Εορτολόγιο 22α  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                      22.3.2023   22 Τ Βασιλείου ἱερομ. Ἀγκύρας (362), Δροσίδος (Δρόσου) & τῶν σὺν αὐτῇ 5 Παρθένων (1ος αἰ.), Βασιλίσσης & Καλλινίκης μ. (252), Βασιλείου ἐπ. Σιβηρίας Ἱερομ. Θαυματουργοῦ (1602), Εὐθυμίου ἐκ Δημητσάνης Ὁσιομ. ἐν Κωνσταντινουπόλει (1814), Δημητρίου ἐκ Ρωσίας … Συνεχίζεται

Ἑορτολόγιο 16η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών  

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                      16.3.2023 16 Π + Χριστοδούλου ὁσ.  τοῦ Θαυματουργόοῦ τοῦ « ἐν Πάτμῳ» (1093), Σαβίνου μ. τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (287), Ἰωάννου ὁσ. τοῦ ἐν Ρουφιαναῖς Πάπα μ. ἐκ Λυκαονίας., Ἁγ. 10 μ. Φοινίκης, Ἰουλιανοῦ μ. ἐκ Κιλικίας, Ρωμανοῦ Παρίου μ., Ἀλεξάνδρου Ἱερομάρτυρος πάπα … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 15η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                    15.3.2023 15 Τ Ἀγαπίου ἐκ Παλιαστίνης & τῶν σὺν αὐτῷ μ., Ρωμύλου ὑποδιακόνου ἐκ Λύδδας – Τιμολάου ἐκ Μαύρης Θαλάσσης  Πλησίου & Ἀλεξάνδρου (2) ἐξ Αἰγύπτου Διονυσίου (2) ἐκ Τριπόλεως Φοινίκης (3ος αἰ), Ἀριστοβούλου Ἀποστόλου ἐκ τῶν 70 Ἐπισκόπου Βρεττανίας … Συνεχίζεται

Λίαν Δυσάρεστες Αναταραχές στις Ορθόδοξες Αδελφές Χώρες Ουκρανία – Ρωσία   Εορτολόγιο 14η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών

                                                       14.3.2023   Τὸ Ἵδρυμά μας,Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν Ἀξιῶν, καθημερινῶς ἀνέλαβε καὶ αἰσθάνεται τὴν ὑποχρέωσιν νὰ συνεχίζῃ νὰ ἐνημερώνῃ τοὺς φίλους συστηματικῶς μὲ τοὺς Ἁγίους κάθε ἡμέρα. Ἀντλοῦμε τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ τῆς ἐκδόσεως μας.   … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 13η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                    13.3.2023 13 Δ Ἀλεξάνδρου – Διονυσίου τῶν βασιλικῶν μ. ἐκ Θεσσαλονίκης, Φρόντωνος & Φρονίμου μ. ἐκ Θεσσαλονίκης, Πουπλίου ἐπ. Ἀθηνῶν ἱερομ. (2ος αἰ), Ἀφρικανοῦ – Πουπλίου & Τερεντίου μ., Ἀβίβου μ. τοῦ Αἰγυπτίου, Χριστίνης μ. ἐκ Περσίας, Εὐφρασίας ὁσ., Μαρίου ἐπ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 10η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                        10.3.2023 10 Π +Β’ Χαιρετισμοί, Κοδράτου & τῶν σὺν αὐτῷ Ἀνεκτοῦ – Διονυσίου – Κρήσκου – Κυπριανοῦ & Παύλου τῶν ἐν Κορίνθω μ. (251), Ἀναστασίας πατρικίας ὁσ. (6ος αἰ.), Μαρκιανοῦ μ., Ἀγάθωνος ὁσ.ἐκ Συρίας, Ἰωάννου ὁσ. ἐκ Γεωργίας (10ος αἰ.) Μιχαὴλ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 9η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

                                                       9.3.2023   9 Π + Τῶν ἐν Σεβαστείᾳ 40 μαρτύρων (320) (Ἀγγία – Ἀγλαΐου – Ἀετίου – Ἀθανασίου – Ἀκακίου – Ἀλεξάνδρου – Βιβιανοῦ – Γαΐου – Γοργονίου – Δομετιανοῦ – Δόμνου – Ἐκδικίου – Εὐνοϊκοῦ – Εὐτυχίου … Συνεχίζεται

8η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών Εορτολόγιο   

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

                                                     8.3.2023 8 Τ Θεοφυλάκτου ἐπισκ. Νικομηδείας (840), Ἑρμοῦ Ἀποστόλου, Κυρίλλου ἱερομ. ἐν Ἀφρικῇ, Φηλικίτης – Ἐρενίας – Ρογάτου (2) – Φήλικος – Βεάτου – Οὐρβανοῦ – Σιλβανοῦ & Μαμμίλου μ. ἐν Ἀφρικῇ, Δίωνος μ., Δομετίου ὁσ. (363), Παύλου ὁσ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 7η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών  

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

  7.3.23 7 Τ  Τῶν ἐν Χερσῶνι (Οὐκρανία) Ἐπισκόπων Ἐφραίμ – Βασιλέως – Ἀγαθοδώρου – Ἐλπιδίου – Εὐγενίου – Αἰθερίου Ἱερομαρτύρων & Ἐπισκόπου Καπίτωνος Αἰμιλιανοῦ Ρωμαίου – Ἰακώβου & Μαριανοῦ μαρτύρων ἐν Ρώμῃ (259), Ἀρκαδίου & Νέστορος ὁσ. ἐπισκ. Κύπρου, … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 6η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

                                                     6.3.2023 Μνήμη Εὑρέσεως Τιμίου Σταυροῦ μετὰ τῶν Τιμίων Ἤλων ὑπὸ τῆς Ἁγίας Ἑλένης (326), Τῶν ἐν Ἀμορίῳ Φρυγίας 42 μ. (842) (Θεοδώρου – Κρατεροῦ – Μελισσηνοῦ – Κωνστα- ντίνου – Καλλίστου – Ἀετίου  – Θεοφίλου – Βασσώη – Κυρίλλου … Συνεχίζεται