Εικονικά Σύμφωνα Συμβίωσης Συνοριοφυλάκων Δικαίως Κατακρίνονται από τον Πρόεδρο τους κ. Παναγιώτη Χαρέλα

αναρτήθηκε σε: ΕΠΙΚΑΙΡΑ, Σχόλια - Προτάσεις | 0

  22.2.2023                                                         Η ΕΙΔΗΣΙΣ ΛΕΕΙ : Ἕξι ὑποψήφιοι συνοριοφύλακες, ἀπὸ τοὺς 250 συνολικά, ἦταν παντρεμένοι πρὶν περάσουν στὴ Σχολὴ τοῦ Διδυμοτείχου. Τοὐλάχιστον 40 «παντρεύτηκαν» μὲ σύμφωνο συμβίωσης, ἀφοῦ βγῆκαν ἀπὸ τὴ σχολή, προκειμένου νὰ πάρουν 5-7 μόρια, ὥστε νὰ … Συνεχίζεται

Σεβασμιώτατος πρ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας  κ.κ.Αμβρόσιος ,,Κραυγές Αγωνίας,, δια τον Αείμνηστον πρ. Πατριάρχη Ιεροσολύμων κυρόν ΕΙΡΗΝΑΙΟΝ και Λοιποί Προβληματισμοί του

  21.2.2023 Ὁ Σεβασμιώτατός μας πρώην Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιος εἶναι μία φωτεινὴ μορφὴ καὶ θὰ παραμείνει εἰς τὴν ἱστορία. Πολὺ συχνὰ ἀπομονώνεται καὶ σήμερον ἀκόμη καὶ γράφει τὰ ἀνεπανάληπτα ἄρθρα του «Κραυγὲς Ἀγωνίας», ὅπως παραδείγματος χάριν τὸ ΔΕΛΤΙΟΝ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΑΚΡΑΙΑ» ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ * Πόσο ἁπλὴ ἡ ἀντιμετώπισις, ἂν ὑπῆρχε ὀλίγον φιλότιμον! * Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἰστοσελίδα μας τὴν 27.11.2015 1. Καὶ περὶ τοῦ μεγίστου μακροχρονίου προβλήματος τοῦ Περιβάλλοντος ἔχομεν γράψει τόσον εἰς τὸ Περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τεύχη : … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ Ἠμποροῦν νὰ ἀνυψώσουν τὴν ποιότητα ζωῆς (ὑλικὴν καὶ πνευματικήν) τῶν πολιτῶν

Ἀπὸ τὰ ἀσήμαντα ἠμπορεῖ νὰ ἔχωμεν τεράστια ὀφέλη ἢ «νίλα καὶ συμφορά» ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΥΡΙΑ ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ (Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου) Ἐκ λεπτομερειῶν κρίνονται τὰ πάντα ΟΝΟΜΑΣΙΑΙ ΟΔΩΝ 1. Δυστυχῶς εἰς τὴν Ἑλλάδα μας δὲν ὑπάρχει ἡ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-Η ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΙΣ ΦΟΝΕΥΕΙ

  Ἔλεος. Κραυγὴ τῶν καρδιοπαθῶν. Καρδιολόγοι προλάβατε. Αἱ σκόπιμαι μετατροπαὶ τῶν ἐξαεριστήρων τῶν μηχανῶν ἤ καὶ τῶν αὐτοκινήτων προκαλοῦν λίαν ἐκκωφαντικοὺς θορύβους, ὥστε δημιουργοῦν ἐγκεφαλικὰ καὶ καρδιολογικὰ προβλήματα μέχρι θανάτου εἰς τοὺς ἤδη ταλαιπώρους συμπολίτας μας, οἱ ὁποῖοι τρέχουν ἀπελπισμένοι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65 -ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΣ – ΤΟ ΟΝΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

  1.Οὐδεὶς ὑπερασπίζεται τὴν παραπλανητικὴν διαφήμισιν. Οὔτε συμφέρει, οὔτε συμβάλλει. Ἀντιθέτως διαβάλλει. Καὶ οἱ ὑπερασπισταὶ τῆς καλῆς διαφημίσεως λέγουν πὼς περισσότερα ἀπὸ τὰ μισὰ χρήματα διαφημίσεως πᾶν χαμένα, ἁπλῶς δὲν γνωρίζουν ποῖα ἀκριβῶς, οὔτε ποῦ πηγαίνουν!!! 2.Ἐμεῖς ὅμως γνωρίζομεν ὅτι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ZHTOYNTAI ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ!!!

*Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας τὴν 30.10.2015 Μόνον μὲ αὐστηρότατας προϋποθέσεις καὶ ἐλέγχους πρέπει νὰ δοθοῦν χρήματα εἰς τὰς Τράπεζας καὶ μόνον διὰ νὰ διευκολύνωνται ἔντιμοι ἐπιχειρηματίαι καὶ ὄχι «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς… Ἀρκετὰ ἐθησαύρισαν καὶ ἀετονύχηδες τῶν τραπεζῶν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΓΡΟΤΑΙ, ΒΙΟΤΕΧΝΑΙ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΑΙ ΕΝΩΘΕΙΤΕ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΘΕΙΤΕ Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Ἐσεῖς τὶ λέτε, διὰ νὰ ἀναρτήσωμεν τὰς ἀπόψεις σας ; Τὰ Ἀγροτικὰ Ἑλληνικὰ Προϊόντα εἶναι δυστυχῶς ἀκριβότερα εἰς τὰ ὑπερκαταστήματα!!! Ὅμως μαθαίνομεν ἐδῶ δανειοδοτοῦν τοὺς ἀγρότας μὲ 8% καὶ εἰς τὴν Εὐρώπην μὲ 1%. Αὐτὸς ὁ ἀθέμιτος ἀνταγωνισμὸς εἶναι ἡ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ * (ΕΚΛΟΓΩΝ –ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ) ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΠΟΔΗΓΕΣΙΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΔΡΩΝΤΩΝ!!!

* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας 23.10.15 1. Αἱ δημοσκοπήσεις καθοδηγοῦν τοὺς ψηφοφόρους πρὸς τὰ κόμματα, τὰ ὁποῖα κρύπτονται πίσω ἀπὸ «μεγαλοκαναλάρχας», μεγαλοεκδότας ἢ τὴν πολιτικὴν κατεύθυνσιν τῶν Πανεπιστημίων καὶ Ἰνστιτούτων, τὰ ὁποῖα τὰς μεθοδεύουν ἄκρως ἀποπροσανατολιστικῶς, διὰ νὰ δημιουργήσουν … Συνεχίζεται