κάποιου «ἀθανάτου» ἀπαιτοῦσε νὰ τῆς κτίσω τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Ἄννης στὴν Πολιτεία καὶ θὰ μοῦ ἐκπλήρωνε τὴν ἐπιθυμία μου. Μάλιστα δὲ εἶχα γράψει στὴν Ἀκαδημίαν ὅτι τὸ βραβεῖον πρὸς τὸν θρυλικὸν Γέροντα Αὐγουστῖνον νὰ ἐσυνοδεύετο μὲ 10.000.000 δραχμὲς ποὺ θὰ ἔδιδα ἐγώ (ἴδ. κατωτέρω σχετικὴ ἐπιστολή μου ἀπὸ 31.5.1993 πρὸς τὴν Ἀκαδημία).

5. Ὁ χῶρος ὅμως καὶ ὁ χρόνος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναπτύξουμε ἐκτενῶς τὸ τεράστιον κοινωνικό, ἀνθρωπιστικόν, φιλανθρωπιὸ καὶ ἐθνικὸ ἔργον τοῦ εἰς πάντα διαπρέψαντος ἰδανικοῦ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου κυροῦ Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτη. Ἄλλοι εἰδήμονες τῆς στρατευομένης ἐκκλησίας,  κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ δύνανται νὰ τὰ ἐξιστορήσουν μὲ ἄφθαστο γλαφυρότητα καὶ νὰ μαγνητίζουν τοὺς ἀναγνῶστες ὅπως π.χ. οἱ διάφοροι εἰς τὸ περιοδικό «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς»,  τεῦχος 32 –Ἰανουάριος –Δεκέμβριος 2017- ποὺ ἔχει ἀφιερωθῆ εἰς τὸν πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης κυρὸν Αὐγουστίνο τὸν καὶ ἱδρυτὴ τοῦ περιοδικοῦ «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς».

6.  Ἐπ’εὐκαιρίᾳ ἐμεῖς αὐτή, τολμῶμε νὰ διατυπώσωμε τὶς ἀπορίες καὶ νὰ ἀναφέρομε ἐρωτήσεις ἀπείρων μυριάδων Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἀνέπτυξαν αὐτὲς τὶς ἀπορίες:

Ὡς Παραδείγματος Χάριν:

α) Διατὶ οἱ περισσότεροι γράψαντες εἰς τὸ ἐν λόγῳ περιοδικὸν, δεν ἐπεκτάθησαν εἰς τὶς, δράσεις, περιπέτειες καὶ λασπολογίες, τοὺς διασυρμούς, κατατρεγμοὺς καὶ διώξεις τοῦ θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτη;

β) Δὲν ἐτόνισαν τοὺς κατατρεγμούς, φυγαδεύσεις καὶ λυτρώσεις ἀπὸ τὶς μπότες τοῦ φασίστα Μουσολίνι καὶ τοῦ σχιζοφρενοῦς Χίτλερ.

γ) Ἰδιαιτέρως σπουδαιότατη ἦταν ἡ δράση του μὲ τὶς 8000 μερίδες φαγητοῦ καθημερινῶς εἰς τὴν Κοζάνη, τότε ποὺ μὲ ἕνα τενεκὲ λάδι ἢ μὲ δύο σάκους ἀλεύρι, ἀντάλλασες ὁλόκληρη πολυκατοικία. Καὶ ὄχι τώρα ποὺ εἰς τὴν υπερκαταναλωτικὴ κοινωνία  μέσω τῶν Ἐρζινῶν μὲ τὸ σύνθημα «ὅλοι μαζὶ μποροῦμε», νὰ συγκεντρώνῃς πολλαπλάσια ἀγαθά, ὄχι μόνον διὰ τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς τσζιχαντιστές καὶ ἐν γένει ἀλληλοσπαρασσόμενους μωαμεθανούς. Τὸ μόνον ποὺ ἔχεις νὰ φροντίζῃς εἶναι νὰ μὴ σοῦ βάλλουν κατὰ λάθος φιλεύσπλαχνοι χριστιανοὶ στὰ δέματα ἀγάπης προϊόντα χοίρου!!!!! …..

δ) Στὴν στοργή, ἀγάπη, φιλεσπλαχνία καὶ περίθαλψη  ὅλων τῶν ἀδυνάτων καὶ τῶν μικρῶν, ὡς παραδείγματος χάριν τοὺς δυστυχισμένους, περιπετειώδεις Ρομά, ὅπως ἐκτενέστερα γράψαμε πιὸ πάνω ἢ καὶ παλαιότερα εἰς τὰ περιοδικά μας «Φωτεινὴ Γραμμὴ» τεύχη:

44ον, ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010, σελ. 3, παρ. 7

49ον, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011, σελ. 42, παρ. 2

 52ον, ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012, σελ. 7,

56ον, ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013, σελ. 49, παρ. 20.

7. Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἐμφορούμενοι ἀπὸ πνεῦμα κακοήθειας, ἀλαζονείας καὶ κατατρεγμοῦ, ἔπεισαν τοὺς συνταγματάρχες ὅτι ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστίνος ἦτο τρελὸς γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν. Ὅπως προείπαμε, εἰς τὴν Φλώρινα καὶ εἰς τὶς ἄλλες περιοχὲς τῆς βορειοδυτικῆς Ἑλλάδος δὲν κυριαρχοῦσαν οἱ στρατιωτικοί, ἀλλὰ ὀμολογοῦσαν ὅτι ἐκεῖ κυριαρχεῖ ὁ Αὐγουστῖνος. Γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ αὐτό, ἔστειλαν τὴν 6.4.1968  τριμελῆ ἰατρικὴ ἐπιτροπή, ὅπως νόμος 671/ἄρθρ. 37/ΦΕΚ 324/27.9.193 ὥριζει, ἐφαρμόζοντας τὰ τρισάθλια σχέδια τῶν καταχθόνιων σκοτεινῶν δυνάμεων, διὰ νὰ τὸν χαρακτηρίσουν ὡς τρελὸν καὶ νὰ τὸν ἐκθρονίσουν.

Ὁ Θεὸς ὅμως ἔκανε τὸ θαῦμα του: Ὁ Γέρων Καντιώτης ἀνέβηκε στὸ ὑπερῶον καὶ κρύφτηκε. Εἶχε δώσει ὅμως καὶ ρητὴ ἐντολὴ εἰς τοὺς συνεργάτες του νὰ ὑποδεχθοῦν μὲ εὐγένεια τοὺς τρεῖς καθηγητὰς, νὰ τοὺς φιλοξενήσουν καὶ νὰ στείλουν στὴν εὐχὴ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας. Κατὰ πληροφορίες,  οἱ δύο καθηγητὲς αὐτοκτόνησαν καὶ ὁ ἕνας εἶναι στὸ Δρομοκαΐτειο…

8. Ἀντί οἱ ἀνώτατοι κληρικοὶ νὰ τοῦ συμπαρασταθοῦν εἰς τοὺς ἄπειρους κατατρεγμοὺς καὶ εἰς τὶς αἰσχρότατες συκοφαντίες, ἔριχναν λάδι στὴ φωτιά, ὡς παραδείγματος χάριν ὁ ἱδρυτὴς τοῦ περιβόητου τάγματος Φωστίνης κυρός Παντελεήμων Χίου. Τὸν λασπολογοῦσε, τὸν κατασυκοφαντοῦσε καὶ τὸν κατέτρεχε, διαδίδοντας ὅτι ὁ Αὐγουστῖνος εἶναι γόνος ἀφροδισιακῶν γονέων καὶ αὐτὸς ὁ τυμβωρύχος ἐτόνιζεν ὅτι δὲν θὰ ζήσει οὔτε ἑξήντα χρόνια. Ὅμως ὁ Θεὸς ἀξίωσε τὸν Αὐγουστῖνο νὰ ἀπέλθῃ ἐκ τοῦ μάταιου τούτου κόσμου εἰς τὴν Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία στὰ 104 του χρόνια. Κατὰ τὴν ταφή του, μετὰ ἀπὸ 48 ὧρες, διαπίστωναν Ἁγιορεῖτες καὶ ἄλλοι εὐλαβεῖς, ὅτι τὰ χέρια του ἦσαν ἀκόμη ζεστὰ καὶ ὁ «δῆθεν ἀγριάνθρωπος» Αὐγουστῖνος ἐσήκωνε τὸ δεξὶ χέρι του καὶ εὐλογοῦσε τὰ πλήθη. Τὸ ἔβαζαν στὴν θέση, ὅπως τοποθετοῦν τὰ χέρια τῶν κεκοιμημένων, καὶ πάλι τὸ ἐσήκωνεν καὶ εὐλογοῦσε. 48  ὧρες μετὰ τὸν θάνατον του.

Ο ΜΙΚΡΟΣΩΜΟΣ ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΔΑΒΙΔ ΕΜΑΧΕΤΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΓΟΛΙΑΘ – ΤΟΥ ΑΙΣΧΡΟΤΑΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ

1.Ἀπὸ τὶς ἄπειρες θαρραλέες ἐνέργειὲς του, ἄς μᾶς ἐπιτρέψουν οἱ ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες νὰ τονίσουμεν, πῶς συμπεριφέρθηκε εἰς τὸν τότε Διοικητὴ τῆς Ἀσφαλείας Ἀθηνῶν κ. Ρακιτζή. 
Αὐτὸς εἶχε συγκεντρώσει ὅλους τοὺς Διοικητὰς Ἀττικῆς γιὰ νὰ τοὺς δείξει πῶς θὰ κατατρομοκρατήσει καὶ τὸν Γέροντα Αὐγουστῖνο.

2. Δέον νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸν κ. Ρακιτζή τὸν ἔτρεμαν ἀκόμη καὶ οἱ Ὑπουργοί. Ὁ κ. Ρακιτζὴς ὑποδεχόμενος τὸν Γέροντα Αὐγουστῖνον τοῦ λέει:

«Ἀγριοκαλόγερε, συμμορφώσου διότι θὰ στείλω καὶ ἐσένα στὴν ἐξορία».

 Ὁ μικρόσωμος Αὐγουστῖνος μὲ μίαν ἀστραπιαία κινησή του, πετάει τὸ πηλίκιο ἀπὸ τὸν Ρακιτζὴ στὸ ἔδαφος καὶ τοῦ λέγει:

«Φτοὺ σοῦ μασκαρᾶ! Εἶσαι ἀνάξιος νὰ φέρεις τὸν Τίμιον Σταυρόν. Ἐνόμισες ὅτι ἔχεις νὰ κάνεις μὲ ἕνα παπαδάκι ἢ μὲ ἕνα θρασύδειλο ἀνώτερο κληρικό;

Ἐγὼ δὲν φοβήθηκα οὔτε τοὺς ἰταλοὺς φασίστες, οὔτε τὴν Γκεστάμπο, οὔτε τοὺς ἑλλασίτες. Ἐγὼ σεμνύνομαι καὶ σέβομαι μόνον τὸν Θεὸ καὶ ὅσους εἶναι εὐσυνείδητοι, μὲ ἦθος ἐργασίας. Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ δὲν θὰ μπορέσῃς νὰ μοῦ κάνεις ἀπολύτως τίποτε».

Μὲ αὐτὴν τὴν γενναία ἀντίσταση τοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου, ἐκιτρίνισαν καὶ κατακοκκίνισαν ὄχι μόνον οἱ Διοικητὲς τῶν Ἀστυνομικῶν τμημάτων καὶ ἀσφαλείας τῆς Ἀττικῆς ἀλλὰ καὶ  ὁ ἴδιος ὁ σκληρότατος καὶ ἀλλάζων Διοικητὴς τῆς Ἀσφάλειας Ἀθηνῶν κ. Ρακιτζής.

3. Δὲν θέλομε νὰ κουράσουμε περαιτέρω τοὺς ἀγαπητούς μας ἐπισκέπτες, ἀναφορικῶς μὲ τὸν θρυλικὸ Γέροντα Αὐγουστῖνο, ὁ ὁποῖος ἐμιμῆτο τὸν Ἰωάννη τὸν Βαπτιστὴ ποὺ εἰσήρχετο ἀκόμη καὶ εἰς τὴν κρεβατοκάμαρα τοῦ Ηρώδου, ἐνῷ σημερινοὶ χαριεντίζονται ὄχι μόνον μὲ τοὺς συζύγους ἰθυνόντων ἀλλὰ καὶ παλλακίδες καὶ συζύγους ἢ συντρόφισες αὐτῶν.

Ἐπίσης τὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος, γιὰ νὰ σώσῃ ἕνα κῆπο μιᾶς φτωχιᾶς χήρας κοντὰ εἰς τὰ ἀνάκτορα, ἀποκαλοῦσε τὴν Εὐδοξία ὡς  Ἀδοξίαν: «Πάλιν Ἡρωδιὰς μένεται, πάλι Ἡρωδιὰς ζητεῖ τὴν κεφαλὴ Ἰωάννου ἐπὶ πίνακι».

Καὶ καταλήγων, διευκρίνιζε: «τὰ δημοσίως γεννώμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα, ταῦτα καὶ ἐλέγχομεν».

4. Εὐελπιστοῦμε νὰ εὑρεθοῦν πληθώρα φοιτητῶν θεολογίας, κοινωνιολογίας, νομικῆς, φιλολογίας καὶ λοιπῶν ἐπιστημῶν καὶ νὰ κάνουν διδακτορικές τους διατριβές, γιατὶ ὄχι καὶ Καθηγεσίες των μὲ τὶς σπουδαιότατες δραστηριότητες καὶ ἀφοσιώσεις τοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου.


ΤΗΝ 28Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 4 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΑΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θὰ ἦτο μεγάλη παράληψη, ἐὰν δὲν γράφαμε καὶ μερικὲς σειρὲς γιὰ τὸν ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξο Θεολόγο, ἀείμνηστο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, διότι συμπληρώνονται 4 ἔτη ἀπὸ τὴν εἰς Κύριον ἐκδημία του. 

Ὁ πρώην ταπεινὸς καὶ εὐλαβὴς Μητροπολίτης Νικαίας κυρὸς Γεώργιος εἰς τὸν κατάμεστο Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Νίκαιας, τὸν ἐρωτούσεν: «Ἀδερφὲ Νικόλαε, ἐσὺ εἶσαι ὁ πεφωτισμένος τοῦ Θεοῦ νὰ μᾶς διδάσκῃς πῶς νὰ ἑρμηνεύωμε τὴν Ἁγία Γραφή. Πῶς θέλεις νὰ σὲ προσκυνοῦμε; Ὄρθιοι ἢ γονατιστοί;;;…»
Καὶ ὁ Δεσπότης ἐγονάτισε καὶ προσεκύνησε τὸν ἀείμνηστο Ὀρθόδοξον Θεολόγον, μαχητὴ ὑπὲρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας (Λεπτομέρειες εἰς:

el.metapedia.org/wiki/Νικόλαος_Ι._Σωτηρόπουλος)

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΩΝ!

Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΣΤΥΛΟΒΑΤΗΣ ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΦΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΥΠΟΦΟΡΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ –ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ

Τέλος δὲν θέλομε νὰ παραλείψωμε νὰ ἀναφερθῶμε καὶ εἰς τὸν μέγιστον Ἐθνομάρτυρα καὶ Ἁγιομάρτυρα Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸν ποὺ γιόρταζε τὴν 24η Αὐγούστου  καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνωμε τὶς σωτηριώδεις  συμβουλές του, ὡς παραδείγματος χάριν: «Τὸν πάπα νὰ καταργιῶστε».
Διότι ἡμέτεροι θρησκευτικοὶ ἡγέτες, κάνουν συνεχῶς ἀφαιρέσεις καὶ προσθέσεις εἰς τὴν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας μας .

Μήπως ἦρθε ἡ ὥρα νὰ κάνωμε καὶ κανένα πολλαπλασιασμν;;;;…

Παρακαλοῦμεν εὐγενῶς διαδῶστε το παντοῦ.

Περιοδικὸν Φωτεινὴ Γραμμὴ

Ἱστοσελὶς: www.fotgrammi.gr

ΠΗΓΕΣ:
                        

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

“ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΙ”ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ

http://ikee.lib.auth.gr/record/40596/files/gri-2005-692.pdf?version=1

Σοφία Αυγητίδου  Νηπιαγωγός

Συγκρότηση της ετερότητας στον μαθητικό πληθυσμό της πόλης της Φλώρινας.

 Η περίπτωση των Ρόμηδων μαθητών και μαθητριών

Η ζωή των Ρομά στο συνοικισμό Νεοφωτίστων της Φλώρινας

Μια μελέτη τεσσάρων φοιτητριών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας

https://www.lifo.gr/team/gnomes/54779
ΑΝΥΠΩΧΩΡΗΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΣΑΛΠΙΓΞ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 3254321ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *