Εορτολόγιο 2023 Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν  καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν 21η ΜΑΪΟΥ 2023

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                     21.5.23 21  Κ + ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ  Τῶν Ἁγ. Κωνσταντίνου (337) & Ἑλένης (327) τῶν Ἰσαποστόλων  Τιμοθέου, Ποπλίου & Εὐτυχίου ἱερομ. Βόρου, Θεοδώρου & Ἰσιδώρου Ἀδελφίου ἐπ. Αἰγύπτου Πολυεύκτου, Βίκτωρος & Δονάτου μ. Ὀσπιτίου τοῦ ἐρημίτου (6ος αἰ.) Χριστοφόρου Α΄ πατρ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν  καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν   20η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                  20.5.23 20  Σ Θαλλελαίου τοῦ ἰατροῦ & τῶν σὺν αὐτῷ Ἀλεξάνδρου & Ἀστερίου (284)   Λυδίας τῆς Φιλιππησίας τῆς πορφυροπώλιδος πρώτης Εὐρωπαίας χριστιανῆς (1ος αἰ.)    Πλατίλλας τῆς Ρωμαίας μ. (67) Ἀσκλᾶ μ. (3ος αἰ.)  Βαυδελίου ἱερομ. ἐν Γαλλίᾳ (2ος αἰ.) … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν 19η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  19.5.23 19  Π Πατρικίου ἱερομ. ἐπ. Προύσσης & τῶν σὺν αὐτῷ μ. Ἀκακίου, Μενάνδρου & Πολυαίνου (2ος αἰ.) Ἀκολούθου ἐξ Αἰγύπτου μ. (303)  Κορνηλίου θαυμ. Ρώσου (1537) Θεοτίμης μ. Μέμνωνος θαυμ.   Κυριακῆς μ. (307) Τῶν 13 ὁσιομ. μοναχῶν τῆς … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν  καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν 18η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

    18.5.23 18  Π Πέτρου, Διονυσίου, Ἀνδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ἡρακλείου, Παυλίνου & Βενεδίμου μ. τῶν ἐξ Ἀθηνῶν (3ος αἰ.) Ἀλεξάνδρας, Εὐφρασίας, Θεοδότης, Ἰουλίας, Κλαυδίας, Ματρώνης, Τεκούσης & Φαεινῆς ἐν Ἀγκύρᾳ παρθενομ. (304 αἰ.), Θεοδότου μ. (304) Βεναντίου μ. ἐξ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 17η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  17.5.2023 17 Τ  Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας μ. Ἀποστ. ἐκ τῶν 70 (1ος αἰ.) Παμφαμήρου, Παμφαλῶνος & Σολόχωνος (Σόλωνος) μ. (3ος αἰ.) Εὐδοκίας ὁσ. Ρεστιτούτης μ. ἐν Καρθαγένῃ (3ος αἰ.) Ἀνδρίου, Βίκτωρος & Βασίλλας μ. ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ Ἐραδίου, Παύλου, Ἀκυλίνου & τῶν σὺν … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 16η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  16.5.2023   16  Τ+ Θεοδώρου ὁσ. τοῦ Ἡγιασμένου (367), Ἀλεξάνδρου ἱερομ. Ἀρχιεπ. Ἱεροσολύμων (251), Περεγρίνου ἐπ. Τέρνι Ἰταλίας (138) Αὐδᾶ – Αὐδιησοῦ Ἐπισκόπων & Βενιαμὶν διακόνου & τῶν σὺν αὐτῷ 38 μ. ἐκ Περσίας (375), Βαχθισιόου, Ἰσαακίου & Συμεών μ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 15η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  15.5.2023 15  Δ Μνήμη θαύματος Ἁγ. Θεοδώρου Μυτιλήνης (Βυζαντίου),  Παχωμίου τοῦ Μεγ. (348), Σιλβανοῦ τοῦ Ταβεννησιώτου (4ος αἰ.), Ἀχιλλείου Ἀρχιεπ. Λαρίσης (4ος αἰ.), Τουρκουάτου, Κτησιφῶντος, Σεκούνδου, Ἰνδαλετίου, Καικιλίου, Ἡσυχίου & Εὐφρασίου μ. Ἱσπανίας (1ος αἰ.), Σιμπλικίου μ. ἐν Σαρδηνίᾳ (304),  Ἱλαρίου ὁσ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 14η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

14.5.2023 14  Κ + ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (Φωτεινῆς), Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ (251) (Σιδέρη), Θεράποντος ἐπ. Κύπρου μ.(7ος/8ος αἰ.), Ἡρακλείου ἐπ. «εἰς τὴν Κοφινοῦν», Θελθᾶ, Θεοδοσίου & Θεράποντος «εἰς τὴν Σύναν» ἐκ τῶν 300 Ἀλαμανῶν, ἐν Κύπρῳ,  Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐν Κεντουκέλλαις μ.(3ος αἰ.), … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 13η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  13.5.2023 13  Σ  + Γλυκερίας μ. ἐκ Τραϊανουπόλεως Θράκης (141),  Λαοδικίου δεσμοφύλακος (2ος αἰ.) Ἀββανοῦ Ἰρλανδίας (2ος αἰ.) Οὐαλεριανοῦ ἐπ. ἐν Γαλλίᾳ (350)  Ὀνησίμου ἐπ. ἐν Γαλλίᾳ (361) Σαρβάτου ἐπ. Τονγκρέ Βελγίου (384)  Παυσικάκου ἐπισκ. Συνάδων (6ος αἰ.)  Ἀλεξάνδρου Τιβεριανῶν μ. Νικηφόρου … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 12η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  12.5.2023 12  Π Ἐπιφανίου ἐπ. Κύπρου (403) Καλλιτρόπου ὁσ., ἀδελφῆς Ἁγ. Ἐπιφανίου Δομιτίλλης μ. (1ος αἰ.) Ἀχιλλέως & Νερέου μ. (1ος αἰ.) Παγκρατίου μ. (304)  Δρακοντίου ἐπ. Νικαίας, Φιλίππου Σικελίας Ἱερομ. Γερμανοῦ Πατρ. Κων/πόλεως (740)  Εὐθυμίου Πατρ. Ἱεροσολύμων Θεοδώρου ὁσ. τοῦ … Συνεχίζεται