ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο «ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ» (+ 6.3.2020) ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ἘΘΝΟΥΣ ΤΟΝ ἘΒΡΑΒΕΥΣΕ ἘΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ Ν ΤΙΜΑ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ 6.3.2020

Μὲ ὅσους ἀναχωροῦν καθημερινῶς ἀπὸ τὴν Στρατευομένην Ἐκκλησίαν εἰς τὴν Θριαμβέυουσαν, μένομε ὀρφανοὶ ἀπὸ ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ εἶχαν ζῆλον, αὐταπάρνησιν, ἱεραποστολικὰ ἰδανικά, ἀγάπη γιὰ ἔργα εὐπρέπειας καὶ εὐποιΐας γιὰ τὸ σύνολον τῆς κοινωνίας πρὸς Δόξαν Θεοῦ. 1.Ὁ Πανοσιολογιότατος … Συνεχίζεται