ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 2 – ΠΑΛΙΜΒΑΡΒΑΡΙΣΜΟΣ

ΣΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΜΑΣ   ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΣ