Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών Σωματείον Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους Προκήρυξη Αθλοθετήσεων Νάσης Εμμανουήλ «Το Τάμα του Γέρου μας» Τρίτον Βραβεῖον-24.6.22

αναρτήθηκε σε: Βραβεύσεις | 0

Κλείνομε τὸν κύκλο τῶν τριῶν βραβευμένων ἄρθρων τῶν νέων μας γιὰ τὴν 200η Ἐπέτειο τοῦ 2021 ποὺ προκήρυξαν τὸ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ καὶ τὸ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Τὸ τρίτον ἔπαθλον ἀξίας 1.000 Εὐρὼ … Συνεχίζεται