ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

αναρτήθηκε σε: Το Τάμα του Έθνους | 0

Κατόπιν τῆς συναντήσεως, ποὺ εἴχαμε μὲ τοὺς εἰσηγητὰς τῆς Δ.Ι.Σ. τὴν 21.7.2011, ὑπῆρξαν οἱ διαβεβαιώσεις ὅτι προωθεῖται εἰσήγησις τὴν 17.8.2011 πρὸς τὴν Δ.Ι.Σ. Διὰ τὴν διευκόλυνσιν ὅλων ἀνακεφαλαιώνομεν ὡς ἀκολούθως: 1. Εὐχόμεθα μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, ἡ Δ.Ι.Σ., ἡ … Συνεχίζεται

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ Ο ΛΑΟΣ ΑΝΗΣΥΧΕΙ

αναρτήθηκε σε: Το Τάμα του Έθνους | 0

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Κατόπιν τῆς συναντήσεως, ποὺ εἴχαμε μὲ τοὺς εἰσηγητὲς τῆς Δ.Ι.Σ., ὑπῆρξαν οἱ διαβεβαιώσεις ὅτι προωθεῖται εἰσήγησι ὑπὲρ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τὴν 17.8.2011 πρὸς τὴν Δ.Ι.Σ. Γιὰ τὴ διευκόλυνσι ὅλων ἀνακεφαλαιώνουμε, ὡς … Συνεχίζεται

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ

αναρτήθηκε σε: Το Τάμα του Έθνους | 0

634/3.8.2011 Ο ΛΑΟΣ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Κατόπιν τῆς συναντήσεως, ποὺ εἴχαμε μὲ τοὺς εἰσηγητὲς τῆς Δ.Ι.Σ., ὑπῆρξαν οἱ διαβεβαιώσεις ὅτι προωθεῖται εἰσήγησι ὑπὲρ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τὴν 17.8.2011 πρὸς τὴν Δ.Ι.Σ. Γιὰ τὴ … Συνεχίζεται

ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΙ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

αναρτήθηκε σε: Το Τάμα του Έθνους | 0

Ἀπόσπασμα παλαιᾶς ὁμιλίας Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου Δὲν ἔχω καιρὸ γιὰ νὰ ἀναπτύξω τὸ θέμα· Τοῦτο μόνο λέω· Σκοτειναὶ δυνάμεις, πολὺ σκοτειναὶ ἐργάζονται στὸ Ἔθνος μας γιὰ νὰ κάνουν τὴν Ἑλλάδα μᾶς ἄχρηστο κράτος. Ἀλλὰ ὄχι ἀδελφοί μου, τὸ … Συνεχίζεται