ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61-ΔΗΜΗΤΡΙΑ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Γ. ΛΑΖΑΡΟΥ, Ρωμανιστής – Βαλκανολόγος Δρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Chargé de cours á la Sorbonne (Paris) Τὸ ἔτος 2011 ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι Ἕλληνες παραγνωρίζοντας τὸν ἱστορικὸ καὶ θρησκευτικὸ συμβολισμὸ τῶν τελετῶν στὴ Θεσσαλονίκη παρεμπόδισαν τήν ὁλοκλήρωση τῶν καθιερωμένων ἐκδηλώσεων, τῶν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61- ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ἐγκαινιάζομε σήμερα τὴν νέαν στήλην μας «Ἀποκαλύψεις», ἐρευνῶντες ἕνα σπουδαῖον θέμα, τὸ γλωσσικόν. Πώς απέτρεψαν, ο Κ.Τσάτσος και ο Ε. Παπανούτσος, την καθιέρωση του λατινικού αλφάβητου και της φωνητικής γραφής από τον Κ. Καραμανλή, Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014 Σε ένα … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝ. ΚΟΥΝΑΔΗ OM. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΜΠ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ) Ἐν πρώτοις θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τὴν ἐρίτιμο κα Καρκαζὴ Γ. Γραμματέα τοῦ Σωματείου «Ὅμιλος Ἀρχαιοφίλων ἡ Ἀθήνη» γιὰ τοὺς ἐπαινετικοὺς λόγους της ποὺ ἀπήθυνε γιὰ τὴν ταπεινότητά μου, καθὼς καὶ τὴν Πρόεδρο καὶ τὸ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-ΜΕΤΑΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΑ ΔΕΙΝΟΠΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ὁμιλητὴς Ἀχ. Γ. Λαζάρου Δρ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Chargé de cours à la Sorbonne (Paris IV) τ. Γενικὸς Ἐπιθεωρητὴς Μ.Ε. Καταφθάνοντας εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ γαλλικὸ ἐκστρατευτικὸ σῶμα τῶν 14.000 ἀνδρῶν ὑπὸ τὸν στρατηγὸ Μαιζὼν ἐντεταλμένο εἰς τὸν ἐξαναγκασμὸ τοῦ Ἰμπραὴμ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΡΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57- Ο ΙΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ – ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

Τὸ ἐν λόγῳ θέμα εἶναι μακροχρόνιον, ἀνεξάντλητον καὶ ἀπαιτοῦνται ὄχι μόνον τεράστιοι τόμοι καὶ ὁλόκληρα ἔτη, ἀλλὰ προπαντὸς πλήρης ἀφοσίωσις πολλῶν εἰδημόνων, διὰ νὰ ἀσχοληθοῦν ἐντατικῶς καὶ ἀποκλειστικῶς καὶ νὰ περιγράψουν ἐκτενῶς τὸ τεράστιον αὐτὸ πρόβλημα τῆς ἱστορίας καὶ τῆς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 56–ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

«Ναυτιλίας ἔρεισμα, κλειναὶ Οἰνοῦσσαι, δαιμόνιαι νῆσοι» Ἀγαπητοὶ φίλοι, Κατωτέρω ἀκολουθεῖ ἀπόσπασμα ἀπὸ ἄρθρον ἀναγνώστη στὴν ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ», 19.6.13, ὅπου παρατίθενται οἱ ἀπόψεις τοῦ διακεκριμένου νομικοῦ, Διομήδη Κυριακοῦ, ὁ ὁποῖος διεδραμάτισεν πρωταρχικὸν ρόλον στο σχέδιον τοῦ Συντάγματος τοῦ 1864, καθὼς ἐπίσης … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ (29 ΜΑΪΟΥ 1453)

«ΟΛΒΙΟΣ ΟΣΤΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΗΣ ΕΣΧΕΝ ΜΑΘΗΣΙΝ», Ἱστορικὸς Ἡρόδοτος, δηλαδή: «εἶναι εὐτυχεῖς οἱ ἄνθρωποι, ἐὰν γνωρίζουν τὴν ἱστορίαν των». Ὅμως ἡ ἀντικειμενικὴ γνῶσις τῆς ἱστορίας δημιουργεῖ ἰδεολόγους πατριώτας, ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς Χριστιανούς, ἐντίμους, ἠθικούς, ἐναρέτους, χρηστοὺς καὶ στοργικοὺς οἰκογενειάρχας καὶ ἐν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-Ἐκκλησιὲς καὶ ρημοκκλήσια τῆς Ἀθήνας

Φώτης Κόντογλου Ἡ Ἀθήνα καὶ πρὶν Χριστοῦ καὶ μετὰ Χριστὸν εἴτανε θρησκευτικὴ πολιτεία. Τὸν καιρὸ ποὺ ἦρθε ὁ Παῦλος ἐδῶ πέρα ἀπὸ τὴ Βέροια, εἶδε πὼς ἡ πολιτεία εἴτανε γεμάτη εἴδωλα, «κατείδωλος», καὶ στὸ κήρυγμα ποὺ ἔκανε στὸν Ἄρειο Πάγο, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 54-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΕΡΝΙΧ ΤΑ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΑ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΖΗΛΟΦΘΟΝΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ

Δυστυχῶς τὴν ὡραιοτάτην χώραν τοῦ κόσμου, τὴν Ἑλλάδα μας, καὶ τὸν πλέον φιλότιμον, εὔσπλαγχνον, ἔντιμον, προοδευτικόν, φιλόδοξον καὶ εὐφυῆ λαὸν τῆς ὑφηλίου, τοὺς Ἕλληνας, προσπαθοῦν συστηματικῶς αἱ καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις διὰ τῶν τυφλῶν ὀργάνων των, ἐξωμοτῶν, δοτῶν, ἀνικάνων καὶ φαύλων … Συνεχίζεται