Η Ιστορική Μάχη του Μεγάλου Σπηλαίου (24.6.1827) Αναβίωσε με την Αναπαράστασι της την Κυριακή 7.7.2024,   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών                                                              8.7.2024  

αναρτήθηκε σε: Εκδηλώσεις, Ιστορικά | 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ πραγματοποιήθηκε μὲ ἐπιτυχία ἡ Ἀναπαράστασις τῆς Μάχης τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου τὴν Κυριακὴ 7.7.2024. Ὅπως προαναφέραμε, ἐπειδὴ πολλοὶ φίλοι ἐμαγεύθησαν ἀπὸ τὶς περιγραφές μας διὰ αὐτὴν τὴν ἐκδήλωσιν, ἔσπευσαν νὰ συμμετάσχουν μὲ … Συνεχίζεται