ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 1821

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα, Ημερολόγιον | 0

9.1.2024 Ἔχοντας ὑγιῆ νεολαία, νέους ποτισμένους μὲ τὰ ἰδανικὰ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος, ποὺ θὰ δίδουν μάχες καὶ δὲν θὰ κλονίζωνται ὅ,τι καὶ ἂν βλέπουν εἰς τὸ περιβάλλον τους ποὺ νὰ τοὺς σκανδαλίζῃ, θὰ ἔχωμε ἐθνική, κοινωνική, οἰκονομικὴ ἀνάπτυξιν. … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΝΕΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

9.1.2024 Εἰς τὸ δημογραφικὸν πρόβλημα εἶναι ἀφιερωμένο τὸ φετινό μας ἐκκλησιαστικὸ ἑορτολόγιο τῆς Ἰνδίκτου 2023 -2024 τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖται ἀπὸ περίπου 420 σελίδες, εἶναι βιβλιοδετημένον, ὄχι καρφιτσωμένον μὲ συρραπτικὲς μηχανές, ὅπως τὰ περισσότερα ποὺ κυκλοφοροῦν καὶ  ἀναφέρονται  οἱ νεώτεροι Ἅγιοι … Συνεχίζεται

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2023 – 2024 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΙΣ

                                                                                    30.11.23   Κάνομε μία τελευταία ὑπενθύμισιν εἰς τοὺς περιπόθητους φίλους καὶ ἀδελφοὺς ὅτι κυκλοφορεῖ σὲ περιωρισμένο ἀριθμό τὸ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ. Εἶναι κρῖμα νὰ τὸ χάσετε!!!   Ἀπὸ τὰ Περιεχόμενά του:   Τὸ τάμα τῶν ἡρώων … Συνεχίζεται

Φωτεινή Γραμμή Κυκλοφόρησε το Εορτολόγιο μας της Ινδίκτου  2023 – 2024 Επείγουσα Ανακοίνωσις

  17.11.2023   Ὁ Ὅμιλος τῶν πνευματικῶν καὶ κοινωφελῶν φορέων μας:   Α) Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Β) Σωματείου «Oἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Γ) Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ Δ) Περιοδικοῦ «Φωτεινὴ Γραμμή»   διὰ … Συνεχίζεται

31η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών Εορτολόγιον

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  31.8.23   31η  Π Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Τῶν ἐκ Πέργης 4 μ.,    Φιλεόρτου μ., Διαδόχου, Τῶν Ἁγ. 7 παρθ. Γάζης μ., Τῶν Ἁγ. 366 μ. ἐκ Νικομηδείας, Aidan Σκωτίας (651), Cuthburge Βρετανίδος, Σύναξις τῆς Παναγίας τῆς Λυκουρισιώτισσας Σκουτερὰ Ἀγρινίου. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 30η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

30.8.23    30η  T Ἀλεξάνδρου (340), Ἰωάννου (1075) & Παύλου τοῦ νέου (748) Πατριαρχῶν Κων/πόλεως, Τῶν ὁσ. Φαντίνου τοῦ θαυμ. ἐκ Καλαβρίας Ἰταλίας (974) & Βρυαίνης μητρὸς αὐτοῦ, Τῶν Ἁγ. 6 μ. Μελιτινῆς, Σαρματᾶ ὁσ. Αἰγυπτίου, Τῶν Ἁγ. 16 Θηβαίων … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 29η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

9.8.23   29η  T Μνήμη ἀποτομῆς κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου (νηστεία ἐκ πάντων), Θεοδώρας ὁσ. ἐκ Θεσ/νίκης (892), Ἀρκαδίου ἐπ. Ἀρσινόης Κύπρου, Sebbi Ἄγγλου (7ος αἰ.), Kατάθεσις ἱερ. λειψ. Ἰωσὴφ Σαμάκου τοῦ ἡγιασμένου,     ΦΩΤΕΙΝΗ  ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 3254321

Εορτολόγιον 28η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

28.8.23 28η  Δ Μωυσέως τοῦ Αἰθίοπος (4ος αἰ.), Διομήδους & Λαυρεντίου μ., Δάμωνος ἱερομ., Ἐζεκίου τοῦ δικαίου βασιλ. (696 π.Χ.), Ἄννης προφητ. θυγατρὸς τοῦ Φανουήλ, Τῶν ἐξ Ἡρακλείας 33 μ., Σουσάννας ὁσ. βασιλ. Γεωργίας (475), Σύναξις τῶν Ἁγίων Πατέρων τῶν Σπηλαίων … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 27η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  27.8.23   27η  Κ +ΙΒ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Φανουρίου Μεγαλομ. τοῦ νεοφανοῦς & θαυμ., Λιβερίου ὁμολογ. πάπα Ρώμης (Λυμπέρη) (365), Ποιμένος ὁσ. ἐν Αἰγύπτῳ (450), Ὁσίου Ὁμολογητοῦ Ἐπ. Κορδούης τῆς Ἱσπανίας ὁσ. (4ος αἰ.), Θεοκλήτου ὁσ.,                Βάπτισις Αἰθίοπος εὐνούχου ὑπὸ τοῦ Ἁγ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 26η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  26.8.23   26η  Σ Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ διὰ ξίφους τελειωθέντων Ἀδριανοῦ & Ναταλίας συζ. (4ος αἰ.) & τῶν σὺν αὐτοῖς 23 μ. (Ἀνατολίου, Ἀνθίμου, Ἀντιόχου, Γεντηλίου, Ἐλευθερίου, Ἑρμογένους,  Εὐηθίου, Εὑρετοῦ, Εὐτυχίου, Θεαγώνου, Θεοδώρου, Θύρσου, Ἰωάννου, Καρτερίου, Κλαυδίου, Κυριάκου, Μαρδονίου, Μαρίνου, … Συνεχίζεται