Ο Ηρωικός Ελληνικός Λαός και οι Ανάξιοι Άρχοντες του (συνέντευξη του Οδυσσέα Ελύτη) Ιωάννης Μακρυγιάννης 18.6.2024

  Οἱ Ἕλληνες Ἥρωες ἐχάραξαν ἀναλλοίωτη ἱστορία ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καὶ μᾶς κάνουν ὑπερήφανους. Κανένας ἥρωας τοῦ 1821 δὲν περισσεύει.  Ὅλοι αὐτοὶ οἱ μακάριοι Ἥρωες Ἀγωνιστὲς ἀμίλλοντο μὲ τὴν ἡρωική των ἀνεκτίμητη προσφορὰ ὅτι ἀγωνίσθησαν γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν … Συνεχίζεται