Ιστορικές Συναντήσεις. Οι Υψηλάντες Αρχίζουν την Επανάστασιν και εις την Βοστίτσα (Αίγιον) Γίνεται Πράξις

  28.3.2023   1.Τὴν εὐλογημένη ἡμέρα τῆς 26ης Μαρτίου εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐκκλησιασθοῦμε εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν εἰς τὴν ὁδὸ Στησιχόρου 6, Πλ. Ρηγίλλης (τοῦ Ἀμαλιείου Ὀρφανοτροφείου), ὅπου ἐφημέριος εἶναι ὁ εὐλαβὴς καὶ ταπεινὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου πατὴρ … Συνεχίζεται

International Hellenic Association (I H A )   Ἰωάννης Λύρας, Αμητός (Συλλέκτης) Αρχειακού Υλικού Βαλύρας Μεσσηνίας   Διάλεξις με Θέμα: «Η Βαλύρα μέσα από διαφορετικά Δημόσια και Ιδιωτικά Αρχεία»   Τετάρτη 15.3.2023 Ώρα 20.00 (Ελλάδος)

αναρτήθηκε σε: Εκδηλώσεις, Ιστορικά | 0

    Εὑρισκόμεθα εἰς τὴν εὐχάριστην θέσιν νὰ ἀναγγείλουμε τὴν πληροφορία διὰ τὴν σημερινὴν διάλεξιν τοῦ ἐκλεκτοῦ ἐκπαιδευτικοῦ, πολυγραφότατου καὶ μοναδικοῦ Συλλέκτου Ἀρχειακῶν Ὑλικῶν (24 Ἀρχεῖα, 12 Δημόσια, 6 Κοινοτικά, 6 Ἰδιωτικά)  κ.Ἰωάννου Λύρα ἐκ Μεσσηνίας εἰς τὴν καταξιωμένη Διεθνῆ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 77 – ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΒΙΒΛΙΑ

(συνέχεια) Ἀληθινοὶ Ἥρωες Τεῦχος Β΄ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΘΩΜΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (Ι.Π.Η.&Π.Α), εἴμεθα πάντοτε ὑπὲρ τῆς εὐρείας διαδόσεως ὠφελίμων βιβλίων, ἄρθρων, ἱστοσελίδων, TWITTER & FACEBOOK, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

  Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητής – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας Μετά τό 1204 μ.Χ. στό Αἰγαῖο παύει ἡ δόξα τῶν ἑλληνικῶν νοσοκομείων. Ξενῶνες, ὡς ἐκεῖνος τῆς Μονῆς Παντοκράτορος καί ἄλλοι θά γίνουν ἀναμνήσεις, ὅταν θά ἔλθει ὁ Μωάμεθ ὁ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

Κατωτέρω δημοσιεύομεν ἀποσπάσματα ἐκ τῆς ἀναρτήσεως μας εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας fotgrammi.gr σχετικῶς μὲ τὴν καὶ ἐφέτος μεγαλειώδη ἀναπαράστασιν τῆς Μάχης τῶν ἑκατὸν μοναχῶν τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου (24 lουvίου 1827) ἐναντίον τοῦ μεγίστου στρατηλάτου Ἰμπραήμ ! ! ! . . … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-ΟΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΥΠΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ

  Διάφοροι Πατριάρχαι κυρίως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀλλὰ καὶ ἄλλοι Πατριάρχαι ἤ ὑψηλόβαθμοι κληρικοὶ ἠναγκάζοντο νὰ ἀφορίζουν Ἕλληνας Ἐπαναστάτας. Οἱ φοβερώτεροι ἀφορισμοὶ εἶναι οἱ τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, συμμετασχόντων καὶ τοῦ παρεπιδημοῦντος τότε εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καὶ εἴκοσι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 71- ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ!

  Ἑλληνικὴ Πολιτεία. Ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος Πρὸς τὸ Πανελλήνιον, Πρὸς τοὺς κατὰ τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος καὶ τὴν Πελοπόννησον Ἐκτάκτους Ἐπιτρόπους καὶ τοὺς Ἀρχηγοὺς τῶν κατὰ ξηρὰν καὶ θάλασσαν Δυνάμεων. Γνωρίζει ἡ Κυβέρνησις, ὅτι Πολῖται τινές ἐπιμένουν πιστεύοντες καὶ τοὺς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΝ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Ὁ κ. Δημήτριος Περδίκης, πιστὸς φίλος καὶ ἀγωνιστής, ἰδίως διὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸν ζήτημα, μᾶς στέλνει συχνὰ σπουδαιότατα ἄρθρα του. Δυστυχῶς, λόγῳ μακροχρονίων εἰλημμένων ὑποχρεώσεων, δὲν κατωρθώσαμε ποτὲ νὰ δημοσιεύσωμεν κάτι ἰδικόν του!!!… Καὶ τώρα ὁ χῶρος εἶναι λίαν περιωρισμένος, πλὴν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-Μεσογειακὴ διατροφή «κληρονομιά» τοῦ Βυζαντίου

Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητής – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) Τὰ δημητριακά, τὰ ὄσπρια, τὰ ἑσπεριδοειδῆ, τὰ ζυμαρικά, τὸ γάλα καὶ τὰ γαλακτοκομικά, τὰ ψάρια καὶ τὰ ὀστρακοειδῆ, τὰ λάχανα-χόρτα, τὸ ἐλαιόλαδο καὶ βούτυρο καὶ ἐστιν ὅτε κρέας εἶναι … Συνεχίζεται