ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 83 – ΓΕΡΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΨΑΛΑ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ “ΚΥΡΙΕ, ΣΩΣΟΝ ΛΑΟΝ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΟΝ”

Posted on

(διὰ τὴν ἀντιγραφήν : ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ) Στίς κρίσιμες ἡμέρες πού διανύομε καί στήν ἱερότητα τῶν ἡμερῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἐπιβάλλεται μᾶλλον σιωπή καί προσευχή. Ὅμως ἐπειδή προσφάτως στό Διαδίκτυο κυκλοφορήθηκαν κάποιες ἀπόψεις μέ τόν ὄνομά μου, πρός ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας, γιά νά μήν προκύψη ζημία, ἀναφέρω τά ἑξῆς: Οὐδέποτε εἶπα σέ ἀνθρώπους νά ἀποθηκεύουν […]

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥ Ο ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΤΟΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ΄21

Posted on

1.Ἀκολουθοῦμε τὸν ἀετὸν τῆς ἀντικειμενικότητος Ἰωάννη Χρυσόστομο: «Τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα ταῦτα καὶ ἐλέγχομε» ἤ τὸν πιστὸν μιμητὴ αὐτοῦ σύγχρονο Γέροντα πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης, ἰδανικὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου κυρὸν Αὐγουστῖνον Καντιώτη, ὁ ὁποῖος ἐπαναλάμβανε τὰ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου θέτοντας κάποιον περιορισμόν:«ἐλεγκταὶ μὲν ἀλλὰ ὄχι ἐκπωματισταί», διότι ἀπὸ τὶς ἄπειρες ταλαιπωρίες καὶ γελοιοποιήσεις […]

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΑΣ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΜΑΣ ΠΟΛΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Posted on

Γνωρισθήκαμε ἐδῶ καὶ 25 χρόνια. Ἦρθε νὰ μᾶς γνωρίσῃ ἀπὸ κοντά. Εἶχε ἀκούσει, μᾶς εἶπε, γιὰ τὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ποὺ στέλναμε στὴ βομβαρδιζόμενη τότε Γιουγκοσλαβία καὶ μάτωνε ἡ εὐαίσθητη καρδιά του γιὰ τοὺς ἀδελφοὺς Σέρβους. Τόσο πολὺ συγκινήθηκε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, ὥστε ἀμέσως μετὰ τὴν συνταξιοδότησίν του ἄρχισε νὰ ἔρχεται ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ, ἀπὸ τὸ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-«Πομπάρει» κι ἡ βαλβίδα – Πρόπτωση μιτροειδοῦς

Posted on

  Παῦλος Κ. Τούτουζας, Ὁμ. Καθηγητὴς- Διευθυντὴς του Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας Ἡ μιτροειδὴς βαλβίδα βρίσκεται μεταξὺ τοῦ ἀριστεροῦ κόλπου καὶ τῆς ἀριστερῆς κοιλίας. Κατὰ τὴ διαστολὴ τῆς καρδιᾶς ἀνοίγει ἡ μιτροειδὴς βαλβίδα καὶ ὀξυγονωμένο αἷμα ἀπὸ τοὺς πνεύμονες περνάει ἀπὸ τὸν ἀριστερὸ κόλπο καὶ γεμίζει τὴν ἀριστερὴ κοιλία. Ἀντιστρόφως κατὰ τὴ συστολὴ κλείνει ἡ μιτροειδὴς […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 76-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Posted on

  Παῦλος Κ.Τούτουζας Ὁμ. Καθηγητής – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) Ὁ σφυγμὸς εἶναι ἡ γλῶσσα τῆς καρδιᾶς, ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι τῆς Αἰγύπτου. Ὁ Ἀλκμαίων διακρίνει τὶς ἀρτηρίες ἀπὸ τὶς φλέβες, ὁ Ηρόφιλος μᾶς λέει ὅτι οἱ σφυγμοὶ στὶς ἀρτηρίες ἔχουν μέγεθος, συχνότητα, εἶναι τόσοι στὸ λεπτό, ἐμφανίζουν ἀρρυθμίες. Ἔτσι καὶ σήμερα ὅταν βάζεις […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 75-Μουσικὴ καὶ Ὑγεία Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητής, Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας

Posted on

  Πλούσιο τὸ τραπέζι, ἑορτὴ γάρ, τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ τῆς Ἁγίας Ἑλένης. Εὐάριθμοι οἱ προσκεκλημένοι καὶ ὁ ἄρχων τοῦ οἴκου δίνει ἐντολὴ στὸν υἱὸ μὲ δύο λέξεις: Μετὰ μύρων… Πρόκειται γιὰ τὸ δοξαστικὸ – ἑωθινὸ τοῦ δευτέρου ἤχου, ὅπερ ἄδεται εἰς τοὺς Ναοὺς πάντα ἀπὸ τὸν πρωτοψάλτη. Ὅμως ὁ υἱὸς μετὰ τὸ δοξαστικὸ θυμᾶται […]

Πριν ή μετά το φαγητό; Παύλος Τούτουζας, Ομ. Καθ. Καρδιολογίας

Posted on

Πριν ή μετά το φαγητό; Παύλος Τούτουζας, Ομ. Καθ. Καρδιολογίας Πέμπτη, 21 Οκτώβριος 2010 13:23 (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 43, σελ. 58) Τὰ φάρμακα συχνότερον δίδονται εἰς δισκία ἀπὸ τὸ στόμα, μία ἢ περισσότερες φορὲς τὴν ἡμέρα. Οἱ στατίνες, ὅπως Zocor, Pravachol, Lescol, Lipitor, Maxudin, Lepur, Crestor, κ.ἄ. εἶναι ἀπὸ τὰ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

Posted on

  Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητής – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας Μετά τό 1204 μ.Χ. στό Αἰγαῖο παύει ἡ δόξα τῶν ἑλληνικῶν νοσοκομείων. Ξενῶνες, ὡς ἐκεῖνος τῆς Μονῆς Παντοκράτορος καί ἄλλοι θά γίνουν ἀναμνήσεις, ὅταν θά ἔλθει ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητής. Παρακολουθοῦν καί αὐτά τή λεηλασία, τή βαρβαρότητα τῶν κατακτητῶν, τόν ἐκλατινισμό, τό γενιτσαρισμό, τή […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 58-Ἀντιμετώπιση ὑπέρτασης: ὅσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα

Posted on

Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητὴς – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) Εἶσαι διαβητικός, πάσχεις ἀπὸ διαβήτη τύπου 2, δηλαδὴ ἀπέκτησες τὴν πάθηση σὲ κάποια ἡλικία, ὥριμος. Ὁ διαβήτης τύπου 1 εἶναι ὁ παιδικὸς καὶ συνήθως ἔχει ἰδιαίτερη ἀντιμετώπιση. Ἐσύ, πενηντάρης, μὲ τὸ διαβήτη τύπου 2, ἔχεις προβλήματα ἔναντι τῶν ἄλλων ποὺ ἔχουν σάκχαρο φυσιολογικὸ στὸ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73- Ἄνω των 80 μὲ ὑπέρταση

Posted on

Παῦλος Κ. Τούτουζας, Ὄμ. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) Πάντα τα ἔθνη καὶ ὅλες οἱ φυλές, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἔχουν σημαντικὰ προβλήματα πιέσεως μετὰ τὴν ἡλικία τῶν 60. Αὐξάνονται τὰ καρδιαγγειακὰ ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια, ἐπειδὴ ἡ συστολική – μεγάλη πίεση ὑψοῦται σὲ ἐπίπεδα πάνω ἀπὸ τὰ ὅρια ποὺ εἶναι 14 […]