Εορτολόγιον 21η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

 21.8.2023   21  Δ Θαδδαίου Ἀποστόλου, Βάσσης & τέκνων αὐτῆς Θεογνίου, Ἀγαπίου & Πιστοῦ μ.(3ος αἰ.), Ἰσαὰκ τοῦ ἐκ Χανάκ τῆς Συρίας ἱερομ. (15ος αἰ.), Ἀλεξάνδρου Ἰκονίου ὁσ., Ἡσαΐου Ἀθωνίτου (14ος αἰ.), Ἀβραμίου τοῦ φιλοπόνου τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου. (13ος  αἰ.) Ἀβραμίου τοῦ ἐν … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 20η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

20.8.2023   20  Κ ΙΑ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μυρίων Ταλάντων), Σαμουὴλ Προφήτου (1144 π.Χ.), Τῶν ἐν Βιζύῃ Θράκης ἐκ Φιλιππουπόλεως & Βυζαντίου 37 μ., Μέμνονος & Σεβήρου μετὰ τῶν 37 μ., Φιλίππου ἐπισκόπου Ἡρακλείας, Σεβήρου ἱερέως καὶ Ἑρμοῦ, Λουκίου ἐκ Λιβύης τοῦ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 19η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 19.8.2023

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον | 0

  19  Σ Ἀνδρέου Μεγαλομ. στρατηλάτου (4ος αἰ.) & 2593 μ.,   Τιμοθέου, Ἀγαπίου & Θέκλης μ. ἐν Γάζῃ (304),   Εὐτυχιανοῦ στρατιώτου, Στρατηγίου (Στρατηγοῦ) & Μύρωνος μ. (304),   Θεοφάνους ὁσ. ἐξ Ἰωαννίνων (Θεοχάρη) θαυμ. Ναούσης (16ος αἰ.),   Πιτιρέμ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 18η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

18.8.23   18  Π Φλώρου & Λαύρου διδύμων ἐκ Βυζαντίου μ. ἐν Ἰλλυρίᾳ /σημερινὴ Ἀλβανία (2ος αἰ.) (Λάουρας), Πενήτων μαρτ., Ἔρμου ἢ Ἐρμῆ, Σεραπίωνος & Πολυαίνου μ., Ἰουλιανῆς μ., Λέοντος τοῦ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Λυκίας μ., Τῶν Ἁγ. 4 ὁσ. ἀσκητῶν, … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 17η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  17.8.23   17  Π Μύρωνος ἱερομ. ἐκ Πελοποννήσου πολιούχου Ἀντικυθήρων (250),  Παναγίας τῆς Γουμενίσσης, Στράτωνος, Φιλίππου, Εὐτυχιανοῦ & Κυπριανοῦ ἐκ Νικομηδείας μ. (303), Παύλου & Ἰουλιανῆς ἀδελφῶν & τῶν σὺν αὐτοῖς μ. δημίων  Στρατονίκου, Κοδράτου καὶ Ἀκακίου ἐν Πτολεμαΐδει … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 14η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

14.8.23 14  Δ Προεόρτια Κοιμήσεως Θεοτόκου, Μιχαίου προφήτου (696 π.Χ.), Μαρκέλλου ἱερομ. ἐπ. Ἀπαμείας Συρίας (4ος αἰ.), Ἀνακ. τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὸ Μέγα Παλάτιον, Οὐρσικίου τοῦ Τριβούνου μ. ἐκ Σιβεντοὺ τῆς Ἄνω Ἰλλυρίας (3ος αἰ.), Λουκίου τοῦ στρατιώτου μ., Συμεὼν Νεομ. Τραπεζουντίου … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 16η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

16.8.23   16  T Ἀνάμνησις εἰσόδου Ἁγ. Μανδηλίου τοῦ Κυρίου ἐκ τῆς Ἐδέσσης εἰς Κων/πολιν (944),  Διομήδους τοῦ ἰατροῦ ἐκ Ταρσοῦ Κιλικίας μ.(288), Ἀλκιβιάδους μ. (298), Χαιρήμονος ὁσ. (4ος αἰ.), Τῶν ἐκ Παλαιστίνης 33 μ., Μακαρίου Α΄ Ἀρχιεπ. Ἱεροσολύμων, Νείλου ὁσ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 15η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

15.8.23   15  T Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Μαρίας, Δεσποίνης, Μαρίου, Γεθσημανῆς, Κρυσταλλίας, Μαρίκας, Μαριέτας, Θεοτόκη, Τσαμπίκας, Παναγιώτας, Συμέλης, Πανωραίας, Παρθένας), Ταρσιζίου μ. ἐν Ρώμῃ (3ος αἰ.),  Ἀντωνίου τοῦ Μούρομ (διὰ τοῦ ἁγίου καὶ ἀγγελικοῦ σχήματος μετονομασθέντος Ἀρσενίου) (1851), φίλου τοῦ ἁγίου … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 13η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

13.8.23   13  Κ Ι΄ Ματθαίου ~ Ἀπόδοσις ἑορτῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ, Ἀνακ. & μετάθεσις λειψ. ὁσ. Μαξίμου ὁμολογ. (681) (ἑορτάζει 21 Ἰανουαρίου + 662), Εὐδοκίας βασ. συζ. Θεοδοσίου Β΄ (5ος αἰ.), Σέριδος ἡγ. ἐν Γάζῃ (543), Τῶν ὁσ. Δωροθέου & … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 12η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

12.8.23   12  Σ Φωτίου & Ἀνικήτου μ. (305),           Παλλάμωνος ὁσ. (4ος αἰ.), Τῶν 12 στρατιωτῶν μ. ἐν Κρήτῃ, Κάστορος ὁσ., Παμφίλου & Καπίτωνος μ. (3ος αἰ.), Σεργίου & Στεφάνου ὁσ., Τῶν 7 ὁσιομ. Μονῆς ὁσ. Δαυὶδ ἐν Γκαρέτζα Γεωργίας (Γεροντίου, Σεραπίωνος, … Συνεχίζεται