ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 81-ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΙΖΟΝΑ

Posted on

τὴν αὐγὴν τῆς Κυριακῆς 8.12.2019 Σύντομον Βιογραφικόν Ἐγεννήθη τὸ 1928 εἰς τὸν Βόλον καὶ ἀπὸ τὴν ἠλικίαν τῶν 19 ἐτῶν ἔγινε μοναχὸς εἰς τὸ Ἅγ. Ὄρος. Ὑπῆρξε ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Φιλοθέου εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος. Διοργάνωσε ἐπίσης πολλὲς ἄλλες Μονὲς εἰς τὸ Ἅγ. Ὄρος καὶ εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα. Τὸ 1979 μετέβει εἰς […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 81-17η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ

Posted on

15.11.2019 Ὅπως καὶ ἄλλοτε εἴχαμε γράψει εἰς τὸ περιοδικόν μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ», εἰς τὰ ἄρθρα μας εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, εἰς τὸ παλαιόν μας Facebook «Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους», τὸ ὁποῖον, ὡς πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, τὶς ὁποῖες οὐσιαστικῶς ὑπηρετοῦν, οἱ ἰθύνοντες μᾶς τό «γκρέμισαν», καὶ συνεχίσαμε εἰς τὸ νέο: […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 81-ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ EHRENGARD SCHRAMM VON THANDEN

Posted on

Ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπερχομένης ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἀλλὰ καὶ τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῶν Καλαβρύτων τῆς 13.12.1943, κάνομε μνείαν εἰς τὴν μεγίστην Φιλέλληνα Γερμανίδα ἀείμνηστον Ehrengard Schramm (5.10.1900 Greifenberg εἰς ΡΟΜΕRANΙA / σήμερον Gryfice Πολωνίας – 30.6.1985 Göttingen Γερμανίας). Ὑπῆρξε βουλευτὴς τοῦ Σοσιαλοδημοκρατικοῦ Κόμματος τῆς Κάτω Σαξονίας. Πατέρας της ἦτο ὁ εὐγενής, μεγάλος γαιοκτήμων Adolf von Thadden […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 80 -ΑΠΗΛΘΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ τὴν 28ην Αὐγούστου Ο ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ (+2010) ΚΑΙ Ο Ο ΑΚΡΑΙΦΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (+2014)

Posted on

Ὁ χῶρος καὶ ὁ χρόνος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναπτύξωμε λεπτομερέστερα καὶ ἰδιαιτέρως τὶς διάφορες πτυχὲς τῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἀκαμάτου θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου, διότι θὰ ἔπρεπε νὰ συγγραφοῦν τόμοι ὁλόκληροι, ἀλλὰ ἐμεῖς ὄχι μόνον δὲν διαθέτομε αὐτὸν τὸν χρόνον ἀλλὰ καὶ οὔτε τὶς ἱκανότητες, τὸ δὲ ἀναγνωστικὸν κοινὸν δὲν διαθέτει τὴν δέουσαν ἐπιμονὴν και ὑπομονὴν […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ

Posted on

Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Παιδαγωγικῆς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. τ. Πρόεδρος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός» + Σεπτέμβριος 2018 Μὲ λύπην μας ἐνημερώθημεν, καθυστερημένως, διὰ τὴν ἀπώλειαν τοῦ σεβαστοῦ καὶ ἀγαπητοῦ μας, ἐπιστηθίου φίλου, ἀδελφοῦ Ἰωάννου Μαρκαντώνη, ἀειμνήστου Προέδρου τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός»!!!… Ὑπῆρξεν σπουδαῖος ἐπιστήμων καὶ ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ συνέβαλε τὰ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ Μητροπολίτης Γλυφάδας κυρὸς ΠΑΥΛΟΣ

Posted on

22.2.2019 * 1.Τὰ μέλη, οἱ φίλοι, οἱ συνεργάται καὶ οἱ θαυμασταὶ τῶν σκοπῶν, τῶν προοπτικῶν καὶ τῶν δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας, Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, «Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ παραλείψωμε νὰ ἐκφράσωμε τὴν μεγίστην μας θλίψιν διὰ τὴν κοίμησιν τοῦ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 77-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (1851-1911)

Posted on

  Ὅλοι γνωρίζομε τὸν σπουδαῖον Ἕλληνα λογοτέχνην, μὲ τὴν χαρακτηριστικὴν γλῶσσαν, γνωστὸν καὶ ὡς ὁ «Ἅγιος τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων»!!!… Κατωτέρω συγκεντρώνομε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ ἔργα του, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἀπαύγασμα σοφίας καὶ διδαγμάτων. Ἡ ἀργία ἐγέννησε τὴν πενίαν. Ἡ πενία ἔτεκεν τὴν πείναν. Ἡ πείνα παρήγαγε τὴν ὄρεξιν. Ἡ ὄρεξις ἐγέννησε τὴν αὐθαιρεσίαν. Ἡ αὐθαιρεσία […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 77-Ἡ δράσις τοῦ ἀειμνήστου πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης Κυροῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη κατὰ τὴν Κατοχήν (1942-1946) εἰς τὴν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

Posted on

Ἐπιστολὴ ἀπὸ τὸ βιβλίον “ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” μὲ τὴν δρᾶσιν τοῦ ἱεροκήρυκος π. Αὐγουστίνου Καντιώτου τὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς (1942-1946) εἰς τὴν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Εἰς τὴν ἐπιστολὴν ποὺ ἀκολουθεῖ ὁ ταγματάρχης τῆς Χωροφυλακῆς Φλωρίνης Κων. Κανᾶς ἐνημερώνει διὰ ἕνα συγκλονιστικὸν γεγονὸς ποὺ συνέβη εἰς τὴν Φλώριναν: Ὁ διχασμένος λαός, μέσα εἰς δύο μῆνας ἡνώθη ὡς «μία […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-Ο ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ ΑΔΑΜΑΣ * ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ,

Posted on

  ἑρμηνεύων ἐμπράκτως καὶ ὀρθῶς τὸ νόημα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΙΝ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 16.1.2018 «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. ι, 32). Ἀπόδοσις : «Ὅποιος ἐντραπεῖ νὰ μὲ ὁμολογήσῃ ἐνώπιον τῶν συνανθρώπων […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-Η «ΣΠΙΘΑ» ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΚΑΙ Η «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

Posted on

1.Συγχαρητήρια, λοιπόν, εἰς τοὺς διοργανωτάς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τά «παιδιά» τῆς «Σπίθας» τοῦ Μίκη Θεοδωράκη. 2.Ὅμως παραγκωνίζονται καὶ δὲν ὑποστηρίζονται τὰ παιδιὰ τῆς «Χριστιανικῆς Σπίθας» τοῦ εἰς πάντα διαπρέψαντος ἰδανικοῦ καὶ ἀνεπαναλήπτου ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, θρυλικοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτη, ὁ ὁποῖος δὲν ὑπῆρξε ποτὲ Ο.Φ.Α.Ε. («ὅπου φυσάει ἄνεμος εὐνοϊκός») καὶ δὲν ἠκολούθει τὰ […]