Εορτολόγιο 8η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 8.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

Εορτολόγιο 8η  Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών                      8.1.2023     8 Κ    + ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Δομνίκης ὁσ. ἐκ Καρθαγένης Ἀφρικῆς (5ος αἰ.), Γεωργίου Χοζεβίτου ἐκ Κύπρου, Κύρου Πατριάρχου Κων/πόλεως, ἀντισταθέντος εἰς τοὺς αἰρετικούς, Καρτερίου ἱερομ. … Συνεχίζεται