ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ (+ 28.8.2010) Ι. ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 27.8.2011 ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΥ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Posted on

1. Τὴν 27.8.2011 ἐτελέσθη τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου (Χρυσοσπηλιωτίσσης) ὁδὸς Αἰόλου 60 ὑπὸ τοῦ εὐλαβοῦς καὶ ταπεινοῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, Πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Ἀθανασίου Ἀττάρτ, τοῦ Ἱερομονάχου πατρὸς Σάββα Πετροπούλου καὶ τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Ἀθανασίου Σταμάτη, πνευματικῶν τέκνων τοῦ ἀνεπανάληπτου ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου Γέροντος Αὐγουστίνου. 2. Συμμετεῖχαν […]