ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΚΥΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

14.2.23   Ὁ Ἱερομάρτυς Βαλεντίνος ἦτο Ἕλλην ἱερεύς καὶ ἐμαρτύρησε τὸ 270 μ.Χ.   Καλλιεργὼν τὸν κῆπον του εἰς τὴν Ρώμην καὶ διερχομένου ἑνὸς ἀνδρογύνου, παρετήρησε ὅτι ἡ γυνὴ ἐλάκτιζε τὸν ἄνδρα της εἰς σημεῖα ὅπου κανένας πονεῖ ἀφαντάστως καὶ … Συνεχίζεται