ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ

Posted on

Πέραν τῶν πνευματικῶν βοηθειῶν, πασχίζομεν νὰ εὑρίσκωμεν λίαν εἰδικὰς εὐνοϊκὰς προσφορὰς καὶ νὰ ἀγοράζωμεν μερικὰ τρόφιμα καὶ λοιπὰ ἀγαθά, διὰ νὰ ἐνισχύωμεν κυρίως ἄκρως δεινοπαθοῦντας Ἕλληνας, διότι «εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων» (Τιμ. Α 5,8). Μακάρι νὰ εἴχαμε δυνατότητα νὰ βοηθῶμεν ὑλικῶς […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 62-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Posted on

Βοήθεια στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο από τη “Φωτεινή Γραμμή” 11.2.2015 Τρόφιμα και ιματισμό προσέφερε στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καλαμάτας το φιλανθρωπικό Σωματείο «Φωτεινή Γραμμή», έπειτα από ενέργειες του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αλλαγή», Θόδωρου Μπρεδήμα. Σε σχετική ανακοίνωση της «Αλλαγής» σημειώνονται τα εξής: «… απευθυνθήκαμε προς το εν Αθήναις φιλανθρωπικό Σωματείο «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ», […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 58-ΔΙΕΥΡΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Posted on

ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ” Τὶς θερμές του εὐχαριστίες πρὸς τὸ Σωματεῖο «Φωτεινὴ Γραμμή», στὸ ὁποῖο ἀπευθύνθηκε προκειμένου νὰ προσφέρει τρόφιμα καὶ ἄλλα εἴδη στὸ Δημοτικὸ Παντοπωλεῖο Καλαμάτας, διατυπώνει σὲ δήλωσή του ὁ Θόδωρος Μπρεδήμας, ἐπικεφαλῆς τῆς μείζονος μειοψηφίας στὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο. Στὴ δήλωσή του ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς «Ἀλλαγῆς γιὰ τὸ Δῆμο Καλαμάτας» σημειώνει: «Ἐν ὄψει τῶν […]