Εορτολόγιον 4η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

4.8.23 4  Π Τῶν Ἁγ. 7 παίδων Ἐφέσου (Μαξιμιλιανοῦ, Ἑξακοστοδιανοῦ, Ἰαμβλίχου, Μαρτυριανοῦ, Διονυσίου, Ἀντωνίου & Κωνσταντίνου) (3ος αἰ.),   Εὐδοκίας ὁσ. (2ος αἰ.),   Θαθουὴλ μ.,   Ἐγκαίνια Ἱ. Ν. τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῆς Ἱ. Μ. Παντοκράτορος εἰς Κων/πολιν,   Ἴας μ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 3η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών  Αξιών

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

  3.8.23   3  Π Δαλμάτου, Φαύστου & Ἰσαακίου ὁσ. (5ος αἰ.),   Σαλώμης μυροφόρου,   Κοσμᾶ ἐρημίτου (658),   Ἰωάννου ὁσ. ὁμολ. ἡγ. τῆς Μονῆς Πατελαρίας,   Θεοκλητοῦς Θαυματ. ὁσ. (9ος αἰ.),   Ἰωάννου & Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐπισκόπων Ἐφέσου,   Ἀντωνίου … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 2α Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

2.8.23 2  Τ Ἀνακ. λειψ. πρωτομ. Στεφάνου (428),   Εὕρεσις λειψ. Μαξίμου, Δάδα & Κυντιλλιανοῦ μ.,   Φωκᾶ,   Θεοδώρου νεομ. τοῦ ἐν Δαρδανελλίοις (1690),   Βασιλείου διὰ Χριστὸν “σαλοῦ” θαυματουργοῦ ἐν Μόσχᾳ (1557)*,   Φωτεινῆς ὁσ. Κυπρίας,   Ἰουστινιανοῦ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 1η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών  Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  1.8.23 1  Τ Ἀρχή νηστείας, ἡ πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (ἡ ἐξοδος αὐτοῦ ἐκ τοῦ παλατίου εἰς τὴν Κων/πολιν), Τῶν Ἁγ. 7 παίδων Μακκαβαίων (Ἀβίβου, Ἀντωνίου, Γουρίου, Ἐλεαζάρου, Εὐσεβωνᾶ, Μαρκέλλου & Ἀχείμ), Σολομονῆς μητρὸς αὐτῶν & τοῦ διδασκάλου αὐτῶν … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 31η Iουλίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών  Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                     31.7.23 31  Δ Εὐδοκίμου δικαίου (9ος αἰ.), Ἁγ. Ἰωσὴφ τοῦ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, Τῶν Ἁγ. 12 Ρωμαίων μ., Ἀνωνύμου Κρητὸς Νεομ. (1811), Ἀνακ. λειψ. ἀπ. Φιλίππου, Φρειδερίκης, Ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Ν. τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις.     ΦΩΤΕΙΝΗ  ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 30η Iουλίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών  Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                     30.7.23 30  K Η’ Ματθαίου (Χορτασμὸς 5000),                   Μνήμη τῶν ἐκ τῶν 70 Ἁγ. ἀποστ. Σίλα ἐπ. Κορίνθου, Σιλουανοῦ ἐπ. Θεσ/νίκης, Ἀνδρονίκου ἐπ. Πανονίας,  Ἐπαινετοῦ ἐπ. Καρθαγένης & Κρήσκεντος ἐπ. Καρχηδόνος, Ἰουλίττης ἐκ Καισαρείας (4ος αἰ.), Ἀγγελίνας πριγκ. Σερβίας (15ος αἰ.), Ἀνατολίου … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 29η Iουλίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών  Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                     29.7.23 29  Σ Θεοδότης ἐκ Νικαίας τῆς Βιθυνίας & τῶν τριῶν τέκνων αὐτῆς μ., Βενιαμὶν & Βηρίου, Βασιλίσκου τοῦ γέροντος μ., Καλλινίκου ἐκ Κιλικίας μ., Μάμαντος μ., Ἰωάννου τοῦ στρατιώτου (4ος αἰ.), Κωνσταντίνου Πατρ. Κων/πόλεως,             Θεοδοσίου τοῦ “μικροῦ” Εὐσεβοῦς Βασιλέως … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 28η Iουλίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών  Αξιών                   28.7.23

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον | 0

    28  Π Εἰρήνης ὁσ. ἡγουμ. Ἱ. Μ. Χρυσοβαλάντου (9ος αἰ.),   Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος & Παρμενᾶ ἀπ. ἐκ τῶν 70 καὶ διακόνων,   Ἀκακίου μ. τοῦ ἐν Μιλήτῳ (4ος αἰ.),   Εὐσταθίου τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ μ.,   Δροσίδος (Δρόσου) μ., … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 27η Ιουλίου ίδρυμα Προασπίσεως ΗΘικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                     27.7.23     27  Π Παντελεήμονος Μεγαλομ. ἰαματικοῦ (305) & ἀνωνύμου τυφλοῦ,  Ἀνθούσης ὁμολογ. (8ος αἰ.), Τῶν ἐν Θράκῃ 153 μ., Μανουὴλ ὁσ. Μαγίστρου, Νικολάου τοῦ Νόβγκοροντ, Κλήμεντος ἐπ. Ἀχρίδος (916), Ἰωάσαφ ἐπ. Μόσχας,              Χριστοδούλου ἐκ Κασσάνδρας μαρτυρήσαντος εὶς Θεσσαλονίκην … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 26η Iουλίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών  Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                     26.7.23   26  Τ Παρασκευῆς ἐκ Ρώμης ὁσιομ. εἰς τὰ Τἐμπη (2ος αἰ.),  Ἑρμολάου Ἑρμίππου & Ἑρμοκράτους ἱερομ. διδασκάλων τοῦ Ἁγ.Παντελεήμονος (305), Ὡραιοζήλης μ. (1ος αἰ.), Ἱερουσαλήμ μ. φίλης Ἁγ.  Ὡραιοζήλης (1ος αἰ.), Ἰγνατίου Στειρωνίτου ὁσ., Ἀππίωνος μ., Γεροντίου Ἁγιορείτου δημιουργήσαντος τὴν Σκήτην τῆς … Συνεχίζεται