Τάμα του Έθνους, Εκδήλωσις 3.9.2023 Παρουσίασις κ. Ναταλίας Νικολάου, π. Καθηγήτριας Παν/μίου Lomonosov Μόσχας, Δρ.Φιλοσοφικῶν Ἐπιστημῶν, Διευθύντριας Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσης Συλλόγου Ἑλλήνων Μόσχας   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

                                                                                                              15.3.2024   Εὑρισκόμενοι μερικὲς ἡμέρες πρὸ τῆς ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, κλείνομε τὴν σειρὰ τῶν ἄρθρων μας ἀπὸ τὴν πολύκροτη παγκοσμίου ἀποδοχῆς ἐκδήλωσίν μας τῆς 3ης  Σεπτεμβρίου 2023 μὲ τὴν συναρπαστικὴ ὁμιλία τῆς  κ. Ναταλίας Νικολάου, … Συνεχίζεται

Τάμα του Έθνους, Εκδήλωσις 3.9.2023 Χαιρετισμός κ. Γεωργίου Χρυσοβαλάντη Κουγιαγκά,  Φοιτητή της  Αρχιτεκτονικής Σχολής  Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης,   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

                                                                                                              14.3.2024   Ὡς γνωστόν, οἱ Φορεῖς μας ἐπραγματοποίησαν μία πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἐκδήλωσιν τὴν 3.9.2023 εἰς τὴν Ἀθήνα, ἡ ὁποία εἶχε διεθνῆ ἀπήχησιν. Διὰ τὴν δραστηριότητά μας αὐτὴ ἀνεφέρθημεν εἰς διἀφορα ἄρθρα μας.   Σήμερα, καὶ ἐν ὄψει … Συνεχίζεται