Ο Βίος του πρώην Φλωρίνης Γέροντος κυρού Αυγουστίνου Καντιώτη Ταινία : «Φωνή Βοώντος»

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά, Προσωπικότητες | 0

                                                                                                                                15.2.23 Συνιστῶμεν ἐνθέρμως εἰς τοὺς φίλους νὰ παρακολουθήσουν ὁλόκληρη τὴν ταινία καὶ νὰ τὴν διαδώσουν παντοῦ, διότι ὁ μέγιστος αὐτὸς Μακεδονομάχος, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος εἶναι σημεῖον τῶν καιρῶν!!!!   Περισσότερα εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ … Συνεχίζεται

ΠΑΤΗΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

Εἶναι βέβαιο, ὅτι, ἄν σήμερα ἦταν στὴ ζωὴ καὶ ἐν δράσει ὁ ἀείμνηστος πατὴρ Αὐγουστῖνος, ἀποκλείεται ἡ Ἑλλάδα νὰ εἶχε φθάσει εἰς αὐτὴν τὴν ἠθικὴν κατάπτωσι καὶ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωσι καὶ νὰ ὑποθηκεύεται καὶ νὰ ξεπουλιέται ἡ ὡραία πατρίδα μας ἔναντι … Συνεχίζεται

ΠΑΤΗΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΖΩΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΠΑΤΡΙΔΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ.

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

Εἶναι βέβαιο, ὅτι, ἄν σήμερα ἦταν στὴ ζωὴ καὶ ἐν δράσει ὁ ἀείμνηστος πατὴρ Αὐγουστῖνος, ἀποκλείεται ἡ Ἑλλάδα νὰ εἶχε φθάσει εἰς αὐτὴν τὴν ἠθικὴν κατάπτωσι καὶ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωσι καὶ νὰ ὑποθηκεύεται καὶ νὰ ξεπουλιέται ἡ ὡραία πατρίδα μας ἔναντι … Συνεχίζεται