ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

(ἀπὸ τοὺς χρόνους τοῦ Ὄθωνος) Αἱ δεκάδες χιλιάδες φίλοι μᾶς ἐνοχλοῦν συνεχῶς. Διερωτῶνται πότε θὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τέλους τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Ἀπαντοῦμε διὰ πολλοστὴν φοράν : Ἐμεῖς εἴμεθα πανέτοιμοι. Τὸ μόνον ποὺ ζητοῦμε (ἀπὸ πολλῶν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ «ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ» ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΗΡΩΟΝ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (1830 -1930)

Μὴ δυνάμενοι νὰ ἡσυχάσωμεν ἄν δὲν ἐνημερωθῶμεν ὅσον τὸ δυνατὸν πληρέστερον περὶ τοῦ Τάματος καὶ μὴ μένοντες ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὰ ἀνευρεθέντα εἰς τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους (ἴδ.ἀνωτέρω σελ. 59), ἐσυνεχίσαμεν τὴν ἔρευναν. Κατὰ εὐτυχῆ συγκυρίαν ἔπεσεν εἰς τὴν ἀντίληψίν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

8 Ὀκτωβρίου 1838 ὥραν 10ην πρωινὴν εἰς τὴν Πνύκα «…Καὶ τοῦτο ἐγίνετο, ἐπειδὴ δὲν εἴχαμε ἕνα ὰρχηγὸ καὶ μίαν κεφαλή…!» Παιδιά μου! Εἰς τὸν τόπο τοῦτο, ὁποὺ ἐγὼ πατῶ σήμερα, ἐπατοῦσαν καὶ ἐδημηγοροῦσαν τὸν παλαιὸ καιρὸ ἄνδρες σοφοὶ καὶ ἄνδρες … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΗΡΩΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Εἰς τὸ τεῦχος 67 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» εἰς τὸ ἄρθρον «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΤΑ ΔΥΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ», ὁ ἀσκητὴς μοναχὸς πατὴρ Βλάσιος ἀπὸ τὴν Βίγλαν Ἁγίου Ὄρους ἀνέφερεν ὅτι ὁ Ρήγας Φερραῖος εἶχεν ἀφορεσθῆ. … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68 -ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΙΛ ΑΛΤΡΟΥΪΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ Ἤ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ; * ΜΗΔΕΝΙ ΔΙΚΗΝ ΔΙΚΑΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΜΦΟΙΝ ΜΥΘΟΝ ΑΚΟΥΣΗΣ

(Δηλαδὴ μὴ σπεύδωμεν νὰ ἀποφαινόμεθα, χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχωμεν ἐξετάσει τὴν ὅλην ἱστορίαν τῆς ὑποθέσεως). 3.8.016 Ὅπως ἀνεφέρθη ἐκτενῶς καὶ εἰς τὸ προηγούμενον τεῦχος μας ὑπ’ἀριθμ. 67, πρέπει νὰ ἀρθοῦν οἱ ἄδικοι ἀφορισμοί, τοὺς ὁποίους ἐπέβαλεν ὁ εἰδεχθέστατος Σουλτάνος Μαχμοὺτ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 67-ΜΝΗΜΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

  1. Τοῦρκοι «τζιχαντιστές», ὀργανωνόμενοι ἀπὸ τοὺς γόνους τῶν Οὔνων καὶ τοῦ Ἀτίλλα εἰς ὀρδάς, ἔσπειραν τὸν ὄλεθρον τῆς συστηματικῆς γενοκτονίας τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ τῶν Κοπτῶν Ἀρμενίων κυρίως ἀπὸ τὸ 1914 μέχρι τὸ 1923. 2. Αὐτοὺς τοὺς φανατικοὺς καὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 67-Ἡ πολιορκία τῆς Κωνσταντινούπολης

Φώτης Κόντογλου Σὰν σήμερα πάρθηκε ἡ Πόλη ἀπ᾿ τὸν σουλτὰν Μεμέτη στὸ 1453, μέρα Τρίτη, βγαίνοντας ὁ ἥλιος. Μιὰ τέτοια ἱστορία δὲ μπορεῖ νὰ τὴ γράψῃ ἄξια κανένας· δὲν πιστεύω νὰ βρίσκεται τέτοιος μεγάλος μάστορης. Κανένας, ἂς ἤτανε κι ὁ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΑ ΔΥΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ὑπὸ Βλασίου Μοναχοῦ Ἁγιορείτου ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ Εὐτυχῶς ὑπάρχουν ταπεινοὶ καὶ εὐλαβεῖς μοναχοὶ καὶ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν θάρρος καὶ παρρησίαν καὶ λέγουν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των, μὲ τὴν ὠμὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας καὶ ὄχι τὰς ἐλεεινὰς καὶ τρισαθλίους … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΤΟ ΗΡΩΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΝ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40 ΗΡΩΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα, Ελλάδα, Ιστορικά | 0

Αἱ καταπεριφρονημέναι ἡρωίδες γυναῖκες ἐφοδιάζουν τὸν Ἑλληνικὸν Στρατὸν εἰς τὴν Πίνδον καὶ τὴν Βόρειον Ἤπειρον. Ἀντιθέτως ἡμίγυμναι παλλακίδες ἐπιθυμοῦνται καὶ μαγνητίζουν ὄχι μόνον νέους ἀλλὰ καὶ γέρους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν φόβον Θεοῦ. Αὐταὶ τιμοῦνται, δοξάζονται, ἐπευφημοῦνται καὶ εὑρίσκουν ἀμέριστον … Συνεχίζεται