ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

αναρτήθηκε σε: Το Τάμα του Έθνους | 0

1. Παρ᾿ ὅλον ὅτι, λόγῳ τῆς μεγίστης στενότητος οἰκονομικῶν, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά «στριμώχνωμε», ὅσο τὸ δυνατὸ περισσότερα θέματα δυνάμεθα εἰς περιωρισμένο ἀριθμὸ σελίδων, γιὰ νὰ μὴ ὑπερβῇ τὸ βάρος καὶ γιὰ ἐλάχιστα ἐπὶ πλέον γραμμάρια χρεωθοῦμε μὲ ἀνωτέρα κλίμακα, ὁπότε … Συνεχίζεται