ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα | 0

9.1.2024 Ὁ Πρϋπολογισμὸς τῆς χώρας μας θὰ ἔπρεπε νὰ διατίθενται κατὰ ἕνα πολὺ μεγάλο ποσοστὸν διὰ τὸ μακροχρονίως ὀξύτατον δημογραφικὸν πρόβλημα.   Σε 9.716.889 άτομα ανέρχεται ο νόμιμος πληθυσμός της χώρας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την απογραφή … Συνεχίζεται

Τάμα του Έθνους – Ανθρωπιστικές Βοήθειες – Νέον Εορτολόγιον Ινδίκτου – Σκάνδαλα -Δημογραφικόν

9-1-2024   Ὁ Ὅμιλος τῶν κοινωφελῶν καὶ πνευματικῶν φορέων μας, ἀποτελουμένων ἐκ τῶν: Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ τοῦ Περιοδικοῦ «Φωτεινὴ Γραμμή» εὔχεται:   … Συνεχίζεται