ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

αναρτήθηκε σε: Εκδηλώσεις | 0

Ἐπιστολὴ 202/10.3.2011 «…ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσι …» (Λουκ. 16, 8). 1. Πρὸς τοῦτο ἐπιμένουμε νὰ φρονοῦμε, ὅτι ἐπιβάλλεται ὅλοι οἱ ἐμφορούμενοι ἀπὸ τὶς αἰώνιες ἀρχὲς τῆς … Συνεχίζεται