Ο Βίος του πρώην Φλωρίνης Γέροντος κυρού Αυγουστίνου Καντιώτη Ταινία : «Φωνή Βοώντος»

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά, Προσωπικότητες | 0

                                                                                                                                15.2.23 Συνιστῶμεν ἐνθέρμως εἰς τοὺς φίλους νὰ παρακολουθήσουν ὁλόκληρη τὴν ταινία καὶ νὰ τὴν διαδώσουν παντοῦ, διότι ὁ μέγιστος αὐτὸς Μακεδονομάχος, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος εἶναι σημεῖον τῶν καιρῶν!!!!   Περισσότερα εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 81-ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΙΖΟΝΑ

τὴν αὐγὴν τῆς Κυριακῆς 8.12.2019 Σύντομον Βιογραφικόν Ἐγεννήθη τὸ 1928 εἰς τὸν Βόλον καὶ ἀπὸ τὴν ἠλικίαν τῶν 19 ἐτῶν ἔγινε μοναχὸς εἰς τὸ Ἅγ. Ὄρος. Ὑπῆρξε ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Φιλοθέου εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος. Διοργάνωσε ἐπίσης πολλὲς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 81-17η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ

15.11.2019 Ὅπως καὶ ἄλλοτε εἴχαμε γράψει εἰς τὸ περιοδικόν μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ», εἰς τὰ ἄρθρα μας εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, εἰς τὸ παλαιόν μας Facebook «Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους», τὸ ὁποῖον, ὡς πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 81-ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ EHRENGARD SCHRAMM VON THANDEN

αναρτήθηκε σε: Νεκρολογία, Προσωπικότητες | 0

Ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπερχομένης ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἀλλὰ καὶ τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῶν Καλαβρύτων τῆς 13.12.1943, κάνομε μνείαν εἰς τὴν μεγίστην Φιλέλληνα Γερμανίδα ἀείμνηστον Ehrengard Schramm (5.10.1900 Greifenberg εἰς ΡΟΜΕRANΙA / σήμερον Gryfice Πολωνίας – 30.6.1985 Göttingen Γερμανίας). Ὑπῆρξε βουλευτὴς τοῦ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 80 -ΑΠΗΛΘΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ τὴν 28ην Αὐγούστου Ο ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ (+2010) ΚΑΙ Ο Ο ΑΚΡΑΙΦΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (+2014)

Ὁ χῶρος καὶ ὁ χρόνος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναπτύξωμε λεπτομερέστερα καὶ ἰδιαιτέρως τὶς διάφορες πτυχὲς τῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἀκαμάτου θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου, διότι θὰ ἔπρεπε νὰ συγγραφοῦν τόμοι ὁλόκληροι, ἀλλὰ ἐμεῖς ὄχι μόνον δὲν διαθέτομε αὐτὸν τὸν χρόνον ἀλλὰ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ

Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Παιδαγωγικῆς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. τ. Πρόεδρος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός» + Σεπτέμβριος 2018 Μὲ λύπην μας ἐνημερώθημεν, καθυστερημένως, διὰ τὴν ἀπώλειαν τοῦ σεβαστοῦ καὶ ἀγαπητοῦ μας, ἐπιστηθίου φίλου, ἀδελφοῦ Ἰωάννου Μαρκαντώνη, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ Μητροπολίτης Γλυφάδας κυρὸς ΠΑΥΛΟΣ

22.2.2019 * 1.Τὰ μέλη, οἱ φίλοι, οἱ συνεργάται καὶ οἱ θαυμασταὶ τῶν σκοπῶν, τῶν προοπτικῶν καὶ τῶν δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας, Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, «Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 77-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (1851-1911)

  Ὅλοι γνωρίζομε τὸν σπουδαῖον Ἕλληνα λογοτέχνην, μὲ τὴν χαρακτηριστικὴν γλῶσσαν, γνωστὸν καὶ ὡς ὁ «Ἅγιος τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων»!!!… Κατωτέρω συγκεντρώνομε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ ἔργα του, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἀπαύγασμα σοφίας καὶ διδαγμάτων. Ἡ ἀργία ἐγέννησε τὴν πενίαν. Ἡ πενία … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 77-Ἡ δράσις τοῦ ἀειμνήστου πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης Κυροῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη κατὰ τὴν Κατοχήν (1942-1946) εἰς τὴν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

Ἐπιστολὴ ἀπὸ τὸ βιβλίον “ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” μὲ τὴν δρᾶσιν τοῦ ἱεροκήρυκος π. Αὐγουστίνου Καντιώτου τὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς (1942-1946) εἰς τὴν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Εἰς τὴν ἐπιστολὴν ποὺ ἀκολουθεῖ ὁ ταγματάρχης τῆς Χωροφυλακῆς Φλωρίνης Κων. Κανᾶς ἐνημερώνει διὰ ἕνα συγκλονιστικὸν γεγονὸς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-Ο ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ ΑΔΑΜΑΣ * ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ,

  ἑρμηνεύων ἐμπράκτως καὶ ὀρθῶς τὸ νόημα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΙΝ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 16.1.2018 «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ … Συνεχίζεται