Ο Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ο Απόστολος Παύλος» και εις τις Καταβυθισθεῖσες Περιοχές της Θετταλίας (νεώτερον Θεσσαλίας), Επιτόπιες Προσωπικές Επαφές 16.12.2023 20.12.2023

    «Τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;» (Κορινθ. Β’ 11, 29).   1.Εἰς τὰ πλαίσια τῆς Γενικῆς Ἐπιστρατεύσεως, παραβλέποντες ἄπειρες ὑπερπείγουσες λοιπὲς κοινωνικὲς καὶ προσωπικὲς ὑποχρεώσεις – σοβαρότατα προβλήματα ὑγείας, μεταφέροντες μία σμικροτάτη ὑλικὴ βοήθεια … Συνεχίζεται