Η Ελληνική Οικογένεια Πρέπει να Ζήσει για να Ζήσει το Ελληνικό Έθνος Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών Διακήρυξη  Υπογεννητικότητα, Διαχρονικές Αξίες Ελληνικού Πολιτισμού και Εξωτερικές Απειλές Υπαρξιακής Σημασίας για τη Χώρα μας

  (16.9.21)                                                                                       8.2.2024   Ἐφθάσαμε πραγματικὰ στό «παρὰ 5», νὰ κλαῖμε καὶ νὰ ὀδυρώμεθα διὰ τὸ Νομοσχέδιο διὰ τὸν γάμο τῶν ὁμοφιλοφύλων ζευγαριῶν (καὶ ὄχι ὁμοφύλων, ποὺ εἶναι λάθος, διότι ὁμόφυλοι εἶναι οἱ ἀνήκοντες εἰς τὴν ἰδία φυλὴ ἤ … Συνεχίζεται