ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ἐπιστολὴ 776/27.12.07

Ἀγαπητὲ κ. Δήμαρχε,

Ἀγαπητὲς κυρίες καὶ κύριοι Σύμβουλοι,

………………………………………………………………………………………

5. Εἰς τὸ περιοδικὸν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», μεταξὺ τῶν ἄλλων, εἰς τὶς σελίδες 79-95, τοῦ τεύχους 33, τονίζομεν τὴν    ἀ ν ά γ κ η ν    ἐγγυοβελτιωτικῶν ἔργων, δενδροφυτεύσεων καὶ δημιουργία πρασίνου εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα, ἰδιαιτέρως εἰς τὶς ὑποβαθμισμένες περιοχὲς τῆς Ἀττικῆς καὶ ὄχι μητροπολιτικὸν πάρκον εἰς τὸ πρώην Ἀεροδρόμιον τοῦ Ἑλληνικοῦ. Διότι εἰς τὶς περιοχὲς γύρω ἀπὸ τὸ Ἀεροδρόμιον τοῦ Ἑλληνικοῦ ὑπάρχουν ἀρκετὲς ὑποδομὲς, πολυτελεῖς κατοικίες μὲ ἠχομονώσεις, θερμομονώσεις καὶ ὑγρομονώσεις, ἐνῷ ἀντιθέτως εἰς τὶς ὑποβαθμισμένες περιοχὲς τῆς Ἀττικῆς, οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν εἰς τὸν κάθε Δῆμον ὑποφέρουν ἀφαντάστως, πνιγόμενοι εἰς τὰ καυσαέρια, τὶς πλημμύρες καὶ γενικὰ ἀπὸ τὸ ψύχος ἤ τὸν καύσωνα.

6. Ἐπίσης π.χ. τονίζομεν νὰ μὴ πάῃ τὸ στάδιον τοῦ Παναθηναϊκοῦ εἰς τὸν Ἐλαιῶνα, ἀλλὰ εἰς τὸ Ἑλληνικὸν καὶ εἰς τὸν Ἐλαιῶνα νὰ δενδροφυτευθοῦν ἀειθαλῆ δένδρα καὶ θάμνη, διὰ νὰ δημιουργηθοῦν πνεύμονες πρασίνου διὰ τοὺς δεινοπαθοῦντας συνανθρώπους μας εἰς τοὺς δήμους Αἰγάλεω, Κορυδαλλοῦ, Νικαίας, Ἁγ. Ἰωάννου Ρέντη, Ταύρου, Μοσχάτου, Ἀθηναίων, Περιστερίου κ.λπ.

7. Νὰ δημιουργηθοῦν χιλιάδες πνεύμονες εἰς πληθώρα ἄλλων ὑποβαθμισμένων περιοχῶν καὶ νὰ ἀνακουφίζεται ἡ πλειοψηφία καὶ ὄχι μόνον οἱ κάτοικοι Γλυφάδος, Βούλας, Παλαιοῦ Φαλήρου, Ἑλληνικοῦ, Ἀργυρουπόλεως κ.λπ., ποὺ εἶναι σχετικῶς μειοψηφία.

8. Παρακαλοῦμεν, θέστε τὸ ἐν λόγῳ θέμα εἰς τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον καὶ συνεννοηθῆτε ὅλοι οἱ ὑποβαθμισμένοι Δῆμοι τῆς Ἀττικῆς διὰ νὰ μὴ ὁλοκληρωθῇ τὸ κακὸν, δηλαδὴ νὰ προστεθῇ κὶ ἄλλη ἀνακούφισις εἰς τὶς πολυτελεῖς περιοχὲς καὶ νὰ καταδικασθοῦν ὑπανάπτυκτες περιοχές σὲ περαιτέρω μαρασμόν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *