Αναπαράστασις Μάχης Μεγάλου Σπηλαίου (24.6.1827) την 7.7.2024, Πρόσκλησις Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Αναπαράστασις Μάχης Μεγάλου Σπηλαίου (24.6.1827) την 7.7.2024, Πρόσκλησις Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αναπαράστασις Μάχης Μεγάλου Σπηλαίου (24.6.1827) την 7.7.2024, Πρόσκλησις Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών   3.7.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

αναρτήθηκε σε: Εκδηλώσεις | 0

Τὴν Κυριακὴ 7.7.2024 θὰ λάβῃ χώρα ἡ ἀναπαράστασις τῆς Μάχης τοῦ Μ. Σπηλαίου – τῆς συντριπτικῆς ἥττας τοῦ μεγίστου Στρατηλάτου Ἰμπραήμ εἰς τὸ Μέγα Σπήλαιο, ὁ ὁποῖος, παρ΄ ὅλον τὸ ὅτι διέθετε ἐμπειρώτατους Γάλλους ἀξιωματικούς, κατετροπώθη εἰς τὸ Μέγα Σπήλιον … Συνεχίζεται