ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ   Ἀνακοινώνουμε εἰς τοὺς φίλους ὅτι ὁ Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, Δρ. Ἀκτινοφυσικός, Ἰωάννης Ἀμπατζόγλου, σήμερα, Δευτέρα 6.3.2023 καὶ ὥρα 19:00 εἰς τὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν παρουσιάζει τὸ τρίτομο ἔργον του μὲ τὸν τίτλο   … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΒΙΒΛΙΑ «ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΗΡΩΕΣ»

  Θωμᾶ Μαυρομμάτη -(Ἐκδόσεις ΕΑΡ 2018) 21.3.2018 1. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν ἀποδείξει ἐμπράκτως, εἴμεθα ὑπὲρ τῆς εὐρείας διαδόσεως ὠφελίμων βιβλίων, ἄρθρων, ἱστοσελίδων, περιοδικῶν συγκεντρώσεων ἄλλων φορέων. Ἰδιαιτέρως, διὰ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73- ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΦΩΣ Ταξίδι στὴν Ἱστορία στὸν Πολιτισμὸ καὶ στὸ Ὀλυμπιακὸ πνεῦμα

Ἐπειδὴ ἡ κυρία Γεωργία Χατζήβεη, Διευθύντρια τῶν Σχολῶν Χατζήβεη, εἶναι εὐλαβεστάτη καὶ ταπεινοτάτη κοινωνικὴ ἐργάτρια, τὴν ὁποίαν ἔχομεν τιμήσει καὶ βραβεύσει ὡς Πρέσβειραν Καλῆς Θελήσεως ὑπέρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἐπιλέγομεν σταχυολογήματα ἐκ τοῦ σπουδαίου πονήματός της καὶ τὰ ἀναδημοσιεύομεν. … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΜΗ ΓΡΑΜΜΗ 71-ΑΙ ΑΛΥΤΡΩΤΟΙ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΕΛΙΜΙΧΑΛΗ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΝ Κ. ΜΑΡΙΑΝ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ *

28.6.2017 Ἡ σπουδαία ἀγωνίστρια κυρία Δήμητρα Δελιμιχάλη – Γεωργιάδη ἀγωνίζεται δεκαετίας ὁλοκλήρους διὰ τὴν προβολὴν τῶν ἀλυτρώτων πατρίδων, διαφορετικῶς θὰ ἐφαρμοσθῇ ἡ λαϊκὴ ρῆσις : «Λαοὶ ποὺ ξεχνοῦν τὴν ἱστορίαν των, τὴν καταγωγήν των καὶ τὸν προορισμὸν των εἶναι καταδικασμένοι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65 -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  Τὸ Ἵδρυμά μας ἐπιθυμεῖ μὲ συνεργασίαν ἐθελοντῶν καὶ χορηγῶν ἰδιωτῶν, ἐκδοτῶν, συλλόγων καὶ ὅποιων ἄλλων τὸ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐκδόσωμεν πρὸς τιμὴν τῆς φοιτητιώσης Ἑλληνικῆς Νεολαίας : – Τὸ καταστατικὸν τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης καὶ τὸν Κώδικα Ἀθηνῶν. – Τὰς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61-Μικρασιατικὸς παραδοσιακὸς Σύλλογος Σμυρναίων Ἡρακλείου « Ἡ Σμύρνη » – Η κατάληψη της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό. Τι όνειρο γλυκό!!

Προβληματισμένοι εἶναι οἱ φίλοι τοῦ Συλλόγου, διότι τὸ Μικρασιατικὸν ζήτημα ἕκαστον ἔτος « θάβεται » καὶ περισσότερον, ἰδίως μετὰ καὶ τὴν ψήφισιν τοῦ «ἀντιρατσιστικοῦ νόμου». Μαζὶ μὲ τοὺς λοιποὺς πολιτιστικοὺς συλλόγους τῶν ἀλησμόνητων πατρίδων, ἀγωνίζονται μὲ τὰ πενιχρά των μέσα … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

  Ὁ θρυλικὸς ἀρχηγὸς καὶ ἥρωας τῆς Εὐβοίας κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 ὑπὸ Ἀντωνίου Εὐαγγέλου Ἀντωνίου – Ἀρβανίτου, τ. Γεν. Δ/ντοῦ Τραπεζῶν καὶ Προέδρου ΠΕΦΙΠ (Πανελληνίας Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων) 1.Μὲ μεγίστους κόπους καὶ ἐργασίαν, ποὺ εἶχεν καὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 59-ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΠΟΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΝ: « ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑ »

τοῦ ἐπ. Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασιλείου Εὐτ. Νικοπούλου ΔΕΥΤΕΡΑ 2.6.2014 ΩΡΑ 18.30 ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ * Δι᾿ ἡμᾶς, οἱ ὁποῖοι σᾶς καλοῦμεν, καὶ δι᾿ ὑμᾶς, ποὺ θὰ προσέλθετε, ἡ ἀνταμοιβὴ θὰ εἶναι πολλαπλασία, μὲ τὸν ἀνεπανάληπτον καὶ ἀνεκτίμητον συμπνευματισμόν, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 52 – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Ὑπὸ Κωνσταντίνου Π. Τσιτίνη, Στρατηγοῦ ἐ.ἀ.

  Ὁ γνωστὸς ἀνὰ τὸ Πανελλήνιον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ΠΑΥΛΟΣ Κ. ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ, Καθηγητὴς Παθολογίας καὶ Καρδιολογίας, Δ/ντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας καὶ ὄχι μόνο, εἶναι καὶ συγγραφεὺς βιβλίων καρδιολογίας καὶ ἐρευνητὴς μὲ πολλὲς δημοσιεύσεις εἰς ἔγκυρα ἐπιστημονικὰ περιοδικά, … Συνεχίζεται