ΑΚΡΩΣ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟ «ΦΙΜΩΤΡΟ» ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ, ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ

Posted on

Ἀπὸ 1.8.2011 13 φορὲς ἀκριβότερα τὰ ταχυδρομικὰ τέλη τῶν ἐλεύθερων περιοδικῶν 1. Στοὺς ἑκάστοτε ἰθύνοντες ποτὲ δὲν ἄρεσε ἡ ἐλεύθερη πολυφωνία, ἀλλὰ μόνο ἡ ἀσυδοσία τῶν κρατικῶν = κυβερνητικῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως καὶ τῶν ὑπὸ τοῦ ἁμαρτωλοῦ κατεστημένου ἐλεγχομένων ἐντύπων καὶ ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐνημερώσεως. 2. Ἐστήριζε καὶ στηρίζει ὅλους αὐτοὺς τοὺς μεγαλοεκδότες ἀναλόγως τὴν προπαγάνδα, […]