ΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΣ ΜΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗ

12.8.2011 Παρ’ὅλον ποὺ ἡ δυναμικὴ ἱστοσελίδα μας ἔχει ὡς κύριον καὶ πρωταρχικὸ σκοπὸ νὰ ἐπαινῇ τὸ καλὸ καὶ νὰ στηλιτεύῃ τὸ κακὸ μετὰ διακρίσεως, ὁπονθεδήποτε καὶ ἄν προέρχεται, χωρὶς νὰ λασπολογῶμε – νὰ μὴ γινώμεθα ἐκπωματιστῆρες, ἐφαρμόζοντες τὸ τοῦ Ἱεροῦ … Συνεχίζεται