ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 81-ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΧΑΙΡΕΤΕ ΜΕΤΑ ΧΑΙΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΕΤΕ ΜΕΤΑ ΚΛΑΙΟΝΤΩΝ

Posted on

5.11.2019 1. Εἰς τὰ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΝ) τὴν δεκαετίαν 1990 – 2000 οἱ αἴσχιστοι καὶ σατανικοὶ πόλεμοι τοῦ ΝΑΤΟ κατώρθωσαν νὰ ἐξουθενώσουν τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως νὰ σκηνοθετοῦν δῆθεν ἀπανθρώπους συμπεριφορὲς τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως νὰ ἐνισχύουν τοὺς φανατικοὺς Κροάτες καὶ μωαμεθανοὺς εἰς τὴν Βοσνίαν – Ἑρζεγοβίνην – Κράϊναν. […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 72- ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 23.10.2017 ΩΡΑ 17.00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Posted on

22.10.17 Ἡ εἰρηνικὴ συγκέντρωσις καὶ πορεία εἶχαν τεραστίαν ἐπιτυχίαν. Εἴμεθα εὐτυχεῖς διότι ἐβοηθήσαμε καὶ ἐμεῖς μὲ τὴν κατωτέρω ἀνακοίνωσιν . 1.Πιστεύοντας πάντοτε ὅτι τὰ κάστρα πέφτουν, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μόνον ἄν συνδυασθοῦν πυρὰ ἀπὸ θαλάσσης, ἀέρος καὶ ξηρᾶς καὶ ἄν συσπειρωθοῦν ὅλες οἱ ὑγιεῖς δυνάμεις ποὺ πιστεύουν στοὺς ἀνεκτίμητους πυλῶνες τῆς φυλῆς μας, […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 71- ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ!

Posted on

  Ἑλληνικὴ Πολιτεία. Ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος Πρὸς τὸ Πανελλήνιον, Πρὸς τοὺς κατὰ τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος καὶ τὴν Πελοπόννησον Ἐκτάκτους Ἐπιτρόπους καὶ τοὺς Ἀρχηγοὺς τῶν κατὰ ξηρὰν καὶ θάλασσαν Δυνάμεων. Γνωρίζει ἡ Κυβέρνησις, ὅτι Πολῖται τινές ἐπιμένουν πιστεύοντες καὶ τοὺς ἄλλους πείθοντες, ὅτι αἱ μυστικαὶ Ἑταιρεῖαι χορηγοῦσι μέσα σωτήρια εἰς τὴν Πατρίδα, ἤ τουλάχιστον Αἰγίδα […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΣΑΤΑΝΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ * Quo Vadis ; ΠΡΟΣ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΜΠΗΙΑ ; ; ;

Posted on

Δὲν ἀρκοῦν αἱ διαμαρτυρίαι. Πταίομεν καὶ ἡμεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐψηφίσαμεν (ὅσοι ἐψηφίσαμεν ἀθέους/ἀμοραλιστάς).Ὅμως τώρα ἔχομεν δύο ἐπιλογάς: α) Δημοψήφισμα ἐπὶ ἴσοις ὅροις διὰ τὴν κατάργησιν τοῦ συμφώνου συμβιώσεως. β) Ἀγῶνα διὰ κοινοβουλευτικὴν πλειοψηφίαν ἢ συμμαχίαν πολιτικῶν κινημάτων/κομμάτων πρὸς κατάργησιν τοῦ συμφώνου συμβιώσεως ὁμοφύλων ζευγαριῶν… 14.12.2015 1. Ἔχομεν τονίσει κατὰ κόρον ὅτι οἱ ἰθύνοντες πασχίζουν νὰ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-7/20-1-2016 ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Posted on

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΣΥΓΧΑΙΡΟΜΕΝ ΕΥΓΝΩΜΟΝOYNTΕΣ, ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΟΜΕΝ 3.2.2016 Ὅλοι οἱ ὑγιῶς ἐθνικῶς καὶ Ὀρθοδόξως φρονοῦντες καὶ βιώνοντες Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες πρέπει νὰ εἴμεθα πολὺ εὐγνώμονες πρὸς τοὺς ἁγίους, ταπεινούς, εὐλαβεῖς καὶ μεγάλους ἀγωνιστὰς ἰδεολόγους Ἁγιορείτας Πατέρας τῶν Κελίων, Ἀσκητηρίων καὶ Ἱ.Μονῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ θάρρος καὶ παρρησίαν βροντοφωνοῦν πρὸς κάθε ἰθύνοντα ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ […]

ΦΩΤΡΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57- Ο ΙΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ – ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

Posted on

Τὸ ἐν λόγῳ θέμα εἶναι μακροχρόνιον, ἀνεξάντλητον καὶ ἀπαιτοῦνται ὄχι μόνον τεράστιοι τόμοι καὶ ὁλόκληρα ἔτη, ἀλλὰ προπαντὸς πλήρης ἀφοσίωσις πολλῶν εἰδημόνων, διὰ νὰ ἀσχοληθοῦν ἐντατικῶς καὶ ἀποκλειστικῶς καὶ νὰ περιγράψουν ἐκτενῶς τὸ τεράστιον αὐτὸ πρόβλημα τῆς ἱστορίας καὶ τῆς κοινωνίας . . . Ἐμεῖς, στερούμενοι δυστυχῶς ὅλων αὐτῶν τῶν προϋποθέσεων, θὰ προσπαθήσωμεν μὲ τὰς […]