ΦΩΤΕΙΝΜΗ ΓΡΑΜΜΗ 71-ΑΙ ΑΛΥΤΡΩΤΟΙ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΕΛΙΜΙΧΑΛΗ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΝ Κ. ΜΑΡΙΑΝ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ *

28.6.2017 Ἡ σπουδαία ἀγωνίστρια κυρία Δήμητρα Δελιμιχάλη – Γεωργιάδη ἀγωνίζεται δεκαετίας ὁλοκλήρους διὰ τὴν προβολὴν τῶν ἀλυτρώτων πατρίδων, διαφορετικῶς θὰ ἐφαρμοσθῇ ἡ λαϊκὴ ρῆσις : «Λαοὶ ποὺ ξεχνοῦν τὴν ἱστορίαν των, τὴν καταγωγήν των καὶ τὸν προορισμὸν των εἶναι καταδικασμένοι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65 -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  Τὸ Ἵδρυμά μας ἐπιθυμεῖ μὲ συνεργασίαν ἐθελοντῶν καὶ χορηγῶν ἰδιωτῶν, ἐκδοτῶν, συλλόγων καὶ ὅποιων ἄλλων τὸ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐκδόσωμεν πρὸς τιμὴν τῆς φοιτητιώσης Ἑλληνικῆς Νεολαίας : – Τὸ καταστατικὸν τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης καὶ τὸν Κώδικα Ἀθηνῶν. – Τὰς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61-Μικρασιατικὸς παραδοσιακὸς Σύλλογος Σμυρναίων Ἡρακλείου « Ἡ Σμύρνη » – Η κατάληψη της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό. Τι όνειρο γλυκό!!

Προβληματισμένοι εἶναι οἱ φίλοι τοῦ Συλλόγου, διότι τὸ Μικρασιατικὸν ζήτημα ἕκαστον ἔτος « θάβεται » καὶ περισσότερον, ἰδίως μετὰ καὶ τὴν ψήφισιν τοῦ «ἀντιρατσιστικοῦ νόμου». Μαζὶ μὲ τοὺς λοιποὺς πολιτιστικοὺς συλλόγους τῶν ἀλησμόνητων πατρίδων, ἀγωνίζονται μὲ τὰ πενιχρά των μέσα … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

  Ὁ θρυλικὸς ἀρχηγὸς καὶ ἥρωας τῆς Εὐβοίας κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 ὑπὸ Ἀντωνίου Εὐαγγέλου Ἀντωνίου – Ἀρβανίτου, τ. Γεν. Δ/ντοῦ Τραπεζῶν καὶ Προέδρου ΠΕΦΙΠ (Πανελληνίας Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων) 1.Μὲ μεγίστους κόπους καὶ ἐργασίαν, ποὺ εἶχεν καὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 59-ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΠΟΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΝ: « ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑ »

τοῦ ἐπ. Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασιλείου Εὐτ. Νικοπούλου ΔΕΥΤΕΡΑ 2.6.2014 ΩΡΑ 18.30 ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ * Δι᾿ ἡμᾶς, οἱ ὁποῖοι σᾶς καλοῦμεν, καὶ δι᾿ ὑμᾶς, ποὺ θὰ προσέλθετε, ἡ ἀνταμοιβὴ θὰ εἶναι πολλαπλασία, μὲ τὸν ἀνεπανάληπτον καὶ ἀνεκτίμητον συμπνευματισμόν, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 52 – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Ὑπὸ Κωνσταντίνου Π. Τσιτίνη, Στρατηγοῦ ἐ.ἀ.

  Ὁ γνωστὸς ἀνὰ τὸ Πανελλήνιον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ΠΑΥΛΟΣ Κ. ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ, Καθηγητὴς Παθολογίας καὶ Καρδιολογίας, Δ/ντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας καὶ ὄχι μόνο, εἶναι καὶ συγγραφεὺς βιβλίων καρδιολογίας καὶ ἐρευνητὴς μὲ πολλὲς δημοσιεύσεις εἰς ἔγκυρα ἐπιστημονικὰ περιοδικά, … Συνεχίζεται