ΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΣ ΜΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗ

Posted on

12.8.2011 Παρ’ὅλον ποὺ ἡ δυναμικὴ ἱστοσελίδα μας ἔχει ὡς κύριον καὶ πρωταρχικὸ σκοπὸ νὰ ἐπαινῇ τὸ καλὸ καὶ νὰ στηλιτεύῃ τὸ κακὸ μετὰ διακρίσεως, ὁπονθεδήποτε καὶ ἄν προέρχεται, χωρὶς νὰ λασπολογῶμε – νὰ μὴ γινώμεθα ἐκπωματιστῆρες, ἐφαρμόζοντες τὸ τοῦ Ἱεροῦ Χριστοστόμου: «τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα, ταῦτα καὶ ἐλέγχομε», ἐν τούτοις, ἐγγίζοντες τὸ […]