ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 81-ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΧΑΙΡΕΤΕ ΜΕΤΑ ΧΑΙΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΕΤΕ ΜΕΤΑ ΚΛΑΙΟΝΤΩΝ

5.11.2019 1. Εἰς τὰ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΝ) τὴν δεκαετίαν 1990 – 2000 οἱ αἴσχιστοι καὶ σατανικοὶ πόλεμοι τοῦ ΝΑΤΟ κατώρθωσαν νὰ ἐξουθενώσουν τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως νὰ σκηνοθετοῦν δῆθεν ἀπανθρώπους συμπεριφορὲς τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ἀμέσως ἤ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 72- ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 23.10.2017 ΩΡΑ 17.00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

22.10.17 Ἡ εἰρηνικὴ συγκέντρωσις καὶ πορεία εἶχαν τεραστίαν ἐπιτυχίαν. Εἴμεθα εὐτυχεῖς διότι ἐβοηθήσαμε καὶ ἐμεῖς μὲ τὴν κατωτέρω ἀνακοίνωσιν . 1.Πιστεύοντας πάντοτε ὅτι τὰ κάστρα πέφτουν, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μόνον ἄν συνδυασθοῦν πυρὰ ἀπὸ θαλάσσης, ἀέρος καὶ ξηρᾶς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 71- ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ!

  Ἑλληνικὴ Πολιτεία. Ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος Πρὸς τὸ Πανελλήνιον, Πρὸς τοὺς κατὰ τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος καὶ τὴν Πελοπόννησον Ἐκτάκτους Ἐπιτρόπους καὶ τοὺς Ἀρχηγοὺς τῶν κατὰ ξηρὰν καὶ θάλασσαν Δυνάμεων. Γνωρίζει ἡ Κυβέρνησις, ὅτι Πολῖται τινές ἐπιμένουν πιστεύοντες καὶ τοὺς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΣΑΤΑΝΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ * Quo Vadis ; ΠΡΟΣ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΜΠΗΙΑ ; ; ;

Δὲν ἀρκοῦν αἱ διαμαρτυρίαι. Πταίομεν καὶ ἡμεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐψηφίσαμεν (ὅσοι ἐψηφίσαμεν ἀθέους/ἀμοραλιστάς).Ὅμως τώρα ἔχομεν δύο ἐπιλογάς: α) Δημοψήφισμα ἐπὶ ἴσοις ὅροις διὰ τὴν κατάργησιν τοῦ συμφώνου συμβιώσεως. β) Ἀγῶνα διὰ κοινοβουλευτικὴν πλειοψηφίαν ἢ συμμαχίαν πολιτικῶν κινημάτων/κομμάτων πρὸς κατάργησιν τοῦ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-7/20-1-2016 ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΣΥΓΧΑΙΡΟΜΕΝ ΕΥΓΝΩΜΟΝOYNTΕΣ, ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΟΜΕΝ 3.2.2016 Ὅλοι οἱ ὑγιῶς ἐθνικῶς καὶ Ὀρθοδόξως φρονοῦντες καὶ βιώνοντες Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες πρέπει νὰ εἴμεθα πολὺ εὐγνώμονες πρὸς τοὺς ἁγίους, ταπεινούς, εὐλαβεῖς καὶ μεγάλους ἀγωνιστὰς ἰδεολόγους Ἁγιορείτας Πατέρας τῶν Κελίων, Ἀσκητηρίων καὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΡΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57- Ο ΙΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ – ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

Τὸ ἐν λόγῳ θέμα εἶναι μακροχρόνιον, ἀνεξάντλητον καὶ ἀπαιτοῦνται ὄχι μόνον τεράστιοι τόμοι καὶ ὁλόκληρα ἔτη, ἀλλὰ προπαντὸς πλήρης ἀφοσίωσις πολλῶν εἰδημόνων, διὰ νὰ ἀσχοληθοῦν ἐντατικῶς καὶ ἀποκλειστικῶς καὶ νὰ περιγράψουν ἐκτενῶς τὸ τεράστιον αὐτὸ πρόβλημα τῆς ἱστορίας καὶ τῆς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 54-“Η ΕΛΛΑΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ” ΕΛΛΑΣ ΧΩΡΑ ΑΓΙΩΝ ! ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΗΣ

Ἀπὸ τὸ Δελτίον Τύπου τῶν διοργανωτῶν Μὲ αὐτὸν τὸν τίτλον ἐπραγματοποιήθη τὴν 17 Φεβρουαρίου 2013 ἑορταστικὴ ἐκδήλωσις εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης Αἰόλου 60 Ἀθήνα. Μία ἐκδήλωσις, ἡ ὁποία θὰ μείνῃ εἰς τὴν ἱστορίαν διὰ τὸ πρωτοποριακόν περιεχόμενόν … Συνεχίζεται

ΦΩΡΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 45 – ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΦΑΚΕΛΛΩΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Οἱ «φαρισαῖοι καὶ οἱ ὑποκριταὶ» κυβερνῶντες κατήργησαν τὸ ἀτομικὸν φακέλωμα (ὅπου ἐγένοντο καὶ πολλαὶ ἀδικίαι ἀπὸ ὑπερβολικὸν ζῆλον καὶ «καρφώματα» διαφόρων «καλοθελητῶν», οἱ ὁποῖοι , ἄλλους μέν, λίαν ἐπικινδύνους διὰ τὸ κοινωνικὸν σύνολον, μὲ ψευδεῖς ὡραιοποίησεις, τοὺς «ἔβγαζαν … Συνεχίζεται