Εορτολόγιο 29η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών     

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                    29.3.2023 29 Τ + ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ (ψάλλεται εἰς τὰς ἐνορίας Τετάρτη ἀπόγευμα), Μάρκου Ἐπισκόπου Ἀρεθουσίων (περιοχῆς ἀνατολικῶς Νομοῦ Θεσσαλονίκης) βασανισθέντος ἐπὶ  Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου, καὶ τῶν μαρτύρων ἐπὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου Κυρίλλου διακόνου ἐκ Φοινίκης (364) καὶ τῶν ἐν Ἀσκάλωνι καὶ Γάζῃ παρθένων γυναικῶν … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 28η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                    28.3.2023 28 Τ Ἰλαρίωνος ὁσ. ἡγ. Μονῆς Πελεκητῆς (754), Ἠρωδίωνος ἀποστ. & μ. ἐπ. Νέων Πατρῶν, Ἡσυχίου ὁσ.Ἱεροσολυμίτου συγγραφέως (5ος αἰ.), Μποϋὰν πρίγκιπος Βουλγαρίας μ. (833), Εὐστρατίου τοῦ νηστευτοῦ Ὁσιομ. Ρώσου (11ος αἰ.),  Στεφάνου ὁσ.Ρωσίας θαυματουργοῦ, Ἰλαρρίωνος ὁσ. Ρώσου (1476), Διονυσίου τοῦ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 27η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών  

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                    27.3.2023 27 Δ Ἀνανί προφήτου (955 π.Χ.), Ματρώνης ὁμολογ. μ. τῆς ἐν Θεσ/νίκῃ (3ος/4ος αἰ.), Φιλητοῦ τοῦ συγκλητικοῦ – Λυδίας συζ. & τῶν τέκνων των Θεοπρεπίου & Μακεδόνος, Ἀμφιλοχίου τοῦ δουκὸς & Κρονίδου Κομενταρησίου μ. (2ος αἰ.) , Βαρουχίου & Ἰωάννου … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 26η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                    26.3.2023 Κ 26 +Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάννου Κλίμακος) Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Τῶν ἐν Γοτθίᾳ ἱερομ. Βαθούση & Οὐίρκα & τῶν 2 αὐτοῦ υἱῶν & 3 θυγατέρων& τῶν σὺν αὐτοῖς 14 ἀνδρῶν : Ἀβίππα – Ἀγγία – Ἀγιᾶ -Ἀρπύλα ὁσ. – … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 25η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

    25.3.2023 Σ 25 +ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (κατάλυσις ἰχθύος) (Κρινιοῦς) ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ Σύναξις Παναγίας τῆς Μεγαλόχαρης Τήνου, Σύναξις  Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Βάτου ἐν τῷ Ὄρει  Σινᾶ, Ἐφραίμ, Ἱερεμίου, Γεωργίου, Ἰωάννου, Χαρίτωνος, Ἀττικοῦ  καὶ Γρηγορίου, πνευματικῶν μαθητῶν τοῦ Ἁγίου  Ἱερομάρτυρος  Χριστοφόρου Πατριάρχου Ἀντιοχείας (21 Μαΐου), Ταμοὺν τοῦ “ἐγκλείστου” Ἀντιοχείας, Σεννουφίου ὁσ.τοῦ “σημειοφόρου”, Θεοδοσίας … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 24η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                       24.3.2023 24 Π +Δ΄ Χαιρετισμοί, Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Ὀκτὼ (8) Μαρτύρων ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης (4ος αί.) Ἀρτέμωνος ἐπ. Σελευκείας Πισιδίας μαθητοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Ἀρτέμωνος πρεσβ. Λαοδικείας (3ος αἰ.), Ρωμύλου & Σεκούνδου αὐταδέλφων μ.ἐν Μαυριτανίᾳ Ἀφρικῆς, Ζαχαρίου ὁσ., … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 23η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                      23.3.2023 23 Π Νίκωνος ἱερομαρτ. Σικελίας & τῶν 199 μαθητῶν αὐτοῦ (251), Δομετίου μ. (4ος αἰ.), Ἐφραὶμ ὁσ. τοῦ ἐν Κιέβῳ (13ος αἰ.), Θεοδοσίου τοῦ Ρώσου Θαυματουργοῦ, Νίκωνος καθηγουμένου Λαύρας τῶν Σπηλαίων Κιέβου (1088), Βασιανοῦ Ρώσου Ἐπ΄Ροστώφ (1481), Λουκᾶ ἐξ Ἀδριανουπόλεως Ἀνατολικῆς … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 22α  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                      22.3.2023   22 Τ Βασιλείου ἱερομ. Ἀγκύρας (362), Δροσίδος (Δρόσου) & τῶν σὺν αὐτῇ 5 Παρθένων (1ος αἰ.), Βασιλίσσης & Καλλινίκης μ. (252), Βασιλείου ἐπ. Σιβηρίας Ἱερομ. Θαυματουργοῦ (1602), Εὐθυμίου ἐκ Δημητσάνης Ὁσιομ. ἐν Κωνσταντινουπόλει (1814), Δημητρίου ἐκ Ρωσίας … Συνεχίζεται

21η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                    21.3.2023 21 Τ Ἰακώβου ὁσ. ὁμολογ. Ἐπισκόπου, Θωμᾶ Α΄Πατρ. Κων/πόλεως (610), Βηρίλλου ἐπ. Κατάνης μαθητοῦ τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, Δομνίνου & Φιλήμονος Ρωμαίων μ., Σεραπίωνος Σιδωνίου, Μιχαὴλ νεομ. Ἀγράφων (1544) (ἑορτάζει καὶ τὴν Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου), Σεραφεὶμ ὁσ. Ρώσου (1949). … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 20η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                    20.3.2023   20 Δ Ἀλεξανδρίας – Εὐφημίας – Εὐφρασίας – Ἰουλιανῆς – Θεοδοσίας – Κλαυδίας & Ματρώνης ἐξ Ἀμισοῦ Καππαδοκίας μ. (303), τῶν Ἁγ. ἀββάδων Μαύρων ἐν Μονῇ Ἁγ. Σάββα ἀναιρεθέντων μ. (7ος αἰ.), Ἀκύλα τοῦ Ἐπάρχου μ., Ἐμμανουὴλ μ., … Συνεχίζεται