31η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών Εορτολόγιον

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  31.8.23   31η  Π Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Τῶν ἐκ Πέργης 4 μ.,    Φιλεόρτου μ., Διαδόχου, Τῶν Ἁγ. 7 παρθ. Γάζης μ., Τῶν Ἁγ. 366 μ. ἐκ Νικομηδείας, Aidan Σκωτίας (651), Cuthburge Βρετανίδος, Σύναξις τῆς Παναγίας τῆς Λυκουρισιώτισσας Σκουτερὰ Ἀγρινίου. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 29η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

9.8.23   29η  T Μνήμη ἀποτομῆς κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου (νηστεία ἐκ πάντων), Θεοδώρας ὁσ. ἐκ Θεσ/νίκης (892), Ἀρκαδίου ἐπ. Ἀρσινόης Κύπρου, Sebbi Ἄγγλου (7ος αἰ.), Kατάθεσις ἱερ. λειψ. Ἰωσὴφ Σαμάκου τοῦ ἡγιασμένου,     ΦΩΤΕΙΝΗ  ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 3254321

Εορτολόγιον 27η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  27.8.23   27η  Κ +ΙΒ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Φανουρίου Μεγαλομ. τοῦ νεοφανοῦς & θαυμ., Λιβερίου ὁμολογ. πάπα Ρώμης (Λυμπέρη) (365), Ποιμένος ὁσ. ἐν Αἰγύπτῳ (450), Ὁσίου Ὁμολογητοῦ Ἐπ. Κορδούης τῆς Ἱσπανίας ὁσ. (4ος αἰ.), Θεοκλήτου ὁσ.,                Βάπτισις Αἰθίοπος εὐνούχου ὑπὸ τοῦ Ἁγ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 26η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  26.8.23   26η  Σ Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ διὰ ξίφους τελειωθέντων Ἀδριανοῦ & Ναταλίας συζ. (4ος αἰ.) & τῶν σὺν αὐτοῖς 23 μ. (Ἀνατολίου, Ἀνθίμου, Ἀντιόχου, Γεντηλίου, Ἐλευθερίου, Ἑρμογένους,  Εὐηθίου, Εὑρετοῦ, Εὐτυχίου, Θεαγώνου, Θεοδώρου, Θύρσου, Ἰωάννου, Καρτερίου, Κλαυδίου, Κυριάκου, Μαρδονίου, Μαρίνου, … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 24η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

24.8.23   24η  Π Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ἐκ Μεγάλου Δένδρου Ναυπακτίας Ἐθνομάρτυρος ἐν Βορείῳ Ἠπείρου (1779), Εὐτυχοῦς ἱερομ., μαθητοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου (2ος αἰ.),            Τατίωνος μ., Γεωργίου ἐν Ὀλύμπῳ Βιθυνίας μ. (8ος αἰ.),           Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Διονυσίου ἐκ Ζακύνθου (1624), Ἀρσενίου ὁσ. ὁ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 23η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

23.8.23   23η  Τ Ἀπόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου, Παναγίας Προυσιωτίσσης & Παναγίας Μαλεβῆς, Εἰρηναίου ἐπ. Σιρμίου (πρώην Γιουγκοσλαβία) ἱερομ. (288), Εἰρηναίου ἐπ. Λουγδούνου (Λυών) ἱερομ. (202), Ποθεινοῦ ἐπ. Λουγδούνου (Λυών) ἱερομ. (2ος αἰ.), Μινερβίου, Ἐλεαζάρου & τῶν σὺν αὐτοῖς ὀκτὼ παίδων μ. ἐν … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 22α Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

22.8.23   22  Τ Ἀγαθονίκου & τῶν σὺν αὐτῷ Ζωτικοῦ, Ζήνωνος,  Θεοπρεπίου, Ἀκινδύνου, Σεβηριανοῦ & Πρίγκηπος μ. ἐν Θράκῃ (4ος αἰ.), Ἀνθούσης ἐκ Συρίας ὁσ., Ἀθανασίου Ἐπισκόπου Ἱερομ., Χαρισίμου & Νεοφύτου μ. (3ος αἰ.), Εἰρηναίου (Ρένου), Ὢρ & Ὀρόψεως μ., Ἀριάδνης βασ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 21η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

 21.8.2023   21  Δ Θαδδαίου Ἀποστόλου, Βάσσης & τέκνων αὐτῆς Θεογνίου, Ἀγαπίου & Πιστοῦ μ.(3ος αἰ.), Ἰσαὰκ τοῦ ἐκ Χανάκ τῆς Συρίας ἱερομ. (15ος αἰ.), Ἀλεξάνδρου Ἰκονίου ὁσ., Ἡσαΐου Ἀθωνίτου (14ος αἰ.), Ἀβραμίου τοῦ φιλοπόνου τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου. (13ος  αἰ.) Ἀβραμίου τοῦ ἐν … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 20η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

20.8.2023   20  Κ ΙΑ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μυρίων Ταλάντων), Σαμουὴλ Προφήτου (1144 π.Χ.), Τῶν ἐν Βιζύῃ Θράκης ἐκ Φιλιππουπόλεως & Βυζαντίου 37 μ., Μέμνονος & Σεβήρου μετὰ τῶν 37 μ., Φιλίππου ἐπισκόπου Ἡρακλείας, Σεβήρου ἱερέως καὶ Ἑρμοῦ, Λουκίου ἐκ Λιβύης τοῦ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 18η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

18.8.23   18  Π Φλώρου & Λαύρου διδύμων ἐκ Βυζαντίου μ. ἐν Ἰλλυρίᾳ /σημερινὴ Ἀλβανία (2ος αἰ.) (Λάουρας), Πενήτων μαρτ., Ἔρμου ἢ Ἐρμῆ, Σεραπίωνος & Πολυαίνου μ., Ἰουλιανῆς μ., Λέοντος τοῦ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Λυκίας μ., Τῶν Ἁγ. 4 ὁσ. ἀσκητῶν, … Συνεχίζεται