ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΕΥΛΑΒΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΙΕΡΑΡΧΑΙ, ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΙ ΕΜΦΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΦΝΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑΣ ΙΔΕΑΣ ΔΙΔΟΥΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΕΙΣ ΤΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Posted on

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΙΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟ ΘΕΛΕΙ Ὁ Ἰησοὺς Χριστός μας δὲν λησμονεῖ τὶς ὑποσχέσεις, ποὺ τοῦ ἔχουμε δώσει. Μία τέτοια ὑπόσχεση καὶ μάλιστα ἱερώτατη, ἀποτελεῖ αὐτὴ τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ Ἔθνους μας γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἑνὸς Ναοῦ δηλαδὴ ἀφιερωμένου στὸν Σωτῆρα Χριστό, ὡς ἔνδειξη μεγάλης […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Posted on

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ τὸ ὁποῖον ἀπεστάλη εἰς τὸ μέλος τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» κ. Νικόλαον Παπαχριστοδούλου, ὁ ὁποῖος ἔθεσεν σχετικὸν αἴτημα διὰ τὸ Ἱερὸν Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὅπως τὸ χαρακτηρίζει τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Στις 1:27 π.μ. Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016, ο/η yuakim billis <yuakim_billis@hotmail.com> έγραψε: […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ

Posted on

Πέραν τῶν πνευματικῶν βοηθειῶν, πασχίζομεν νὰ εὑρίσκωμεν λίαν εἰδικὰς εὐνοϊκὰς προσφορὰς καὶ νὰ ἀγοράζωμεν μερικὰ τρόφιμα καὶ λοιπὰ ἀγαθά, διὰ νὰ ἐνισχύωμεν κυρίως ἄκρως δεινοπαθοῦντας Ἕλληνας, διότι «εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων» (Τιμ. Α 5,8). Μακάρι νὰ εἴχαμε δυνατότητα νὰ βοηθῶμεν ὑλικῶς […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 67-ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΜΩΤΕΡΑΝ ΟΔΟΝ

Posted on

  1. Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν ἄκρως ἀχαρακτήριστον, ἀπαράδεκτον καὶ ἀπογοητευτικὴν συμπεριφορὰν τῆς πλειοψηφίας τῶν «φί­λων», ὑπάρχουν καί τινες ἐξαιρέσεις, ὡς εἰς τὸ κατωτέρω ἔγ­γραφον τῶν ἀνωνύμων ἀρχιτεκτόνων μηχανικῶν ἀναφέρεται: Ἐνῷ οἱ εὐλογημένοι αὐτοὶ ἀρχιτέκτονες μηχανικοὶ λακωνικώτατα καὶ σαφέστατα μᾶς προδιαγράφουν τὴν σωστὴν καὶ ἁπλῆν λύσιν τοῦ ὅλου προβλήματος, δυστυχῶς αὐτοὶ οἱ ἀνιδιοτελεῖς, εὐσυνείδητοι, μὲ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-H ΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ «ΕΑΛΩ»

Posted on

Ἀπὸ δυστυχεῖς Συρίους, Ίρακινούς, Ἀφγανούς, καί «καμουφλαρισμένους» φανατικοὺς τῆς Αλ Κάϊντα καὶ Τζιχαντιστές. Οἱ μόνιμοι κάτοικοι τῶν ἑλληνικῶν νήσων εἶναι ἀπηλπισμένοι καὶ λίαν ἠγανακτισμένοι, διότι εἰς τὴν πράξιν ἔχουν ἀφεθῆ εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ * Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας τὴν 14.9.15 1. Δυστυχῶς, ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος ἐμπράκτως διατυμπανίζουν : «μπάστε, σκύλοι, ἀλέστε καὶ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ :ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Posted on

Ἐξοχώτατον Πρόεδρον Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. ΠΡΟΚΟΠΗΝ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΝ ΕΠΕΙΓΟΝ Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 539/30.7.2015 Γ.Ι. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, 1. Ἀναμένομε τὴν συνάντησιν μαζί σας, ὥστε νὰ διευκολυνθοῦν ὅλες οἱ διαδικασίες περὶ τοῦ σπουδαιότατου ἐθνικοῦ τούτου στόχου. 2. Ἀναγνωρίζοντες τὸ βαρὺ ἔργο καὶ τὸν πολύτιμον χρόνον ἁπάντων τῶν ρυθμιζόντων […]