Εορτολόγιο 2023   12η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

12 Δ + Ἀρχὴ Νηστ. Ἁγ. Ἀποστόλων, Ἀντωνίνης Βιθυνίας μ. (295), Βασιλίδου, Κυρίνου, Ναβωρίου καὶ Ναζαρίου μ. (304), Ὀνουφρίου ὁσ. ἐκ Περσίας ἀσκητοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰ.), Πέτρου ἐκ Κων/πόλεως τοῦ ἐν Ἄθῳ (9ος αἰ.), Ἰωάννου τοῦ στρατιώτου, Ἰουλιανοῦ ὁσ. Δογάζου τοῦ εἰς … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   11η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

11 Κ  + ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (Α΄ Ματθαίου) (Ὁμολογία Πίστεως),  Μνήμη ἁπάντων τῶν Δικαίων – Προφητῶν – Ἁγίων – Ὁσίων ἀνδρῶν & γυναικῶν, γνωστῶν & ἀγνώστων ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ . Ἀποστόλου Βαρθολομαίου ἐκ τῶν 12 μ. ἐν Ἰνδίᾳ & Βαρνάβα … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   10η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

10 Σ Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μ. (313), Τιμοθέου ἐπ. Προύσσης ὁμολ. ἱερομ. (4ος αἰ.), Ἀλεξίου ὁσ. ἐπ. Βιθυνίας,   Ἀπολλοῦ ἐπ., Κανίδου ὁσ. ἐκ Καππαδοκίας (4ος αἰ.) (Κανέλας), Θεοφάνους & Πανσέμνης ὁσ. ἐξ Ἀντιοχείας, Κρισπούλου & Ρεστιτούτου μ. (1ος αἰ.),  Γετούλου & Ἀμανδίου … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   9η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

9 Π Κυρίλλου Ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας (444),   6 Παρθένων ἐν Περσίᾳ μ. Θέκλης – Μαριάμνης – Μάρθας – Μαρίας – Μαρκίας & Ἐνναθᾶς (330), Ἀλεξάνδρου ἐπ. Προύσσης μ., Φηλικιανοῦ καὶ Πρίμου μ. ἐν Ρώμῃ (286), Θεοφάνους τοῦ ᾿Ερημίτου, Κύρου ὁσ., … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 8η Ιουνίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

8 Π + Ἀνακ. λειψ. Μεγαλομ. Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου (319),  Νικάνδρου & Μαρκιανοῦ μ. (3ος αἰ.) Μάρκου μ., Καλλιόπης μ. (3ος αἰ.), Μελανείας ὁσ. (410), Ἀθρέ ὁσ. Μαξιμίνου, Βρόνου ὁσ. Ἐπ. Κάσσελ τῆς ᾿Ιρλανδίας (511) Γιλδάρδου ὁσ. ᾿Επ. Ρουέν τῆς Γαλλίας (514), ῾ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   7η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  7 Τ Θεοδότου τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ μ. (304), Αἰσίας & Σωσάννης μ., Ζηναΐδος μ. τῆς Θαυμ., Ποταμιαίνης παρθενομ. (3ος αἰ.), Μαρκελλίνου ἐπισκόπου Ρώμης Ἱερομ. καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μ. Κλαυδίου, Κυρίνου καί ᾿Αντωνίνου (3ος αἰ.),  Μαρκέλλου ἐπισκόπου Ρώμης Ἱερομ. (4ος αἰ.), … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   6η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

6 Τ Ἱλαρίωνος ἡγουμ. Ἱ. Μ. Δαλμάτων τοῦ Ὁμολογητοῦ (845), Ἀττάλου ὁσ. θαυμ., τῶν Ἁγ. 5 παρθενομ. (Μάρθας – Μαρίας – Βαλερίας – Μαρκίας – Κυρᾶς ἢ Κυρίας – Βαρέριας (ἤ Βαλερίας) & Μαρκίας ἐκ Καισαρείας Παλαιστίνης, Γελασίου μ., Ἀνοὺβ ὁσ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   5η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

    5 Δ + ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  (Ἁγ.Τριάδος), Δωροθέου Ἐπισκόπου Τύρου Ἱερομ. εἰς ἡλικίαν 107 ἐτῶν (362), Θεοδώρου Ἐπισκόπου Τύρου μ. (4ος αἰ.), Φλωρεντίου, ᾿Ιουλιανοῦ, Κυριακοῦ, Μαρκελλίνου καί Φαυστίνου μ. εἰς τὴν πόλιν Περούτζια τῆς ᾿Ιταλίας (250), Πέτρου ὁσ. ᾿Αναχωρητοῦ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 4η Ιουνίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

4 Κ + ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μητροφάνους Πρώτου Ἀρχιεπ. Κων/πόλεως (327), Σοφίας ὁσ. ἐκ Θράκης, Μάρθας & Μαρίας ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου, Ἰωάννου ὁσιομ. Ἡγουμ. Μονῆς Μοναγρίας, Ἀλωνίου ὁσ., Μεθοδίου ὁσ. Ρώσου (1392), Ἀρετίου & Δακιανοῦ μαρτ. ἐν Ρώμῃ, Κλατέου Ἱερομάρτ. Ἐπ. Βρεσκίας … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   3η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

3 Σ +ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Λουκιλιανοῦ ἐκ Νικομηδείας & Παύλης μ. & τῶν σὺν αὐτοῖς νηπίων (Κλαυδίου – Ὑπατίου – Παύλου & Διονυσίου) (370 -375), Ἱερίας ὁσ. ἐκ Μεσοποταμίας, Πάππου ὁσ., Νεομαρτύρων Άρχιερέων ἐν Κων/λει: Τυρνόβου Ἰωαννικίου, Ἰωσὴφ Ἀρχιεπ. Θεσ/νίκης ἐκ Δημητσάνης Ἱερομ.(1821), … Συνεχίζεται