ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-Η ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΙΣ ΦΟΝΕΥΕΙ

  Ἔλεος. Κραυγὴ τῶν καρδιοπαθῶν. Καρδιολόγοι προλάβατε. Αἱ σκόπιμαι μετατροπαὶ τῶν ἐξαεριστήρων τῶν μηχανῶν ἤ καὶ τῶν αὐτοκινήτων προκαλοῦν λίαν ἐκκωφαντικοὺς θορύβους, ὥστε δημιουργοῦν ἐγκεφαλικὰ καὶ καρδιολογικὰ προβλήματα μέχρι θανάτου εἰς τοὺς ἤδη ταλαιπώρους συμπολίτας μας, οἱ ὁποῖοι τρέχουν ἀπελπισμένοι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65 -ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΣ – ΤΟ ΟΝΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

  1.Οὐδεὶς ὑπερασπίζεται τὴν παραπλανητικὴν διαφήμισιν. Οὔτε συμφέρει, οὔτε συμβάλλει. Ἀντιθέτως διαβάλλει. Καὶ οἱ ὑπερασπισταὶ τῆς καλῆς διαφημίσεως λέγουν πὼς περισσότερα ἀπὸ τὰ μισὰ χρήματα διαφημίσεως πᾶν χαμένα, ἁπλῶς δὲν γνωρίζουν ποῖα ἀκριβῶς, οὔτε ποῦ πηγαίνουν!!! 2.Ἐμεῖς ὅμως γνωρίζομεν ὅτι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ZHTOYNTAI ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ!!!

*Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας τὴν 30.10.2015 Μόνον μὲ αὐστηρότατας προϋποθέσεις καὶ ἐλέγχους πρέπει νὰ δοθοῦν χρήματα εἰς τὰς Τράπεζας καὶ μόνον διὰ νὰ διευκολύνωνται ἔντιμοι ἐπιχειρηματίαι καὶ ὄχι «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς… Ἀρκετὰ ἐθησαύρισαν καὶ ἀετονύχηδες τῶν τραπεζῶν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΓΡΟΤΑΙ, ΒΙΟΤΕΧΝΑΙ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΑΙ ΕΝΩΘΕΙΤΕ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΘΕΙΤΕ Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Ἐσεῖς τὶ λέτε, διὰ νὰ ἀναρτήσωμεν τὰς ἀπόψεις σας ; Τὰ Ἀγροτικὰ Ἑλληνικὰ Προϊόντα εἶναι δυστυχῶς ἀκριβότερα εἰς τὰ ὑπερκαταστήματα!!! Ὅμως μαθαίνομεν ἐδῶ δανειοδοτοῦν τοὺς ἀγρότας μὲ 8% καὶ εἰς τὴν Εὐρώπην μὲ 1%. Αὐτὸς ὁ ἀθέμιτος ἀνταγωνισμὸς εἶναι ἡ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ * (ΕΚΛΟΓΩΝ –ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ) ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΠΟΔΗΓΕΣΙΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΔΡΩΝΤΩΝ!!!

* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας 23.10.15 1. Αἱ δημοσκοπήσεις καθοδηγοῦν τοὺς ψηφοφόρους πρὸς τὰ κόμματα, τὰ ὁποῖα κρύπτονται πίσω ἀπὸ «μεγαλοκαναλάρχας», μεγαλοεκδότας ἢ τὴν πολιτικὴν κατεύθυνσιν τῶν Πανεπιστημίων καὶ Ἰνστιτούτων, τὰ ὁποῖα τὰς μεθοδεύουν ἄκρως ἀποπροσανατολιστικῶς, διὰ νὰ δημιουργήσουν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-«ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΜΥΡΙΑ (10.000) ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ» ! ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ – ΜΑΣΤΙΞ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (οὐσιαστικῶς οὐδεμία μακροχρόνιος ὀρθὴ μέριμνα) ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΥΤΗΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΣ (Χαρ. Μπούσια)

(Ἄρθρον ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μας τῆς 6.8.2015) «Δὲν ἀλλάζει ὁ ἐκλογικὸς Νόμος» ἐδήλωσεν ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργὸς κ. Βούτσης. Θὰ ἄλλαζε μόνο εἰς τὸ τέλος τῆς τετραετίας καὶ μόνον μὲ συνταγματικὴν ἀναθεώρησιν !!! Ἄρα αὐτὴ ἡ δήλωσις μᾶς ἀφήνει νὰ συμπεράνωμεν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ ΔΕΝ ΗΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΙΩΠΩΜΕΝ

Ἀναμφιβόλως αἱ ἡμέραι ποὺ διέρχεται ἡ Πατρίς μας εἶναι αἱ χειρότεραι. Ἄν τὴν τελευταίαν πενταετίαν ἐβαίνομεν συνεχῶς τὴν κατιοῦσαν, σήμερον ἐφθάσαμεν σχεδὸν εἰς τὸν πυθμένα… Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ τοὺς ἰθύνοντας νὰ δοῦν μὲ διαύγειαν τὴν κατάστασιν καὶ νὰ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΧΑΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

  1.Ὑπεύθυνοι; Ναί. Ὑπάρχουν ὑπεύθυνοι. Ποῖοι ὡμίλουν διὰ τὴν δῆθεν Ἀραβικὴν Ἄνοιξιν καὶ τὴν καταστολὴν τῶν Ταλιμπάν, Ἀλκάϊντα καὶ τὸν δῆθεν δημοκρατισμὸν τῆς Συρίας καὶ ποῖοι ἐχρημοτοδότουν τοὺς ἐπιτηδείους, οἱ ὁποῖοι ἔφεραν τὸ Ἀραβικὸν χάος μὲ τόσα ἀθῶα θύματα ; … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

  ΑΡΟΑΝΙΑ 23.5.2015 Μὲ μεγαλοπρέπειαν ἐτελέσθη καὶ ἐφέτος ἡ ἑορτή. Ἡ χορωδία «Καλαβρυτινοὶ Ὑμνωδοί Ὁ Κοσμᾶς ὁ Μελωδός» ὑπὸ τὸν Πρωτοψάλτην κ. Βασ. Καλογερόπουλον καὶ ὁ ἐκ Πειραιῶς δικηγόρος/συγγραφεὺς κ. Χαρ. Ἄνδραλην εὔφρανον τὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα. Εἰς τοὺς ἑκατοντάδας προσκυνητὰς … Συνεχίζεται