ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ

Πέραν τῶν πνευματικῶν βοηθειῶν, πασχίζομεν νὰ εὑρίσκωμεν λίαν εἰδικὰς εὐνοϊκὰς προσφορὰς καὶ νὰ ἀγοράζωμεν μερικὰ τρόφιμα καὶ λοιπὰ ἀγαθά, διὰ νὰ ἐνισχύωμεν κυρίως ἄκρως δεινοπαθοῦντας Ἕλληνας, διότι «εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 62-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Βοήθεια στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο από τη “Φωτεινή Γραμμή” 11.2.2015 Τρόφιμα και ιματισμό προσέφερε στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καλαμάτας το φιλανθρωπικό Σωματείο «Φωτεινή Γραμμή», έπειτα από ενέργειες του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αλλαγή», Θόδωρου Μπρεδήμα. Σε σχετική ανακοίνωση … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 58-ΔΙΕΥΡΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ” Τὶς θερμές του εὐχαριστίες πρὸς τὸ Σωματεῖο «Φωτεινὴ Γραμμή», στὸ ὁποῖο ἀπευθύνθηκε προκειμένου νὰ προσφέρει τρόφιμα καὶ ἄλλα εἴδη στὸ Δημοτικὸ Παντοπωλεῖο Καλαμάτας, διατυπώνει σὲ δήλωσή του ὁ Θόδωρος Μπρεδήμας, ἐπικεφαλῆς τῆς μείζονος μειοψηφίας στὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο. … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

  1. Ὅπως ἀνεφέρθημεν ἐπανειλημμένως, ὡς π.χ. εἰς τὴν «Φωτεινὴν Γραμμήν», τεῦχος 50 σελ. 81-83, Πανηγυρικὴν Ἔκδοσιν τεῦχος 52, σελίδες 169/170, οἱ ἰθύνοντες μᾶς ἐμπαίζουν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως. Διακατέχονται ἀπὸ τοιαύτην κοινωνικὴν ἀναλγησίαν, ὥστε ἀκόμη καὶ νὰ τοὺς ἀποδοκιμάσῃ κάποιος, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53- ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ

  Τὰ τελευταῖα τραγικὰ γεγονότα τῆς Συρίας μεταξὺ τῶν πολλῶν, δυστυχῶς, θυμάτων συμπεριλαμβάνουν καὶ ἑλληνορθοδόξους. Ἡ παρουσία τῶν Ἑλλήνων ἐκεῖ χρονολογεῖται ἀπὸ τοὺς χρόνους τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν κατάγονται ἀπὸ Ἕλληνας Μακεδόνας καὶ Ἕλληνας τῆς Βυζαντινῆς περιόδου. … Συνεχίζεται