ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΒΙΒΛΙΑ «ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΗΡΩΕΣ»

Posted on

  Θωμᾶ Μαυρομμάτη -(Ἐκδόσεις ΕΑΡ 2018) 21.3.2018 1. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν ἀποδείξει ἐμπράκτως, εἴμεθα ὑπὲρ τῆς εὐρείας διαδόσεως ὠφελίμων βιβλίων, ἄρθρων, ἱστοσελίδων, περιοδικῶν συγκεντρώσεων ἄλλων φορέων. Ἰδιαιτέρως, διὰ ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα ἐπαινοῦν τὸ καλὸν καὶ στηλιτεύουν τὸ κακὸν μετὰ διακρίσεως, πρὸς ἐπιμόρφωσιν τῶν […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73- ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΦΩΣ Ταξίδι στὴν Ἱστορία στὸν Πολιτισμὸ καὶ στὸ Ὀλυμπιακὸ πνεῦμα

Posted on

Ἐπειδὴ ἡ κυρία Γεωργία Χατζήβεη, Διευθύντρια τῶν Σχολῶν Χατζήβεη, εἶναι εὐλαβεστάτη καὶ ταπεινοτάτη κοινωνικὴ ἐργάτρια, τὴν ὁποίαν ἔχομεν τιμήσει καὶ βραβεύσει ὡς Πρέσβειραν Καλῆς Θελήσεως ὑπέρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἐπιλέγομεν σταχυολογήματα ἐκ τοῦ σπουδαίου πονήματός της καὶ τὰ ἀναδημοσιεύομεν. Εἶναι ἡ ψυχὴ τῶν Σχολῶν Χατζήβεη, αἱ ὁποῖαι ἐπὶ πολλὰς δεκαετίας πασχίζουν διὰ τὴν ὀρθὴ […]

ΦΩΤΕΙΝΜΗ ΓΡΑΜΜΗ 71-ΑΙ ΑΛΥΤΡΩΤΟΙ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΕΛΙΜΙΧΑΛΗ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΝ Κ. ΜΑΡΙΑΝ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ *

Posted on

28.6.2017 Ἡ σπουδαία ἀγωνίστρια κυρία Δήμητρα Δελιμιχάλη – Γεωργιάδη ἀγωνίζεται δεκαετίας ὁλοκλήρους διὰ τὴν προβολὴν τῶν ἀλυτρώτων πατρίδων, διαφορετικῶς θὰ ἐφαρμοσθῇ ἡ λαϊκὴ ρῆσις : «Λαοὶ ποὺ ξεχνοῦν τὴν ἱστορίαν των, τὴν καταγωγήν των καὶ τὸν προορισμὸν των εἶναι καταδικασμένοι νὰ σβήσουν». Αὐτὸ εἶναι τὸ δόγμα τῶν σιωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65 -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Posted on

  Τὸ Ἵδρυμά μας ἐπιθυμεῖ μὲ συνεργασίαν ἐθελοντῶν καὶ χορηγῶν ἰδιωτῶν, ἐκδοτῶν, συλλόγων καὶ ὅποιων ἄλλων τὸ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐκδόσωμεν πρὸς τιμὴν τῆς φοιτητιώσης Ἑλληνικῆς Νεολαίας : – Τὸ καταστατικὸν τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης καὶ τὸν Κώδικα Ἀθηνῶν. – Τὰς συμβάσεις ποὺ ἔχουν ὑπογραφῆ καὶ δημοσιευθῆ μὲ εὐθύνην τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης. Ἡ παροῦσα ἀνακοίνωσις […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61-Μικρασιατικὸς παραδοσιακὸς Σύλλογος Σμυρναίων Ἡρακλείου « Ἡ Σμύρνη » – Η κατάληψη της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό. Τι όνειρο γλυκό!!

Posted on

Προβληματισμένοι εἶναι οἱ φίλοι τοῦ Συλλόγου, διότι τὸ Μικρασιατικὸν ζήτημα ἕκαστον ἔτος « θάβεται » καὶ περισσότερον, ἰδίως μετὰ καὶ τὴν ψήφισιν τοῦ «ἀντιρατσιστικοῦ νόμου». Μαζὶ μὲ τοὺς λοιποὺς πολιτιστικοὺς συλλόγους τῶν ἀλησμόνητων πατρίδων, ἀγωνίζονται μὲ τὰ πενιχρά των μέσα διὰ νὰ κρατήσουν τὴν μνήμην ζωντανὴν καὶ διὰ τὰς ἑπομένας γενεάς. Ἐγαλουχήθησαν καὶ ἀνδριώθησαν μὲ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Posted on

  Ὁ θρυλικὸς ἀρχηγὸς καὶ ἥρωας τῆς Εὐβοίας κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 ὑπὸ Ἀντωνίου Εὐαγγέλου Ἀντωνίου – Ἀρβανίτου, τ. Γεν. Δ/ντοῦ Τραπεζῶν καὶ Προέδρου ΠΕΦΙΠ (Πανελληνίας Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων) 1.Μὲ μεγίστους κόπους καὶ ἐργασίαν, ποὺ εἶχεν καὶ ἔχει ἀκόμη ἀπὸ πρωίας μέχρι νυκτὸς ὁ συγγραφεύς, ἀνῆλθεν, διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀπὸ τὰ κατώτατα […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 59-ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΠΟΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΝ: « ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑ »

Posted on

τοῦ ἐπ. Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασιλείου Εὐτ. Νικοπούλου ΔΕΥΤΕΡΑ 2.6.2014 ΩΡΑ 18.30 ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ * Δι᾿ ἡμᾶς, οἱ ὁποῖοι σᾶς καλοῦμεν, καὶ δι᾿ ὑμᾶς, ποὺ θὰ προσέλθετε, ἡ ἀνταμοιβὴ θὰ εἶναι πολλαπλασία, μὲ τὸν ἀνεπανάληπτον καὶ ἀνεκτίμητον συμπνευματισμόν, ὅπου θὰ κατανοήσωμεν βάθος καὶ οὐσίαν τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ βιβλίου, τὸ ὁποῖον συμβάλλει εἰς τὴν […]