Εορτή Αγίου Παύλου, 12-5-2018

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

12.5.2018 ΑΓ.ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

200 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ (22.5.1818 – 2018)

 

 Τὰ μέλη, οἱ συνεργάτες, οἱ φίλοι καὶ οἱ θαυμαστὲς τῶν σκοπῶν, τῶν δραστηριοτήτων καὶ τῶν προοπτικῶν τῶν φορέων μας :

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνος»

Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

καὶ περιοδικό «Φωτεινὴ Γραμμή»

σᾶς ἀπευθύνουμε ἐκ μέσης καρδίας τὴν ἀναμφισβήτητη μοναδικὴ ἀλήθεια καὶ ἐλπίδα τοῦ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.. Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα νὰ ἔχωμε καθημερινῶς ὅλοι  Εὐλογημένο, Χαρούμενο καὶ Εἰρηνικὸ Ἅγιο Πάσχα, καὶ Καλὴ Ἀνάσταση στὶς ψυχές μας, στοὺς πλησίον μας, τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν Ἐκκλησία μας, τὴν Ὀρθοδοξία μας, τοὺς ἄκρως ἐγκαταλελειμμένους ὁμογενεῖς μας καὶ τὸν κόσμο ἅπαντα, ἰδιαιτέρως δὲ Εἰρήνη εἰς τὴν Συρία μας. Εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχὴν ἀνηθικότης αὐτὸ ποὺ συμβαίνει μὲ τοὺς παλιμβάρβαρους νατοϊκοὺς καὶ ἄλλους ἰσχυροὺς τῆς γῆς, ὅπως ὁ σύγχρονος Χίτλερ, ὁ σχιζοφρενὴς  καὶ αἱμοδιψὴς Ερντογκὰν ποὺ μετέβη εἰς τὸ Βατικανὸ καὶ ἐπῆρε καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ ἀντίχριστου πάπα νὰ ἰσοπεδώσῃ τὴν Συρία καὶ νὰ ἐξουθενώσῃ καὶ τὸν τελευταῖο σύριο. Ὁ Τράμπ μὲ τὸν σοσιαλ-ληστὴ Μακρόν, εἰς τὸν ὁποῖον δυστυχέστατα ἐδώσαμε καὶ τὸν «Μεγαλόσταυρο τοῦ Τάγματος τοῦ Ἔθνους», μαζὶ μὲ τοὺς σιωνιστὲς νὰ δημιουργοῦν προβοκάτσια γιὰ νὰ ἐπιφέρουν τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τῆς Συρίας καὶ τοῦ ὑπερήφανου καὶ ἐνδόξου συριακοῦ λαοῦ.

Τοιουτοτρόπως ἐξαναγκάζονται νὰ φεύγουν καὶ οἱ τελευταῖοι σύριοι. Ὁ ἔξαλλος καὶ αἱμοχαρὴς Ερντογκὰν ἔχει τὴν διαχείριση 1.000.000 προσφύγων, καὶ πρὸς τοῦτο ἔλαβε 3.000.000.000 Εὐρὼ ἀπὸ τὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη. Αὐτὴ ἡ διαχείριση σημαίνει : ἐξεύρεση κακούργων δουλεμπόρων νὰ τοὺς φορτώνουν σὲ σαπιοκάραβα καὶ ἄλλους νὰ πνίγουν καὶ ἄλλους νὰ τοὺς ξεφορτώπουν στὰ νησιά μας. Ἤδη αὐτοὶ οἱ ἔποικοι καὶ οἱ ἐπιδρομεῖς ἀλλόφυλοι ἴσως καὶ νὰ ὑπερβαίνουν τὸ 50 % τῶν κατοίκων τῆς Ἑλλάδος. Ὑπὸ τοιαύτας συνθήκας κινδυνεύουμε νὰ μετατραποῦμε σὲ ἐξτρεμιστικὸ μουσουλμανικὸ κράτος καὶ οἱ ἰθύνοντες, ἀναιδέστατοι, ἀλαζόνες καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἐξαπατοῦν συστηματικὰ τὸν εὐλαβῆ καὶ φιλάνθρωπο ἑλληνικὸ λαὸ ὅτι μόνον μερικὲς δεκάδες ἤ ἑκατοντάδες χιλιάδες μωαμεθανῶν μᾶς ἔχουν  ἐγκαταστήσει.    

Τὶς καθημερινὲς ἀπειλὲς μὲ ὁπλισμένα ἀεροπλάνα καὶ πλοῖα τὶς ἐπεξέτεινε ὁ Ερντογκὰν δημιουργώντας προβοκάτσια ὅπως παραδείγματος χάριν τὴν ἀπαγωγὴ τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος (εἶναι ἀδύνατον τὰ 250 μέτρα νὰ μὴ δύνανται νὰ τὰ ἀναγνωρίζουν οἱ ἀξιωματικοί μας ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή), γιὰ νὰ μᾶς ἐκβιάζῃ συνεχῶς, ἐπὶ πολὺ μακρόν, καὶ νὰ κρέμεται ἡ δαμόκλειος σπάθη τῶν ἐξτρεμιστῶν μουσουλμάνων ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἐντὸς τοῦ ἐναερίου καὶ θαλασίου χώρου καὶ νὰ ζοῦμε μὲ καθημερινὸ ἄγχος καὶ τὰ κολοβὰ φίδια, οἱ «φίλοι» μας, νὰ μᾶς εἰρωνεύωνται τονίζοντας μας «εἰρήνη ὑμῖν, βρῆτε τα μεταξύ μας».  

 

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 12.5.2018

Ἔφετος συμπληρώνονται 200 ἔτη ἀπὸ τὸ μαρτύριον του καὶ θὰ προσπαθήσουμε νὰ δώσουμε εἰς τὴν ἑορτὴ ἰδιαίτερη λαμπρότητα. Τελικῶς ἀπεφασίσθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου μας, Μητροπολίτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου, ὁ ὁποῖος θὰ χοροστατήσῃ μετ’ ἄλλων Ἀρχιερέων, νὰ τελεσθῇ ἡ Ἱ. Πανήγυρίς του ὄχι τὸ καθιερωμένο πλησιέστερο Σάββατον πρὸς τὴν ἑορτή, ἐφέτος ἡ 19η Μαΐου, ἀλλὰ τὸ Σάββατο 12 Μαΐου 2018, γιὰ νὰ διευκολύνωνται οἱ πάντες καὶ ὄχι μόνον ἐμεῖς. Εἰδικώτερον γιὰ νὰ διευκολυνθοῦν οἱ ἀδελφοὶ Πόντιοι, οἱ ὁποῖοι ἐκείνη τὴν ἡμέρα ἔχουν τὶς ἑορταστικές των ἐκδηλώσεις. Θὰ ἔδει νὰ ἐπαναλαμβάνωμε τὸ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου : «Τὸ ἐμὸν καὶ τὸ σὸν τὸ ἀλλότριον τοῦτο ρῆμα παρὰ τοῖς χριστιανοῖς», καὶ ὄχι «ἀς βολευτῶ ἐγὼ καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους ἄσε τους νὰ πνιγοῦν…». 

 

Θὰ ἐχαιρόμεθα ἀφαντάστως ἐὰν εἴχαμε τὴν τιμὴ ὄχι μόνον νὰ προσήρχεσθο οἰκογενειακῶς εἰς τὴν Ἱερὰ Πανήγυρι καὶ εἰς τὰ ἐγκαίνια τοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου ἀλλὰ καὶ νὰ παρακαθήσετε εἰς τὸ μεσημεριανὸ γεῦμα.

 

Ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Καθηγητὴς π. Χρῖστος Κυριακόπουλος καὶ οἱ πατέρες Βασίλειος καὶ Νικόλαος Ντάβος καὶ ἄλλοι καλλιτέχνες θὰ μᾶς ἀποζημιώσουν δεόντως μὲ τὰ ἀθάνατα καὶ εὐπρεπῆ ἑλληνικὰ δημοτικὰ τραγούδια τους.

 

Σᾶς καλοῦμε νὰ ἐπιστρατεύσουμε τὸν Σεβασμιώτατόν μας νὰ ἀνακαλέσῃ τὴν παραίτησίν του καὶ νὰ παραμείνῃ ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων, διὰ κάθαρσιν Κοινωνίας, Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, πρὸς δόξαν Θεοῦ. 

Ομιλία Προέδρου

 

Τὰ μέλη, οἱ συνεργάτες, οἱ φίλοι καὶ οἱ θαυμαστὲς τῶν σκοπῶν, τῶν δραστηριοτήτων καὶ τῶν προοπτικῶν τῶν φορέων μας :

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνος»

Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

καὶ περιοδικό «Φωτεινὴ Γραμμή»

σᾶς ἀπευθύνουμε ἐκ μέσης καρδίας τὴν ἀναμφισβήτητη μοναδικὴ ἀλήθεια καὶ ἐλπίδα τοῦ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καὶ σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμὰ ποὺ εἶσθε σήμερα έδῶ νὰ συμπροσευχηθοῦμε καὶ συνεορτάσουμε.

 

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα νὰ ἔχωμε καθημερινῶς Καλὴ Ἀνάσταση στὶς ψυχές μας, ὅλοι, στὸν κόσμο ἅπαντα, ἰδιαιτέρως δὲ Εἰρήνη εἰς τὴν Συρία μας.

 

Εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχὴν ἀνηθικότης αὐτὸ ποὺ συμβαίνει μὲ τοὺς παλιμβάρβαρους νατοϊκοὺς καὶ ἄλλους ἰσχυροὺς τῆς γῆς, ὅπως ὁ σύγχρονος Χίτλερ, ὁ σχιζοφρενὴς  καὶ αἱμοδιψὴς Ερντογκὰν ποὺ μετέβη εἰς τὸ Βατικανὸ καὶ ἐπῆρε καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ ἀντίχριστου πάπα νὰ ἰσοπεδώσῃ τὴν Συρία καὶ νὰ ἐξουθενώσῃ καὶ τὸν τελευταῖο σύριο. Ὁ Τράμπ μὲ τὸν σοσιαλ-ληστὴ Μακρόν, εἰς τὸν ὁποῖον δυστυχέστατα ἐδώσαμε καὶ τὸν «Μεγαλόσταυρο τοῦ Τάγματος τοῦ Ἔθνους», μαζὶ μὲ τοὺς σιωνιστὲς νὰ δημιουργοῦν προβοκάτσια γιὰ νὰ ἐπιφέρουν τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τῆς Συρίας καὶ τοῦ ὑπερήφανου καὶ ἐνδόξου συριακοῦ λαοῦ.

 

Τοιουτοτρόπως ἐξαναγκάζονται νὰ φεύγουν καὶ οἱ τελευταῖοι σύριοι.

Ὁ ἔξαλλος καὶ αἱμοχαρὴς Ερντογκὰν ἔχει τὴν διαχείριση 1.000.000 προσφύγων, καὶ πρὸς τοῦτο ἔλαβε 3.000.000.000 Εὐρὼ ἀπὸ τὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη. Αὐτὴ ἡ διαχείριση σημαίνει : ἐξεύρεση κακούργων δουλεμπόρων νὰ τοὺς φορτώνουν σὲ σαπιοκάραβα καὶ ἄλλους νὰ πνίγουν καὶ ἄλλους νὰ τοὺς ξεφορτώπουν στὰ νησιά μας. Ἤδη αὐτοὶ οἱ ἔποικοι καὶ οἱ ἐπιδρομεῖς ἀλλόφυλοι ἴσως καὶ νὰ ὑπερβαίνουν τὸ 50 % τῶν κατοίκων τῆς Ἑλλάδος. Ὑπὸ τοιαύτας συνθήκας κινδυνεύουμε νὰ μετατραποῦμε σὲ ἐξτρεμιστικὸ μουσουλμανικὸ κράτος καὶ οἱ ἰθύνοντες, ἀναιδέστατοι, ἀλαζόνες καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἐξαπατοῦν συστηματικὰ τὸν εὐλαβῆ καὶ φιλάνθρωπο ἑλληνικὸ λαὸ ὅτι μόνον μερικὲς δεκάδες ἤ ἑκατοντάδες χιλιάδες μωαμεθανῶν μᾶς ἔχουν  ἐγκαταστήσει.    

Τὶς καθημερινὲς ἀπειλὲς μὲ ὁπλισμένα ἀεροπλάνα καὶ πλοῖα τὶς ἐπεξέτεινε ὁ Ερντογκὰν δημιουργώντας προβοκάτσια ὅπως παραδείγματος χάριν τὴν ἀπαγωγὴ τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος γιὰ νὰ μᾶς ἐκβιάζῃ συνεχῶς, ἐπὶ πολὺ μακρόν, καὶ νὰ κρέμεται ἡ δαμόκλειος σπάθη τῶν ἐξτρεμιστῶν μουσουλμάνων ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ ζοῦμε μὲ καθημερινὸ ἄγχος καὶ τὰ κολοβὰ φίδια, οἱ «φίλοι» μας, νὰ μᾶς εἰρωνεύωνται τονίζοντας μας «εἰρήνη ὑμῖν, βρῆτε τα μεταξύ μας».  

 

Ἐφέτος συμπληρώνονται 200 ἔτη ἀπὸ τὸ μαρτύριον τοῦ Ἁγίου μας. Ἡ ἐπέτειος αὐτὴ εἶναι ἕνα μέγιστος ἱστορικὸς σταθμός, διότι εἶναι εἰς τὴν οὐσία προπομπὸς τῆς ἐπικειμένης 200ης ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, θὰ τελέσωμε καὶ τὰ ἐγκαίνια μιᾶς νέας πτέρυγος τοῦ συγκροτήματος τῶν ἔργων τοῦ Ἱδρύματός μας, παραπλεύρως τοῦ γενεθλίου οἰκήματος τοῦ Ἁγίου. Εἶναι τὸ πατρικὸ τῆς οἰκογενείας μας, τὸ ὁποῖον ἔπρεπε νὰ μᾶς εἶχαν παραδώει μὲ τὰ κλειδιὰ στὸ χέρι οἱ διάφοροι ἐργολάβοι, ἤδη  ἀπὸ τὸν Ἰούλιον τοῦ 2016 ἀλλὰ δυστυχῶς διαιωνίζουν τὰ ἔργα διὰ νὰ μᾶς ἐξουθενώσουν ψυχικά, σωματικὰ καὶ οἰκονομικά. Θὰ στεγάζῃ τὴν Μουσειακὴ Συλλογὴ τῶν ἐναπομεινάντων κειμηλίων τοῦ Ἁγ. Παύλου, τὰ ὁποῖα δυστυχῶς μᾶς τὰ κατακλέβουν συνεχῶς οἱ διαιωνίζοντες τὶς ἐργασίες.

 

Ἐπιστρέφοντες ἀπὸ τὸ γενέθλιο θὰ γίνουν βραβεύσεις προσωπικοτήτων ποὺ συμβάλλουν στοὺς σκοπούς μας καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ τὸ μεσημεριανὸ γεῦμα, εἰς τὸ ὁποῖον εἶσθε ὅλοι προσκεκλημμένοι.

 

Ἔχουμε τὴν τιμὴ καὶ χαρὰ ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Καθηγητὴς π. Χρῖστος Κυριακόπουλος καὶ οἱ  {{πατέρες Βασίλειος καὶ Νικόλαος Ντάβος καὶ ἄλλοι καλλιτέχνες}} νὰ μᾶς ἀποζημιώσουν δεόντως μὲ ἀθάνατα καὶ εὐπρεπῆ ἑλληνικὰ δημοτικὰ τραγούδια τους.

 Ὥς γνωστόν, ὁ Ἅγιος μας εἶναι πολιοῦχος καὶ Τριπόλεως καὶ πάσης Ἀρκαδίας.

Διὰ τοῦτο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κύριος Ἀλέξανδρος, πανάξιος συγχαρητηρίων ἔχει κηρύξει τὸ ἔτος 2018 ὡς ἔτος Ἁγίου Παύλου, μὲ πληθώρα καθημερινῶν ἐκδηλώσεων.

Μία ἐξ αὐτῶν ἦταν καὶ ἡ προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἐδῶ στὸν Ναό μας τὴν Κυριακὴ 29.4.2018. Ὑπήρξαμε εὐτυχεῖς νὰ ὑποδεχθοῦμε καὶ φιλοξενήσουμε τὸν Σεβασμιώτατο κ. Ἀλέξανδρο καὶ περίπου  1.000 Ἀρκάδες καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ συνεορτάσουμε πανηγυρκά.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀλέξανδρος ἐπρότεινε τὴν Ἀδελφοποίησιν, τῆς γενέτειρας τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, Ἀροανίας Καλαβρύτων μετὰ τῆς Τριπόλεως, ὅπου ἐμαρτύρησε ὁ Ἅγιός μας.

 

Ἐλπίζουμε αὐτὸ νὰ εἰσακουσθῇ ἀπὸ τοὺς δύο Περιφερειάρχες Δυτικῆς Ἑλλάδος καὶ Πελοποννήσου καὶ νὰ ἀποδείξουν ἐμπράκτως ὅτι διακατέχονται ἀπὸ φιλοπατρία καὶ ὄχι ἀπὸ ἰδιοτέλεια χάριν ἐλαχιστοτάτων ψήφων.

 

Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ὁ Ἅγιος Παῦλος καὶ τὸ λοιπὸν νέφος τῶν Νεομαρτύρων, αὐτὰ τὰ παληκάρια, οἱ Νεομάρτυρες φίλοι τοῦ Χριστοῦ, δὲν θὰ ἐτονώνετο καὶ ἀνεζωογονεῖτο τὸ καθημερινῶς ἐξουθενούμενον ἀπὸ τὸν ἀφόρητον Μωαμεθανικὸν ζυγὸν τῶν Τούρκων σθένος  τῶν Ἑλλήνων καὶ δὲν θὰ εἴχαμε οὔτε Ἐθνομάρτυρες. Θὰ φοράγαμε τὸ φέσι τῶν Ὀθωμανῶν καὶ θὰ γινώμεθα γενίτσαροι τοῦ πολυχρονεμένου καὶ πολυχαϊδευομένου  Σουλτάνου καὶ δὲν θὰ εἴχαμε οὔτε ἴχνος Ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλληνικῆς συνειδήσεως.

 

Ἔτσι οἱ εὐλαβεῖς χριστιανοὶ ξεσηκώθηκαν ἀναφωνῶντες:

«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία

καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία,

γι’αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ

καὶ ἀν δὲν τὰ ἀποκτήσω

τὶ μὲ ὠφελεῖ κι ἀν ζήσω; ».

 

Αὐτοὶ οἱ ἥρωες ἄφησαν μίαν ἱερὰν παρακαταθήκην. Ἔναντι τῆς σκανδαλώδους βοηθείας τοῦ Θεανθρώπου νὰ ἀπελευθερωθῇ ἡ Ἑλλάδα μας, ἔταξαν, μεταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ μεγαλοπρεπῆ Ἱερὸν Ναὸν εἰς ἔνδειξι εὐγνωμοσύνης, εὐχαριστίας, δοξολογίας καὶ λατρείας πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν.

 

Αὐτὴ ἡ ἱερὰ παρακαταθήκη ἔγινε Νόμος τοῦ Κράτους μὲ τὸ Η’ Ψήφισμα κατόπιν τῆς ὁμοφώνου ἀποφάσεως τῆς Δ’ Ἐθνοσυνελεύσεως τοῦ Ἄργους, ἀπὸ 31 Ἰουλίου 1829. Τὰ βασιλικὰ διατάγματα 1834 καὶ 1838 ρητῶς ὁρίζουν νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς τὴν Ἀθήνα.

 

Ὅλα αὐτὰ τὰ ἔτη ἡ Πολιτεία κατεσπατάλισε ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια καὶ τρισεκατομμύρια εὐρὼ γιὰ εὐτελῆ ἔργα καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐξανέμισε μία ἀμύθητη περιουσία καὶ δυστυχῶς ἀκόμη δὲν ἐπραγματοποιήθηκε τὸ Τάμα, μὲ ἄπειρες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις.

Ἐνῷ γιὰ τοὺς ἐξτρεμιστὲς Μωαμεθανοὺς διατίθενται ἀκόμη καὶ ἐκκλησιαστικοὶ χῶροι γιὰ νεκροταφεῖα, γιὰ τὸ Τάμα τῶν Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας δὲν διαθέτουν οὔτε μία σπιθαμὴ γῆς.

 

Βλέποντες αὐτὴ τὴν ἀβελτηρία, ἀδράνεια, ἀδυναμία ἢ καὶ σαμποτὰζ τῶν ἰθυνόντων, σκεφθήκαμε ὅτι ἔχουν ἱερὰν ὑποχρέωσι καὶ οἱ λαϊκοὶ γιὰ τὴν ἐκπλήρωσι τοῦ Τάματος τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

 

Ὡς ἀπόγονοι τῶν προγόνων ἡμῶν – ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, θελήσαμε νὰ διαθέσωμε ἁπαξάπαντα τὸν μόχθο τοῦ βίου μας γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ καὶ νὰ πραγματοποιήσωμεν τὸ Τάμα τοῦ Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ λοιπῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀπαλλάσσοντες τοὺς καθ’ὕλην ὑποχρέους νὰ μὴ διαθέσουν οὔτε μία δεκάρα.

Προτείναμε ἐπανειλημμένως γραπτῶς καὶ προφορικῶς στοὺς ἰθύνοντες νὰ συνεργασθοῦμε πρὸς δόξαν Θεοῦ, εἰς μίαν Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μὲ Πρόεδρον τὸν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ μέλη τὸ ἥμισυ τῆς ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας καὶ προσωπικοτήτων λαϊκῶν (ὅλων ἐκλεγομένων διὰ κληρώσεως) καὶ μὲ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ ἀπὸ προσωπικότητες ἔχουσες ἀρίστην ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία. Προτείναμε ἐπίσης ἕνα κατασταστικὸ λειτουργίας πρότυπον γιὰ τὴν διαφάνεια του.

Καὶ ἡ τελευταία δεκάρα ἐσόδων τοῦ Πανελλήνιου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ διατίθεται γιὰ τὴν ἀνέγερσι ὀρφανοτροφείων, σχολείων, γηροκομείων, στεγῶν ἀγάπης καὶ λοιπῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων, στὰ ὁποῖα νὰ μὴ δοθῇ τὸ ὄνομά μας, ἀλλὰ νὰ ὀνομασθοῦν «Βασιλειάδες» καὶ νὰ ἀπέλθωμε ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο ὡς ἄγνωστοι στρατιῶτες καὶ οὔτε κἀν μετὰ θάνατο νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μας.

 Ἐδῶ καὶ 10 χρόνια, ζητοῦμε μόνον ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ εὐλογῇ καὶ τὴν Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα. Ὅλα τὰ ἀναλαμβάνομε ἐμεῖς, ὄχι μὲ «ξένα κόλλυβα» ὅπως ἀετονύχηδες «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ ρυθμιστὲς τοῦ φαύλου κατεστημένου.

Τὸ μόνον ποὺ δὲν ὑποχωροῦμε εἶναι νὰ δώσουμε ἐν λευκῷ τὴν μὲ κόπους καὶ θυσίες δημιουργηθεῖσα περιουσία μας ἤ νὰ τὴν κάνουμε διαθήκη στοὺς ἰθύνοντες, ὅπως ἐπιθυμοῦν…

 

Μὴ μᾶς ρωτήσετε, λοιπόν, γιὰ ποῖο λόγο δὲν πραγματοποιήσαμε ἀκόμη τὸ Τάμα.

Ἐλᾶτε μαζί μας νὰ ὑψώσουμε τὴν διαμαρτυρία μας κατὰ τῶν ἀδιαφορούντων ἰθυνόντων…

 

Σᾶς ὑπενθυμίζουμε ἀπὸ τὴν ἱστορία ὅτι πολλὲς προσωπικότητες τὸ ἔχουν προσπαθήσει ἀπὸ τὸν Κολοκοτρώνη, τὸν Καποδίστρια, τὸν Ὄθωνα, τὸν Γεώργιο τὸν Α΄, τὸν Θεμιστοκλὴ Σοφούλη, μὲ ἀποκορύφωμα τὸν θεμέλιο λίθο στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως τὴν 30.3.1930 ἀπὸ τὸν Ἀνδρέα Ζαΐμη καὶ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο.

Ἀπὸ καιρὸ ζητοῦμε ἀπὸ τὴν Περιφέρεια Ἀττικῆς, εἰς τὴν ὁποία ἀνήκει τὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, νὰ μᾶς παραχωρήσῃ ἕνα ξέφωτο τμῆμα (ὑπάρχουν μέρη χωρὶς δένδρα) καὶ νὰ τὸ μετατρέψουμε σὲ ἐπίγειο παράδεισο, ἀποτελούμενο ἀπὸ τὸν Ἱερὸν Ναὸν πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὀ καὶ καθαρὸ λαμπρὸ περιβάλλοντα χῶρο.  Ὅλο τὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως νὰ τὸ μετατρέψουμε σὲ ἕνα ἐθνικό –θρησκευτικό – κοινωνικὸ κοινωφελὲς ἔργο.

 Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι ἡ μόνη δύναμις ποὺ θὰ ἀναζωογονήσῃ καὶ ἐνθαρρύνῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ πνευματικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

Προσκαλοῦμε ὅλες τὶς ὑγιεῖς δυνάμεις νὰ συμβάλλουν γιὰ τὴν πραγματοποίησι αὐτή.

 

Μὲ τὶς σκέψεις αὐτές, σήμερα, λαμβάνοντας δύναμι ἀπὸ τὰ μηνύματα χιλιάδων φίλων τῶν φορέων μας, τολμοῦμε νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατόν μας Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. ἈΜβρόσιον νὰ ἀνακαλέσῃ τὴν παραίτησίν του καὶ νὰ παραμείνῃ ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων, διὰ κάθαρσιν Κοινωνίας, Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, πρὸς δόξαν Θεοῦ. 

Χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ ἐπέμβουμε εἰς τὸν παράγοντα τῆς ἀντοχῆς του, πιστεύοντες κυρίως εἰς τὴν τεράστια ψυχική δύναμι τοῦ Σεβασμιωτάτου μας, τοῦ τὸ ζητᾶμε, παρακαλώντας τον.

 Σεβασμιώτατέ μας, σᾶς ἔχει ἀνάγκη ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *