ΕΥΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ Δ.Σ. ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ & Ι.Π.Η.Π.Α.

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)     Ἀξιότιμα μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»   ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΝ  ΙΩΑΝΝΗΝ   2103254321     6909290949  fot_gram@otenet.gr   … Συνεχίζεται