ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2023 – 2024 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΙΣ

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Φωτεινή Γραμμή | 0

                                                                                    30.11.23   Κάνομε μία τελευταία ὑπενθύμισιν εἰς τοὺς περιπόθητους φίλους καὶ ἀδελφοὺς ὅτι κυκλοφορεῖ σὲ περιωρισμένο ἀριθμό τὸ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ. Εἶναι κρῖμα νὰ τὸ χάσετε!!!   Ἀπὸ τὰ Περιεχόμενά του:   Τὸ τάμα τῶν ἡρώων … Συνεχίζεται

Φωτεινή Γραμμή Κυκλοφόρησε το Εορτολόγιο μας της Ινδίκτου  2023 – 2024 Επείγουσα Ανακοίνωσις

  17.11.2023   Ὁ Ὅμιλος τῶν πνευματικῶν καὶ κοινωφελῶν φορέων μας:   Α) Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Β) Σωματείου «Oἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Γ) Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ Δ) Περιοδικοῦ «Φωτεινὴ Γραμμή»   διὰ … Συνεχίζεται

31η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών Εορτολόγιον

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  31.8.23   31η  Π Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Τῶν ἐκ Πέργης 4 μ.,    Φιλεόρτου μ., Διαδόχου, Τῶν Ἁγ. 7 παρθ. Γάζης μ., Τῶν Ἁγ. 366 μ. ἐκ Νικομηδείας, Aidan Σκωτίας (651), Cuthburge Βρετανίδος, Σύναξις τῆς Παναγίας τῆς Λυκουρισιώτισσας Σκουτερὰ Ἀγρινίου. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 30η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

30.8.23    30η  T Ἀλεξάνδρου (340), Ἰωάννου (1075) & Παύλου τοῦ νέου (748) Πατριαρχῶν Κων/πόλεως, Τῶν ὁσ. Φαντίνου τοῦ θαυμ. ἐκ Καλαβρίας Ἰταλίας (974) & Βρυαίνης μητρὸς αὐτοῦ, Τῶν Ἁγ. 6 μ. Μελιτινῆς, Σαρματᾶ ὁσ. Αἰγυπτίου, Τῶν Ἁγ. 16 Θηβαίων … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 29η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

9.8.23   29η  T Μνήμη ἀποτομῆς κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου (νηστεία ἐκ πάντων), Θεοδώρας ὁσ. ἐκ Θεσ/νίκης (892), Ἀρκαδίου ἐπ. Ἀρσινόης Κύπρου, Sebbi Ἄγγλου (7ος αἰ.), Kατάθεσις ἱερ. λειψ. Ἰωσὴφ Σαμάκου τοῦ ἡγιασμένου,     ΦΩΤΕΙΝΗ  ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 3254321

Εορτολόγιον 28η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

28.8.23 28η  Δ Μωυσέως τοῦ Αἰθίοπος (4ος αἰ.), Διομήδους & Λαυρεντίου μ., Δάμωνος ἱερομ., Ἐζεκίου τοῦ δικαίου βασιλ. (696 π.Χ.), Ἄννης προφητ. θυγατρὸς τοῦ Φανουήλ, Τῶν ἐξ Ἡρακλείας 33 μ., Σουσάννας ὁσ. βασιλ. Γεωργίας (475), Σύναξις τῶν Ἁγίων Πατέρων τῶν Σπηλαίων … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 27η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  27.8.23   27η  Κ +ΙΒ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Φανουρίου Μεγαλομ. τοῦ νεοφανοῦς & θαυμ., Λιβερίου ὁμολογ. πάπα Ρώμης (Λυμπέρη) (365), Ποιμένος ὁσ. ἐν Αἰγύπτῳ (450), Ὁσίου Ὁμολογητοῦ Ἐπ. Κορδούης τῆς Ἱσπανίας ὁσ. (4ος αἰ.), Θεοκλήτου ὁσ.,                Βάπτισις Αἰθίοπος εὐνούχου ὑπὸ τοῦ Ἁγ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 26η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  26.8.23   26η  Σ Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ διὰ ξίφους τελειωθέντων Ἀδριανοῦ & Ναταλίας συζ. (4ος αἰ.) & τῶν σὺν αὐτοῖς 23 μ. (Ἀνατολίου, Ἀνθίμου, Ἀντιόχου, Γεντηλίου, Ἐλευθερίου, Ἑρμογένους,  Εὐηθίου, Εὑρετοῦ, Εὐτυχίου, Θεαγώνου, Θεοδώρου, Θύρσου, Ἰωάννου, Καρτερίου, Κλαυδίου, Κυριάκου, Μαρδονίου, Μαρίνου, … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 25η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  25.8.23   25η  Π Ἀνακ. λειψ. Βαρθολομαίου Ἀποστόλου μ. ἐν Ἀρμενίᾳ καὶ ἀνακ. ἐν Σικελίᾳ ,              Τίτου Ἀποστόλου πρώτου ἐπ. Κρήτης (105), Σάββα Βενεθάλων, Ἐπιφανίου, Ἰωάννου Β΄τοῦ Καππαδόκη & Μηνᾶ Πατριαρχῶν Κων/πόλεως (6ος αἰ.), Γενναδίου Β΄ Σχολαρίου (15ος αἰ.), Ἰωάννου Καρπαθίου … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 24η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

24.8.23   24η  Π Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ἐκ Μεγάλου Δένδρου Ναυπακτίας Ἐθνομάρτυρος ἐν Βορείῳ Ἠπείρου (1779), Εὐτυχοῦς ἱερομ., μαθητοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου (2ος αἰ.),            Τατίωνος μ., Γεωργίου ἐν Ὀλύμπῳ Βιθυνίας μ. (8ος αἰ.),           Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Διονυσίου ἐκ Ζακύνθου (1624), Ἀρσενίου ὁσ. ὁ … Συνεχίζεται