ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 79-ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Posted on

Σάββατον 11.05.2019 Ὁ Σεβασμιώτατός μας, Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος ὥρισε τὴν ΙΕΡΑΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΙΠΛΑ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΟΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ Ἴδ. εἰς Video μία σύντομη ἐπίσκεψιν εἰς τὸ Μουσεῖον: https://www.youtube.com/watch?v=fMXSewB1xl0 Ἔχουν προσκληθῆ: α) ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν […]

Άγιος Νέος Οσιομάρτυς Παύλος ο εξ Αροανίας Καλαβρύτων, Video από την Ιερά Πανήγυριν της 2.7.2022 Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών 19.8.2022

Posted on

https://www.youtube.com/watch?v=ZGR8n6bGmgg   Τὴν λαμπρὴ ἑορτὴ ἀποθανάτισε ἀνιδιοτελῶς ὁ φίλτατος Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, κ. Λεωνίδας Δρογκάρης καὶ τὸ κυκλοφοροῦμε σήμερα. Πλῆθος εὐλαβῶν προσκυνητῶν προσῆλθε καὶ ἐφέτος καὶ ἡ ἑορτὴ ἦταν ἀπὸ τὶς καλύτερες. Παρακολουθοῦμε τὴν Θείαν Λειτουργίαν χοροστατοῦντος τοῦ Σεβαμιωτάτου μας, Μητροπολίτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. κ. Ἱερωνύμου καὶ συλλειτουργούντων τοῦ […]

Άγιος Νέος Οσιομάρτυς Παύλος ο εξ Αροανίας Καλαβρύτων, Πολιούχος Τριπόλεως. Ιερά Πανήγυρις εις την γενέτειρά του Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών 2.7.2022 Δελτίο Τύπου

Posted on

Άγιος Νέος Οσιομάρτυς Παύλος ο εξ Αροανίας Καλαβρύτων, Πολιούχος Τριπόλεως. Ιερά Πανήγυρις εις την γενέτειρά του Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών 2.7.2022 Δελτίο Τύπου 6.7.2022 Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καὶ μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθη καὶ ἐφέτος ἡ ἑορτὴ τοῦ προστάτου μας.   Ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατός μας, Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. κ. Ἱερώνυμος.     Ὁ προσκληθεὶς Σεβασμιώτατος […]

Ι.ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ, ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ, ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 2.7.2022- 29.6.22

Posted on

Ιερά Πανήγυρις Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου του εξ Αροανίας Καλαβρύτων, Πολιούχου Τριπόλεως  (22.5.1818) Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 2 Ιουλίου 2022  Ἀροανία Καλαβρύτων    Δελτίο Τύπου 29.6.2022         Κατόπιν συμφωνίας μὲ τὸν Σεβασμιώτατόν μας Μητροπολίτη Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερώνυμον ἡ Ἱερὰ Πανήγυρις θὰ τελεσθῇ τὸ ἐρχόμενο Σάββατο 2.7.2022  εἰς τὸν Ἱερὸν […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 82-ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Posted on

  Οἱ Σεβασμιώτατοι νῦν Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερώνυμος καὶ ὁ προκάτοχος αὐτοῦ κ.κ. Ἀμβρόσιος, κατόπιν τῶν ἐγγράφων τοῦ ΙΠΗΠΑ ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 348/16.4.2020 καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 432/28.4.2020, λόγῳ τῶν γνωστῶν περιωριστικῶν μέτρων (περὶ αὐτῶν ἀναφερόμεθα εἰς τὰ δεκάδες πρόσφατα ἄρθρα μας – ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 79-ΕΟΡΤΗ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 21 ΜΑΪΟΥ ΑΓ. ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 22 ΜΑΪΟΥ * ΠΟΝΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΕΝΤΟΥ

Posted on

1. Ὡς γνωστὸν ἐμεῖς δείχνομε κατανόησιν διά τοὺς πάντας καὶ ἀδιαφοροῦμε ἂν καὶ οἱ ἄλλοι ἔχουν ἴχνος κατανοήσεως δι’ ἡμᾶς!!!…. Ἀποσκοποῦμε ὅλοι οἱ ἄλλοι νὰ διευκολύνωνται ἐμπράκτως καὶ ὄχι μόνον μὲ λόγια!!!… 2.Τὸ ἀνεπανάληπτο στολίδι, ὄχι μόνο της περιοχῆς Ἀροανίας Καλαβρύτων ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς Ἑλλάδος – Ὑφηλίου πανηγυρίζει τὴν 22αν Μαΐου ἑκάστου ἔτους!!!!… 3.Ἐπειδὴ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 79-Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

Posted on

Ὡλοκληρώθηκε ἡ Ἱερὰ Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Παύλου Ἀροανίας καὶ πολιούχου Τριπόλεως μὲ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, χοροστατούντων τῶν Μητροπολιτῶν!!!!!…. 1.τοῦ κοσμοαγάπητου καὶ ἀγωνιστοῦ Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου!!!!!…. 2.τοῦ πάντοτε πιστοῦ, ταπεινοῦ καὶ σώφρονος Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ!!!!!…., μετὰ δεκάδων ἱερέων και ἑκατοντάδων εὐλαβῶν προσκυνητῶν!!!… Ὁ ὑπεύθυνος τῆς Σχολῆς Βυζαντικῆς Μουσικῆς Καλαβρύτων κ. Βασίλειος Καλογερόπουλος μὲ τοὺς […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Posted on

  Μεγάλαι καὶ ἐφέτος αἱ δυσκολίαι καὶ ἀντιξοότητες. Ἐν τούτοις εἴχομεν μεγάλην ἐπιτυχίαν, διότι ἐβοήθησεν ὁ Πανάγαθος Θεὸς διὰ μεσιτιῶν τοῦ φίλου του, Ἁγ. Παύλου, ὁ ὁποῖος εἶναι πολὺ θαυματουργικὸς ἀλλὰ καὶ ἴσως ὁ μόνος Ἅγιος, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται νὰ συνετίζῃ ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν μὲ ἔργα καὶ μὲ λόγους ἀναξιοπρεπῶς νὰ ἀδιαφοροῦν, νὰ […]

ΦΩΤΡΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 12.5.2018 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Posted on

  Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τῆς μικρᾶς λιτανείας εἰς τὸ γενέθλιον οἴκημα τοῦ Ἁγίου καὶ ὀλίγον πρὸ τοῦ γεύματος, ἐγένοντο εἰς τὸν περιβάλλοντα χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ αἱ βραβεύσεις. Τὸν συντονισμὸν ἔκανε τὸ μέλος μας γλύπτης κ. Δημήτριος Οἰκονόμου καὶ παρέδιδεν ἡ πιστὴ ἐθελόντρια κ. Μαρία Καραγιάννη.